WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару - Курсова робота

Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару - Курсова робота

(табл.2), ЧЗ = 2 зміни.
Річна експлуатаційна продуктивність варіантів приладу, виміри у рік
ПБР.Е = ПБГ.Т ФБР = 8 3.459,2 = 27.674 вимірів у рік,
ПНР.Е = ПНГ.Т ФНР = 12 3.617,6 = 43.412 виміри у рік,
де ПГ.Т - годинна технічна продуктивність приладу (табл.2), ПБГ.Т = 8, ПНГ.Т = 12.
Коефіцієнт підвищення технічної продуктивності приладу після модернізації
КТ.П = ПНГ.Т / ПБГ.Т = 12 / 8 = 1,5.
Коефіцієнт підвищення використання фонду часу нового приладу
КФ.Ч = ФНР / ФБР = 3.617,6 / 3.459,2 = 1,046
Інтегральний коефіцієнт підвищення продуктивності приладу після модернізації
КІН = КТ.П КФ.Ч = 1,5 1,046 = 1,569.
2.2. Прогноз ринкової потреби і обсягів виробництва приладів
Потреба в базовому та модернізованому варіантах приладу в обраному сегменті ринку його застосування, одиниць
РБП = ОВ / ПБР.Е = 50.000.000 / 27.674 = 1.807 приладів,
РНП = ОВ / ПНР.Е = 50.000.000 / 43.412 = 1.152 прилади,
де ОВ - оцінка річної потреби виробництва у вимірах (табл.1), ОВ = 50 млн.вимірів на рік.
Виходячи із запланованого часу насичення ринку приладами, середньорічний випуск приладів
для модернізованого варіанта ВНР = РНП / ТH = 1.152 / 4 = 288 приладів,
для базового варіанта ВБР = ВНР КІН = 288 1,569 = 452 прилади,
де ТП - прогнозний період насичення ринкової потреби у приладах (табл.1), ТП = 4 роки.
2.3. Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладу
Таблиця 9 - Кошторис витрат на проектування і виготовлення спеціального оснащення
Кількість Витрати на оснащення, грн
Вид оснащення одиниць Проектування, ВПР Матеріа-ли, ВМ Оплата за виготовлення, ВОП Накладні витрати виробника, ВН Разом
Литтєві форми 5 192,98 150 90,46 180,92 614,36
Пристосування для механічної обробки 5 144,74 100 60,31 120,62 425,67
Штампи 8 385,95 320 120,61 241,22 1.067,78
Монтажне оснащення 6 57,89 60 18,09 36,18 172,16
КС.ОС 2.279,97
Витрати на комплект певного виду оснащення складає, грн
Впр = Тп.о Чод Пг (1+Ндп/100) (1+Нд.з/100) (1+Нс.з/100) (1+Ннк/100),
де Тп.о - трудомісткість проектування одиниці оснащення, нормогодин (табл.8);
Чод - число одиниць оснащення, одиниць (табл.7);
Пг - середньогодинна оплата праці конструктора (0,7-0,8 г.од.), Пг = 0,8г.од.;
Ннк - норматив накладних витрат проектних підрозділів (30-60%), Ннк = 60%;
Ндп - норматив доплат при оплаті праці конструкторів (5-15%), Ндп = 15%;
Нд.з - норматив додаткової оплати праці конструкторів (10-15%), Нд.з = 15%;
Нс.з - норматив відрахувань на соціальні заходи 42,5%.
Для литтєвих форм
Впр = 16 5 0,8 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) (1+60/100) = 192,98 грн.
Для штампів
Впр = 20 8 0,8 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) (1+60/100) = 385,95 грн.
Для пристосувань для механічної обробки
Впр = 12 5 0,8 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) (1+60/100) = 144,74 грн.
Для монтажного оснащення
Впр = 4 6 0,8 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) (1+60/100) = 57,89 грн.
Витрати на матеріали на комплект певного виду оснащення, грн
Вм = Чод Вм.о,
Вм.о - витрати на матеріали на одиницю оснащення (табл.8).
Для литтєвих форм
Вм = 5 30 = 150 грн.
Для штампів
