WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Комерційна діяльність приватного підприємства - Курсова робота

Комерційна діяльність приватного підприємства - Курсова робота

також вважається оптовою.
Роздрібні ціни - це ціни продажу індивідуальному чи дрібнооптовому споживачу, переважно населенню. Відпускна ціна на підприємствах громадського харчування - особлива форма роздрібної ціни. Ціни на послуги населенню - також особливий вид роздрібної ціни. У сфері збуту діють знижки-націнки (оптово-збутова, роздрібна).
Різниця між ціною реалізації товару постачальницько-збутової організації й оптовою ціною підприємства-постачальника представляє постачальницько-збутову надбавку (націнку).
Різниця між оптовими цінами покупки (закупівлі) і продажу, між оптовою і роздрібною цінами являє собою торгову націнку (знижку).
Для того, щоб показати, як відбувається ціноутворення на підприємстві зробимо розрахунок ціни на один ящик горілки "Холодний яр" (роздрібна ціна). Один ящик складається з 20 пляшок. Собівартість однієї пляшки для підприємства становить 3,2 грн. Собівартість одного ящика - 64 грн. Розрахунок ціни наведено у табл.4
Розрахунок ціни на продукцію Торгового дому "Валенсія"
Табл. 4
№ п/п Структура ціни Сума, грн.
1. Собівартість продукції 64
2. Адміністративні витрати 3
3. Витрати на збут 4.2
4. Прибуток 60
5. Ціна підприємства 131.2
6. ПДВ 26.24
7. Ціна для покупця 157.44
При визначені ціни на продукцію ми врахували також всі затрати які несе підприємство в процесі виробництва і реалізації продукції, бажану норму прибутку і таким чином визначили відпускну ціну товару. Прибавивши до відпускної ціни суму податку на додану вартість (20%) ми отримали ціну за яку буде реалізовуватись товар.
Оптова ціна становить 75 % від роздрібної і складає - 118.08 грн.
ВИСНОВОК
Оцінюючи комерційну діяльність торгівлі при входженні її в ринок, ми виявили наступне:
" Як і раніш, основні комерційні функції виконують керівники підприємств.
" Розширення торгової мережі, поява нових типів торгових підприємств забезпечили приплив у торгівлю працівників, що не мають спеціальної підготовки і не володіють необхідним набором знань. Одночасно професійний рівень і сформовані стереотипи діяльності кадрових працівників визначених категорій найчастіше вступають у протиріччя з вимогами внутрішнього середовища підприємства.
" Необхідне введення маркетингових служб (чи хоча б їхніх основних елементів) на кожнім торговому підприємстві. Оскільки маркетинг є чисто ринковою концепцією керування комерційною діяльністю підприємства, то він дозволяє найбільше гармонійно сполучити ринкові інтереси підприємства і споживача. Практичний маркетинг принесе реальну користь підприємству лише в тому випадку, коли його застосування буде здійснено кваліфікованими фахівцями, що володіють знаннями в області ринкової стратегії і тактики. Проте розвиток служб маркетингу стримується відсутністю коштів у підприємств, спеціально підготовлених кадрів і методичних розробок, адаптованих до місцевих умов.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. Минск: Полымя, 1997
2. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - Спб: Питер, 1999
3. Уткін Э.А. Ціни. Ціноутворення - М: Экмос, 1997
4. Економіка підприємства // під ред. проф. О.И. Волкова - М:Інфра-М, 1998
5. Матеріали підприємства.
Схема торговельного залу приватного підприємства Торговий дім "Валенсія"
Мал.1
Торгові вітрини
1 - Вхід - вихід в торговельний зал та касири - контролери.
2 - Зал з продажу спиртних напоїв.
3 - Зал з продажу продуктів харчування та товарів широкого вжитку.
Д - Дегустаційний куток
