WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару - Курсова робота

Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару - Курсова робота

швидкозношуваних предметів загальногосподарського призначення ЗГ.ПР 7
Послуги інших підрозділів іорганізацій ПГП 18
Разом річних витрат ВЦ.Р 226,48
Норматив переносу витрат встановлюється у відсотках до основної оплати праці виробничого персоналу
Нц = Вц.р / (Фт.р+Фдп) 100 = 226,48 / (320+26) 100 = 65,5 %,
де Фт.р - річний фонд тарифної оплати праці (табл.3), Фт.р = 320 т.грн;
Фдп - річний фонд доплат за відпрацьований час виробничого персоналу цеху (табл.3), Фдп = 26 т.грн.
2.6. Розрахунки прямих матеріальних витрат
Таблиця 13 - Розрахунок прямих матеріальних витрат
Найменування матеріалу Одиниця виміру Норма витрат, одиниць Ціна одиниці, грн Витрати, грн/виріб
Матеріали основні (МО)
Сталь листова кг 12 4,00 48,00
Латунь листова кг 3 3,5 10,5
Прокат стальний кг 5 1,2 6,0
Прокат латунний кг 2 2,8 5,6
Полістирол кг 4 1,9 7,6
Стеклотекстоліт кг 2 6,0 12,0
Припій кг 70 4,5 315,0
Гетинакс кг 3 7,8 23,4
Дюраль листова кг 7 9,5 66,5
Алюмінієве литво кг 2 6,9 13,8
Капрон кг 1 7,0 7,0
Лаки і фарби кг 1 2,2 2,2
Дріт м 80 1,3 104,0
Кабель м 6 0,2 1,2
Разом (МО) 622,8
Матеріали допоміжні технологічні (МД.Т.)
Розчини кг 1 1,8 1,8
Кислоти кг 2 1,1 2,2
Луги кг 1 1,3 1,3
Разом (Мд.т) 5,3
Покупні вироби (ПВ)
Конденсатори шт. 30 0,09 2,7
Резистори шт. 45 0,05 2,25
Діоди шт. 10 0,8 8,0
Транзистори шт. 12 1,5 18,0
Мікросхеми шт. 10 1,2 12,0
Роз'єднувачі шт. 2 1,8 3,6
Перемикачі шт. 4 0,68 2,72
Реле шт. 8 1,4 11,2
Датчики шт. 1 1,5 1,5
Індикатори шт. 8 2,5 20,0
Трансформатори шт. 1 3,0 3,0
Кріплення кг 3 0,2 0,6
Разом (Пв) 85,57
Енергія технологічна (паливо, ЕТ)
Енергія (Ет) 30,24
Разом матеріальних витрат 743,91
Витрат на енергію технологічну
Ет = Пс (Трег + Твип) Цел / 1.000 = 2.400 (8 + 55) 0,2 / 1.000 = 30,24 грн,
де Пс - потужність споживання приладу, Вт (табл.2), Пс = 2.400Вт;
Трег і Твип - норми часу відповідно на регулювання та випробування приладу, нормогодин (табл.6), Трег = 8, Твип = 55 нормогодин;
Цел - ціна 1 кВт. год електроенергії, умовно прймаємо 0,2 грн/кВт. год.
У собівартості продукції прямі матеріальні витрати включаються з урахуванням відходів. Вартість відходів береться в розмірі 2-5% від суми витрат на матеріали
Вп = 0.05 (Мо + Мд.т) = 0.05 (622,8 + 5,3) = 31,41 грн.
2.7 Розрахунки прямих витрат на оплату праці
Таблиця 14 - Розрахунок трудомісткості й тарифної оплати робіт по виготовленню приладу
Види робіт Середній розряд Годинна тарифна ставка, грн Планова трудомісткість, нормогодин Оплата за тарифом грн/виріб
Розкрійні 2 0,50 4 2,00
Штампування 4 0,75 1 0,75
Ливарні 3 0,60 2 1,20
Зварювальні 3 0,60 3 1,80
Термічні 4 0,75 8 6,00
Слюсарні 3 0,60 11 6,60
Механообробні 3 0,60 7 4,20
Монтажні 4 0,75 12 9,00
Складальні 4 0,75 10 7,50
Регулювальні 5 0,95 8 7,60
Випробувальні 4 0,75 55 41,25
Разом по виробу ТВИР=121 ОТАР=87,9
Витрати з основної заробітної плати робітникам за виготовлення приладу складають
Зо = Отар (1+Ндп/100) = 87,9 (1+ 8,13/100) = 95,04 грн/виріб,
де Ндп - норматив доплат за відпрацьований час, %.
Для цеху-виробника приладу цей норматив на плановий рік складає
