WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сучасні технології менеджменту - Курсова робота

Сучасні технології менеджменту - Курсова робота

наших умовах потрібно вживати терміни "організація ", " управління " і " адміністрування". Проте, державні, громадські і інші організації також повинні використати принципи і методи менеджменту, якщо хочуть досягнути своїх цілей при мінімумі витрат.
З урахуванням викладеного в роботі термін "управління " надалі буде вживатися, з певною мірою умовності, в тому ж значенні, що і термін "менеджмент ".
Для того щоб визначити поняття менеджменту, важливо уточнити деякі вхідні в нього положення, передусім цільовий зміст.
1.2. Задачі і цілі менеджменту.
Задачами менеджменту як науки є розробка, експериментальна перевірка і застосування на практиці наукових підходів, принципів і методів, що забезпечують стійку, надійну, перспективну і ефективну роботу колективу (індивідуума) шляхом випуску конкурентноздатного товару.
Тим часом кінцевою метою менеджменту як практики ефективного управління є забезпечення прибутковості підприємства шляхом раціональної організації виробничого (торгового) процесу, включаючи управління виробництвом (комерцією) і розвиток техніко-технологічної бази.
Виходячи з цього найважливішою задачею менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням попиту споживачів на основі ресурсів, що є. При цьому до задач менеджменту також відносяться:
- перехід до використання працівників, що володіють високою кваліфікацією;
- стимулювання співробітників організації шляхом створення для них відповідних розумів праці і системи його сплати;
- визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;
- розробка стратегії розвитку організації і реалізація;
- визначення конкретних цілей розвитку організації;
- постійний пошук і освоєння нових ринків;
- вироблення системи заходів для досягнення намічених цілей;
- здійснення контролю за ефективністю діяльності організації, за виконанням поставлених задач.
Задачі менеджменту безперервно ускладнюються по мірі зростання масштабів і розвитку виробництва і комерції. Виконані задачі і досягнуті намічені цілі оцінюються на ринку. 11
1.3. Школи та принципи управління.
Для повноцінного і гармонійного розвитку фірми і її бізнесу необхідний системний підхід до управління її персоналом і діяльністю. Менеджмент, як система управління і теорія менеджменту зародилися в тому вигляді, в якому виді функціонують зараз, в XIX віці. Зараз існують різні школи управління зі своїми принципами і тактикою управління. (Таблиця 1.)
Таблиця 1.
№ Школа Внесок в розвиток науки Видатні представники
1 Класична школа 1860-по нинішній час 1. Наукове управління.
2. Хронометраж.
3. Функції управління.
4.Адміністратівне управління. Гант - 1900
Давіс - 1935
Тейлор - 1911
Гилберт -1911
Урвік - 1943
Черч - 1914
Файоль - 1916
Рейлі - 1931
2 Поведінкова школа (біхевіотристська).
Японія 1940 - по наш час. 1.Прикладна мотивація.
2.Професійні менеджери.
3. Управління загалом. Мойо - 1945
Барнард- 1940
Пітер Друкер-1954
Макгренер - 1960
Чермен - 1957
Форрестор - 1961
3 Школа управлінської науки.
Європа. 1. Дослідження операцій.
2. Моделювання.
3. Теорія Грі.
4. Теорія рішень.
5.Математика моделей. Райфа - 1911
Маслоу - 1965
Тейлор - 1911
У кожній з вище перелічених шкіл існують свої підходи до управління і менеджменту як системи управління, кожна з них дає своє визначення менеджменту і стоячим перед ним задачам. У кожної з них свої принципи управління.
Мені показалися особливо цікавими принципи управління Анрі Файоля.
1. Розподіл праці або спеціалізація.
Метою розподілу праці є виконання роботи, більшої по об'єму і кращої за якістю при тихий же умовах.
2. Повноваження і відповідальність.
Делегування влади одночасно з відповідальністю.
Де даються повноваження, там неодмінно виникає відповідальність.
3. Дисципліна.
Передбачає слухняність, старанність, діяльність, зовнішні знаки поваги. Дотримання угод, укладених між організацією і працівниками.
4. Єдиноначальність.
Працівник повинен виконувати наказ тільки однієї людини.
5. Єдність напряму.
Кожна група працівників, діюча в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати єдиного керівника.
6. Підлеглість індивідуальних інтересів загальним.
Інтереси одного працівника або групи працівників не повинні переважати над інтересами компанії або організації більшого масштабу.
7. Винагорода персоналу.
Щоб забезпечити вірність і підтримку персоналу, вони повинні отримувати гідну винагороду за свою роботу.
8. Централізація.
Визначення відносної важливості ролей керівника і підлеглого.
9. Скалярний ланцюг.
Скалярний ланцюг - ряд осіб, що стояти на керівних посадах, починаючи від імені, що займає саме високе положення до керівника низової ланки.
10. Порядок.
Матеріальний порядок: певне місце для кожної речі, кожна річ на своєму місці.
Соціальний порядок: певне місце для кожної особи, кожна особа на своєму місці.
11. Справедливість.
Поєднання доброти і правосуддя.
12. Стабільність складу персоналу.
Плинність кадрів призводить до зниження продуктивності.
13. Ініціатива.
Означає розробку плану і забезпечення його успішної реалізації. Це додає Компанії силу і енергію.
14. Корпоративний дух.
Будь-яка команда повинна працювати разом. Кожний повинен вносити стільки, скільки він може. 12
Існує також безліч інших принципів управління, я думаю, що не варто перелічувати їх все, хотілося б торкнутися тільки ще одного аспекту управлінської діяльності. У принципах управління Анрі Файоля відображені не тільки економічні принципи управління, але і психологічні принципи впливу на персонал і взаємодії з ним.
Не менш відомі 12 принципів продуктивності Г. Емерсона, що перегукуються з принципами А. Файоля. Ці принципи старі , але зовсім не застарілі, оскільки і сьогодні можуть бути використані.
1.4. Сучасні принципи менеджменту.
Принципи управління відображають теоретичний ідеал управління, до досягнення якого необхідно прагнути. Реалізація цих принципів є критерієм ефективності і науковості управління на всіх його рівнях.
Для формування, функціонування і розвитку системи менеджменту дотримувати принципи, які є загальними для всіх підсистем системи управління:
- поєднання спеціалізації і універсалізація в управлінні (при виконанні управлінських робіт повинно забезпечуватися оптимальне співвідношення між спеціалізацією і універсалізація);
- стійкість

 
 

Цікаве

Загрузка...