табл.1
Аналіз ефективності господарської діяльності
торгового підприємства торговий дім "Валенсія" за 2001 рік
№ п/п Показники Одиниці виміру На початок року На кінець року Зміна факту від попереднього періоду
5-6 Темп росту, %
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7
1 Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг тис.грн. 28130.00 41506.00 13376.00 147.55
2 Вартість товарних запасів тис.грн. 8739.00 10289.00 1550.00 117.74
3 Швидкість обертання товарів
гр.1:гр.2 обор. 3.22 4.03 0.82 125.32
4 Чисельність працівників, всього чол. 128.00 126.00 -2.00 98.44
5 В тому числі працівників прилавка чол. 17.00 16.00 -1.00 94.12
6 Питома вага працівників прилавка до загальної чисельності працюючих (гр.5:гр.4)*100 % 13.28 12.70 -0.58 95.61
7 Виробіток одного працівника,
гр.1:гр.4 тис.грн. 219.77 329.41 109.65 149.89
8 Виробіток одного працівника прилавка,
гр.1:гр.5 тис.грн. 1654.71 2594.13 939.42 156.77
9 Торгова площа кв.м. 680.00 680.00 0.00 100.00
10 Нагрузка на 1 кв.м. торгової площі
гр.1:гр.9 тис.грн. 41.37 61.04 19.67 147.55
11 Вартість основних засобів грн. 26047.00 25333.00 -714.00 97.26
12 Фондовіддача
гр.1:гр.11 тис.грн. 1.08 1.64 0.56 151.71
13 Комплексний показник ефективності господарювання
(гр.3+гр.7+гр.10+гр.12):4 % х х х 143.62
Аналіз фінансових результатів Торгового дому "Валенсія"за 2001 рік
табл.3
(тис.грн.)
№ п/п Показник Період Зміни за звітний період
звітний попередній тис.грн. (гр.3-гр.4) відсотки (гр.5 : гр.4) *100
1 2 3 4 5 6
1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Ф.2, р.035 35421 24030 11391 47.4
2 Собівартість реалізованої продукції
Ф.2, р.040 28904 19590 9314 47.5
3 Валовий прибуток від реалізації (р.1-р.2) 6517 4440 2077 46.8
4 Адміністративні витрати
Ф.2, р.070 1361 984 377 38.3
5 Витрати на збут
Ф.2, р.080 1902 1426 476 33.4
6 Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут (р.2+р.4+р.5) 32167 22000 10167 46.2
7 Прибуток від реалізації
(р.1-р.6) 3254 2030 1224 60.3
8 Інші операційні доходи
Ф.2, р.060 482 224 258 115.2
9 Прибуток від операційної діяльності (р.7+р.8) 3736 2254 1482 65.7
10 Прибуток від участі в капіталі
Ф.2, р.110 0 0 0 0.0
11 Інші фінансові доходи
Ф.2, р.120 0 0 0 0.0
12 Прибуток від звичайної діяльності
(р.9+р.10+р.11) 3736 2254 1482 65.7
13 Податок на прибуток
Ф.2, р.180 940 636 304 47.8
14 Чистий прибуток (р.12-р.13) 2796 1618 1178 72.8
15 Грошовий потік
(чистий прибуток + амортизація Ф.2, р.260 ) 4665 3066 1599 52.2
Структура прибутку від звичайної діяльності
табл.2
№ п/п Показник Розмір, тис.грн., за період Частка, % за період Зміни у структурі пунктів
(гр.5-гр.6)
звітний попередній звітний попередній
1 2 3 4 5 6 7
1 Прибуток від операційної діяльності 3736 2254 100.00 100.00 0.00
2 Прибуток від участі в капіталі 0 0 0.00 0.00 0.00
3 Інщі фінансові доходи 0 0 0.00 0.00 0.00
4 Прибуток від звичайної діяльності 3736 2254 100.00 100.00 0.00
Табл.
Аналіз кредиторської заборгованості торгового підприємства Торговий дім "Валенсія"
№ п/п Види кредиторської заборгованості На початок року На кінець року Зміни
тис.грн. питома вага,% тис.грн. питома вага,% тис.грн. питома вага,%
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поставщикам за товари та послуги 1633.00 61.65 2509.00 77.37 876.00 147.47
2 Бюджету 381.00 14.38 123.00 3.79 -258.00 -43.43
3 По соціальному страхуванню 53.00 2.00 103.00 3.18 50.00 8.42
4 По оплаті праці 208.00 7.85 277.00 8.54 69.00 11.62
5 Інші кредитори 374.00 14.12 231.00 7.12 -143.00 -24.07
6 Разом кредиторської заборгованості 2649.00 100.00 3243.00 100.00 594.00 100.00

 
 

Цікаве

Загрузка...