Вм = 8 40 = 320 грн.
Для пристосувань для механічної обробки
Вм = 5 20 = 100 грн.
Для монтажного оснащення
Вм = 6 10 = 60 грн.
Витрати на оплату праці робітникам за виготовлення комплекту певного виду оснащення, грн
Воп = Тв.о Чод Пр (1+Ндп/100) (1+Нд.з/100) (1+Нс.з/100),
де Тв.о - трудомісткість виготовлення одиниці оснащення, нормогодин (табл.8);
Пр - середньогодинна оплата праці робітника інструментального виробництва (0,7-0,8 грн), Пр = 0.8 грн
Для литтєвих форм
Воп = 12 5 0,8 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) = 90,46 грн.
Для штампів
Воп = 10 8 0,8 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) = 120,61 грн.
Для пристосувань для механічної обробки
Воп = 8 5 0,8 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) = 60,31 грн.
Для монтажного оснащення
Воп = 2 6 0,8 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) = 18,09 грн.
Накладні витрати на комплект певного виду оснащення, грн
Вн = Воп Нн.в/100,
де Нн.в - накладні витрати для інструментального цеху (150-200%), Нн.в = 200%.
Для литтєвих форм
Вн = 90,46 200/100 = 180,92 грн.
Для штампів
Вн = 120,61 200/100 = 241,22 грн.
Для пристосувань для механічної обробки
Вн = 60,31 200/100 = 120,62 грн.
Для монтажного оснащення
Вн = 18,09 200/100 = 36,18 грн.
Загальні витрати підприємства передвиробничого характеру, що пов'язані з модернізацією, підготовкою та освоєнням виробництва нового приладу, визначаються на основі складання загального кошторису цих витрат. Кошторис розробляється за формою таблиці 10.
Таблиця 10 - Кошторис витрат на підготовку виробництва нового приладу
Елементи витрат Позначення Сума, грн.
Передвиробничі витрати (капітального характеру)
- науково-дослідні роботи КН.Д. 12.000,00
- конструкторські розробки КК.Р. 5.000,00
- технологічне проектування КТ.П. 3.000,00
- придбання додаткового обладнання КС.ОБ. 4.000,00
- створення нових робочих місць КР.М. 8.000,00
- витрати невиробничого характеру (реклама) КН.Х. 0,00
- витрати на проектування і виготовлення спеціального
технологічного оснащення КС.ОС 2.279,97
Загальна сума КП.В 34.279,97
2.4. Нормативи витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання
Таблиця 11 - Кошторис річних витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання
Елементи витрат Позначення Сума, т.грн.
Оплата праці робітників ФО.Р 32
Нарахування на заробітну плату (42,5%) 13,6
Амортизація АОБ+АВ.ОС 105
Електроенергія технологічна ЕТЕХ 152
Ремонт і технічне обслуговування РОБ+РВ.ОС 160
Зношування малоцінного і швидкозношуванного інструменту та виробничого оснащення ЗВ.ОС 44
Послуги інших підрозділів і організацій ПОБ 24
Інші витрати 53,06
Разом річних витрат ВОБ.Р 583,66
Норматив переносу витрат на УЕМО виходячи з річної суми цих витрат (табл.11) складає
Ноб = Воб.р / Тр.п = 583,66 / 480 = 1,22 грн на 1 нормогодину,
де Тр.п - трудомісткість річної програми цеху, т.нормогодин.
2.5. Нормативи загальноцехових непрямих витрат
Таблиця 12 - Кошторис річних загальноцехових непрямих витрат
Елементи витрат Позначення Сума, т.грн.
Оплата праці загальноцехового персоналу ФІ.Р+ФА.УП 67
Нарахування на заробітну плату (42,5%) 28,48
Амортизація АБ 21
Енергія ЕГ.П+ ВГ.П 40
Ремонт і технічне обслуговування майна РБ.С+РГ.ІН 45
Зношування малоцінних та

 
 

Цікаве

Загрузка...