WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сучасні технології менеджменту - Курсова робота

Сучасні технології менеджменту - Курсова робота

використання.
Останнім часом з появою усе більш передових технологій відповідні завдання менеджменту стають винятково складними значимими. Це зв'язано з тим, що їхнє рішення може привести до важливого і далеко йдуть позитивним наслідкам для організації. Вони можуть викликати і негативні процеси у внутрішнім житті організації, руйнувати її організаційну структуру, привести до демотивування працівників.
Тому в сучасних умовах менеджмент не може дивитися на технології тільки з погляду підвищення продуктивності йефективності. Дуже важливо враховувати те, як нові технології можуть уплинути на клімат усередині організації, як вони можуть подіяти на її "організм".
В останнє десятиліття в діловому світі по-справжньому осмислене значення технології управління. Без технологічного забезпечення не можуть дієво проводитися в життя ефективні рішення.
Технологія - це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, способах їхнього з'єднання для створення продукту або послуг, що відповідають визначеним вимогам. 21
Висновок.
Ефективне становлення ринкових відносин в Україні багато в чому визначається формуванням сучасних управлінських відносин, підвищенням керованості економіки. Саме менеджмент, управління забезпечує зв'язаність, інтеграцію економічних процесів в організації.
Менеджмент -- найважливіше поняття в ринковій економіці. Його вивчають економісти, підприємці, фінансисти, банкіри і всі, хто стосується бізнесу.
" Управляти -- означає вести підприємство до його мети, витягуючи максимум можливості з існуючих ресурсів". Фахівцям нового годині необхідні глибокі знання по менеджменту, а для цього треба чітко представляти суть і поняття менеджменту.
Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління, позначаються не тільки на удосконалюванні його організації, але і на перерозподілі функцій управління по рівнях відповідальності, формам їхньої взаємодії і т.д. Мова йде насамперед про таку систему управління (принципах, функціях, методах, організаційній структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і закономірностями ринкової системи господарювання, зв'язаними з задоволенням у першу чергу індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих результатах, що ростуть доходами населення, регулюванням товарно-грошових відносин, широким використанням новітніх досягнень науково-технічної революції. Усе це жадає від промислових фірм, адаптації до ринкових умов, подолання виникаючих протиріч в економічному і науково-технічному процесах. 1
Першорядна задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, що стимулюють працівників на нововведення. Керівники підприємств покликані стати ініціаторами в області реалізації технологічних і організаційних змін.
Тому, найважливішим фактором успіху, стає безупинне теоретичне і практичне навчання керівників нового типу: високопрофесійних, компетентних у широкому колі економічних, соціальних і технологічних питань, з високим почуттям відповідальності за результати діяльності підприємства.
Яким би прогресивним і передової ні був закордонний досвід, цінність його складається не тільки в тім, щоб служити зразком для наслідування, але головним чином у тім, щоб бути ключем до аналізу власного досвіду і практики, вміти в них розібратися й одержати матеріал для порівнянь і зіставлень.
Сучасна теорія і практика менеджменту, здобувають особливе значення:
По-перше, перехід української економіки на ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управління, на рівні основної господарської ланки - виробничого відділення (малі підприємства). Практичне використання такого досвіду, на вітчизняних підприємствах - одна з першочергових задач.
По-друге, широкий вихід вітчизняних малих підприємств на ринки, обумовлюють необхідність глибокого вивчення і знання практики менеджменту.
Це висуває високі вимоги до підготовки фахівців-менеджерів і в першу чергу тих, котрі будуть зайняті в економічній сфері діяльності і зв'язані з підготовкою і прийняттям рішень у цій області. Знання ними проблем теорії і практики менеджменту є обов'язковим.
Список використаної літератури.
1. Бабаев Л.В. Малий бізнес. Ринок і суспільство. 1-2. М - МП. 1992.
2. Бакуров Т., Заславский С. Об'єднання малих і середніх підприємств.//Питання економіки, 1994. - №11.
3. Бєляєв Ю.А. Енциклопедія починаючого підприємця. М.: Изд- во. РУНД, 1992.
4. Балабанов И.Т. "Основи фінансового менеджменту", М., - 1995, (с.284).
5. Віханський О. С., Наумов О. І. Менеджмент : Підручник. - М.: Гардарики, 1999. - (528с.)
6 . Веснін В.Р. "Основи менеджменту", М., - 1997, (с.412).
7. Галькевич Р.С. Набоков В.И. "Основи менеджменту", М., - 1998, (с.467).
8. Герчикова И.Н. "Менеджмент: підручник для вузів", - М.,
ЮНІТІ "Банки і біржі", 1997, (с.375).
9.Гуськова Н.Д., Макаркин Н.П., Неретина Е.А.
Підприємництво. Саранськ: МГУ, 1994.
10. Кабанов А.Я. "Управління персоналом організації", - М.,
1997, (с.435).
11.Кохно П.А., Мікрюков В.А., Коморов С.Е. "Менеджмент",
-М., Фінанси і статистика, 1993, (с.411).
12.Кредісов А. І. Панченко Є. Г. , Кредісов В. А. Менеджмент
для керівників. - К.: "Знання" КОО, 1999. - (556с.)
13. Ленд П.Е. "Менеджмент - мистецтво управляти", М., -
1995, (с.284).
14. Любінова Н.Г. "Менеджмент - шлях до успіху", - М.,
Агропроміздат, 1992, (с.189).
15. Максимцов М.М. Ігнатьєва А.В. "Менеджмент", М., -
1998, (с.389).
16.Маршалл А. Принципи економічної науки./Пер. с англ.- М.:
Видавнича група "Прогрес", 1993. Т.3.
17.Мескон А., Хедоури. Основи менеджменту. М.: Демо, 1992.
18.Основи підприємницької справи/Під ред. Осипова.- М.:
Гуман. знання, 1992.
19.Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Менеджмент
організації.- М.: Инфра- М, 1995.
20.Рябинский Л.С. Абетка бізнесу.- М.: Освіта, 1993.
21.Сучасний менеджмент: теорія і практика . / під. Ред.
Г. В. Щекіна. - К.: МЗУУП,1994 (144с.)
22.Телор Фредерік Уїнслоу, "Менеджмент", - М., 1992, (с.175).
23.Туленков М.В. Вступ до теорії і практики менеджменту. -
К.: МАУП, 1998. (136с.)
24. Уткин Є.А. "Управління фірмою", - М., 1996, (с.312).
25. Фатхутдінов Р.А. "Система менеджменту", - М., 1996, (с.274).
26. Ховард До., Коротков Є. "Принципи менеджменту", - М.,
1996, (с.377).
27.Хоскинг А. Курс підприємництва: практичне керівництво.-
М.: Міжнародні відносини, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...