WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Іноваційний менеджмент - Курсова робота

Іноваційний менеджмент - Курсова робота

складних процентах полягає в тому, що в першому періоді нарахування провадиться на початкову суму кредиту, потім вона підсумовується з нарахованими процентами й укожному наступному періоді проценти начисляються на вже нарощену суму. У такий спосіб база для нарахування процентів постійно змінюється. Іноді даний метод називають "процент на процент".
Чим нижче ставка процента і менше період часу t, тим вище сучасний розмір майбутніх прибутків.
За допомогою дисконтування визначається чиста поточна вартість проекту. Чисту поточну вартість називають також "чистим приведеним прибутком" (W).
Загальне правило при ухваленні рішення таке: іновації варто здійснювати, якщо очікуваний рівень прибутку на капітал не нижче (або дорівнює) ринкової ставки процента по позичках. Процент виконує найважливішу роль у вирішенні задачі ефективного розподілу ресурсів у ринковому господарстві, - виборі найбільше дохідного з можливих інноваційних вирішень. Порівняння рівня прибутку на капітал із процентною ставкою - це один із способів обгрунтування ефективності іновацій.
Крім чистого приведеного прибутку, для добору інноваційних проектів використовують і інші показники: термін окупності (Тік); період окупності (Пок) внутрішню норму прибутковості (Вд); рентабельність (R).
Метод переліку критеріїв. Суть методу добору інвестиційних проектів за допомогою переліку критеріїв полягає в такому: розглядається відповідність проекту кожному з установлених критеріїв і по кожному критерії дається оцінка проекту. Метод дозволяє побачити всі гідності і хиби проекту і гарантує, що жодний із критеріїв, що необхідно взяти до уваги не буде забутий, навіть якщо виникнуть трудності з початковою оцінкою.
Критерії, необхідні для оцінки інвестиційних проектів, можуть різнитися в залежності від конкретних особливостей організації, її галузевої приналежності і стратегічної спрямованості. При упорядкуванні переліку критеріїв необхідно використовувати лише ті з них, що випливають безпосередньо з цілей, стратегії і задач організації, її орієнтації довгострокових планів. Проекти, що одержують високу оцінку з позиції одних цілей, стратегій і задач, можуть не одержати її з погляду інших.
Головними критеріями для оцінки інвестиційних проектів є:
1. Цілі організації, стратегія, політика і цінності.
Сумісність проекту з поточною стратегією організації і довгострокового плану.
Виправданість змін у стратегії організації (у випадку, якщо цього потребує прийняття проекту).
Відповідність проекту відношенню організації до ризику.
Відповідність проекту відношенню організації до нововведень.
Відповідність проекту вимогам організації з урахуванням тимчасового аспекту (довгостроковий або коротко терміновий проект).
Відповідність проекту потенціалу росту організації.
Усталеність становища організації.
Ступінь диверсифікації організації (тобто кількість галузей, що не мають виробничого зв'язку з головною галуззю, у якій здійснює свою діяльність організація, і їхня частка в загальному обсязі її виробництва), що впливає на стабільність її становища.
Вплив великих фінансових витрат і відстрочки одержання прибутку на сучасний стан справ в організації.
Вплив можливого відхилення часу, витрат і виконання задач від запланованих, а також вплив невдачі проекту на стан справ в організації.
2. Фінансові критерії
Розмір інвестицій (вкладення у виробництво, вкладення в маркетинг; для проектів НІОКР витрати на проведення дослідження і вартість розвитку, якщо дослідження успішно).
Потенційний річний розмір прибутку
Очікувана норма чистої прибутку.
Відповідність проекту критеріям економічної ефективності капіталовкладень, прийнятим в організації.
Стартові витрати на здійснення проекту.
Гаданий час, після закінчення якого даний проект почне приносити витрат і прибутків.
Наявність фінансів у потрібні моменти часу.
Вплив прийняття даного проекту на інші проекти, що потребують фінансових засобів.
Необхідність притягнення позичкового капіталу (кредити) для фінансування проекту, і його частка в інвестиціях.
I0. Фінансовий ризик, пов'язаний із здійсненням проекту.
Стабільність надходження прибутків від проекту ( чизабезпечує проект стійке підвищення темпів росту прибутків фірми, або прибуток від року до року буде коливатися)
Період часу, через який почнеться випуск продукції (послуг), а, отже, відшкодування капітальних витрат.
Можливості використання податкового законодавства (податкових пільг).
Фондовіддача, тобто відношення середнього річного валового прибутку, отриманого від проекту, до капітальних витрат (чим вище рівень фондовіддач і, тим нижче в загальних витратах організації частка постійних витрат, що не залежать від зміни завантаження виробничих потужностей, а, отже, тим менше будуть збитки у випадку погіршення економічної кон'юнктури; якщо рівень фондовіддачі в даній організації нижче середнегалузевої , то у випадку кризи в її більше шанси розоритися однієї з перших).
Оптимальність структури витрат на продукт, закладений у проекті (використання найбільше дешевих і легко доступних виробничих ресурсів).
3. Науково-технічні критерії (для проектів НІОКР)
Можливість технічного успіху.
Патентна чистота Унікальність продукції (відсутність аналогів).
Наявність науково-технічних ресурсів, необхідних для здійснення проекту.
Відповідність проекту стратегії НІОКР в організації.
Вартість і час розробки.
Можливі майбутні розробки продукту і майбутні застосування нової що генерується технології.
Вплив на інші проекти.
Патентоспроможність ( чиможлива захист проекту патентом
Потреби в послугах консультативних фірм або розміщенні зовнішніх замовлень на НІОКР.
4. Виробничі критерії
Необхідність технологічних нововведень для здійснення проекту.
Відповідність проекту наявним виробничим потужностям ( чибуде підтримуватися високий рівень використання наявних у наявності виробничих потужностей або з прийняттям проекту різко зростуть накладні витрати)
Наявність виробничого персоналу (по чисельності і кваліфікації).
Розмір витрат виробництва. Порівняння її з розміром витрат у конкурентів.
Потреба в додаткових виробничих потужностях (додатковому устаткуванні).
5. Зовнішні й екологічні критерії.
Можливий шкідливий вплив продуктів і виробничі процеси.
Правове забезпечення проекту, його непротиречність законодавству.
Можливий вплив перспективного законодавства на проект.
Можлива реакція суспільної думки на здійснення проекту.
При виборі проекту, оцінці його ефективності варто враховувати чинники непевності і ризику. Повномасштабне вивчення цього питання виходить за рамки даного навчального посібника, тому зупинимося на них лише коротенько.
Під непевністю розуміється неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту,

 
 

Цікаве

Загрузка...