Ндп = (Фдп/Фт.р) 100 = 26/320 100 = 8,13%,
де Фт.р і Фдп - планові річні фонди оплати виробничого персоналу цеху, відповідно тарифний і доплат за відпрацьований час, т.грн (табл.3).
Додаткова заробітна плата робітникам за виготовлення приладу складає
Зд = Зо Нд.з/100 = 95,04 10,4/100 = 9,89 грн/виріб,
де Нд.з - норматив додаткової заробітної плати, %.
Його величина на плановий рік складає
Нд.з = Фд.з/(Фт.р + Фдп) 100 = 36/(320 + 26) 100 = 10,4%,
де Фд.з - річний фонд доплат за невідпрацьований час виробничого персоналу цеху, т.грн (табл.3), Фд.з = 36 т.грн.
Обов'язкові нарахування на оплату праці виробничого персоналу для формування державних фондів соціальних заходів у собівартості приладу складуть
Вс.з = (Зо + Зд) Нс.з/100 = (95,04 + 9,89) 42,5/100 = 44,59 грн/виріб,
де Нс.з - державний норматив відрахувань на соціальні заходи, що діє на момент виконання розрахунків.
2.8. Розрахунки інших прямих витрат
Витрати на підготовку виробництва приладу
ВП.В = КП.В / (ВР ТАМ) = 34.279,97 / (288 4) = 29,76 грн/виріб,
де ВР - річний випуск продукції, приладів;
ТАМ - термін погашення витрат, ТП = ТАМ = 4 років.
2.9. Розрахунки непрямих витрат
Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання
ВОБ = ТВИР НОБ = 121 1,22 = 147,62 грн/виріб,
де ТВИР - загальна планова трудомісткість виготовлення приладу, нормогодин (табл. 14).
Загальноцехові непрямі витрати у собівартості приладу складає
Вц = Зо Нц/100 = 95,04 65,5/100 = 62,25 грн/виріб,
де Нц - норматив переносу загальноцехових непрямих витрат (визначений у п.2.5).
Загальновиробничі витрати
Вз.в = Сц Нз.в/100 = 1.101,65 43/100 = 473,71 грн/виріб,
де Нз.в - норматив загальновиробничих витрат (табл.3), Нз.в = 43%.
Цехова собівартість
Сц = Мо+Мд.т.+Пв+Ет-Вп+Зо+Зд+Вс.з+Вп.в+Воб+Вц =
622,8+5,3+85,57+30,24-31,41+95,04+9,89+44,59+29,76+147,62+62,25 = 1.101,65 грн.
Виробнича собівартість
Св = Сц + Вз.в = 1.101,65 + 473,71 = 1.575,36 грн/виріб.
Позавиробничі витрати в собівартості приладу
Вп.в = Св Нп.в/100 = 1.575,36 8/100 = 126,03 грн/виріб,
де Нп.в - норматив позавиробничих витрат (табл.3), Нп.в = 8%.
З урахуванням цих витрат визначається повна собівартість приладу
Сп = Св + Вп.в = 1.575,36 + 126,03 = 1.701,39 грн/виріб.
2.10. Розробка планової калькуляції собівартості приладу
Таблиця 15 - Калькуляція собівартості виготовлення виробу "Прилад вимірювальний"
(планова)
Статті витрат Позначен-ня Сума, грн Питома вага, % Розрахунки (сторінка)
Прямі матеріальні витрати
Сировина і основні матеріали МО 622,8 36,61 11
Матеріали допоміжні технологічні МД.Т 5,3 0,31 11
Покупні вироби ПВ 85,57 5,03 11
Енергія, паливо технологічні ЕТ 30,24 1,78 12
Відходи (вираховуються) ВП 31,41 1,85 12
Прямі витрати на оплату праці
Основна заробітна плата виробничого персоналу ЗО 95,04 5,59 12
Додаткова заробітна плата виробничого персоналу ЗД 9,89 0,58 12
Нарахування на оплату праці ВС.З 44,59 2,62 13
Інші прямі витрати
Витрати на підготовку виробництва виробу ВП.В 29,76 1,75 13
Непрямі витрати
Утримання та експлуатація машин і обладнання ВОБ 147,62 8,68 13
Цехові витрати ВЦ 62,25 3,66 13
Разом цехова собівартість СЦ 1.101,65 64,75 13
Загальновиробничі витрати ВЗ.В 473,71 27,84 13
Разом виробнича

 
 

Цікаве

Загрузка...