WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів - Курсова робота

менеджменту, забезпечуючи їм правовий супровід.
Виступають ефективним засобом оптимізації управлінських рішень, надаючи їм юридичної сили.
4. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. В цьому розділі охарактеризуємо всю сукупність управлінських рішень, сформулюємо умови прийняття їх в даному МП, оцінюємо фактори, які впливають на процес прийняття цих рішень і розробляємо підходи до застосування в нашому МП методів оптимізації управлінських рішень
Для розкриття механізмів прийнятих рішень використовуємо табл. 8.
Таблиця 8
Управлінські рішення в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.
Характеристика управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень Механізми забезпечення ефективності використання характеристик управлінських рішень в організації
1 2 3
1.Вид управлінського рішення Загальне рішення про розширення ремонтної бази МП на перспективу приймається на вищому рівні управління, належить до категорії запрограмованих рішень. Базується на основі знань і досвіду керівників і формується колегіальним шляхом, затверджується менеджментом і закріпляється наказом по МП. Чіткий опис завдання.
Колективне прийняття рішення. Індивідуальна відповідальність за правильність рішення і їх виконання. Формальний контроль.
Умови прийняття управлінських рішень
Приймається в умовах компетенції технічного менеджера, його повноважень, при дотриманні умов фінансових можливостей. Відповідальність за технічний проект і його виконання в рамках кошторису і терміни несе керівник сервісу. Відповідальність за економічну доцільність вкладених коштів несе генеральний директор МП.
Оплата за результат роботи. Індивідуальна відповідальність.
Фактори впливу на процес
Рівень досвіду і знань менеджменту. Степінь ризику вкладення коштів.
?
Продовження таблиці 8
1 2 3
прийняття управлінських рішень Інформаційний прогноз політико-економічного стану в країні. Фінансова оцінка можливостей і потреб. Технічна оцінка доцільності вибору спеціального обладнання чи універсального для всіх марок авто.
Підходи до оптимізації управлінських рішень
Застосування формальних та неформальних методів прогнозування з метою визначення очікуваних результатів.
2. Вид управлінського рішення
Рішення про поставку наступної партії автозапчастин для реалізації є частковим або поточним, належить до незапрограмованих рішень що базується на раціональному аналізі продаж та замовленнях клієнтів. Приймається начальником торгового відділу і затверджується заступником з маркетингу в виді специфікації на партію запчастин до річного контракту.
Індивідуальна відповідальність за правильність рішення і його виконання. Прямий контроль.
Умови прийняття управлінських рішень
На основі повноважень і відповідальності начальником торгового відділу.
Оплата за результат роботи. Індивідуальна відповідальність.
Фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень
Зовнішні - замовлення клієнтів; наявність автозапчастин на складі фірми; оптимальне завантаження транспорту по доставці. Досвід та виконавча дисципліна менеджера. Розрахунки максимального завантаження транспорту.
Підходи до оптимізації управлінських рішень
Оцінка ризику втрати клієнта від зриву термінів постачання або відсутності потрібної кількості запчастин.
4.2. Далі розглядаємо процес виробки раціонального управлінського рішення на декількох прикладах застосовуючи графічну модель на рис. 2
1 Етап: Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення
1.1. Виникнення проблеми
1.2. Діагноз проблеми
1.3. Формування вимог до інформації
2 Етап: Збір і обробка інформації щодо розроблених методів менеджменту
2.1. Збір інформації
2.2. Оцінка інформації
2.3. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень
3 Етап: Виявлення та оцінка альтернатив, закладених у розроблених методах менеджменту
3.1. Установлення альтернатив
3.2. Оцінка альтернатив
4 Етап: Підготовка та оптимізація рішення, яке приймається
4.1. Вибір оптимального варіанта рішення
4.2. оформлення оптимального варіанта
5 Етап: Прийняття управлінського рішення
5.1. Обговорення проекту
5.2. Затвердження рішення
5.3. Оформлення рішення і видача розпорядження про його виконання
6 Етап: Реалізація управлінського рішення та оцінка результатів
6.1. Організація виконання рішення
6.2. Контроль за виконанням рішення та оцінка його ефективності
6.3. Звіт про виконання рішення
Рис. 2 Процес вироблення раціональних управлінських рішень.
4.2.1. Тепер розглянемо процес вироблення раціонального управлінського рішення необхідності посилення маркетингової діяльності.
1 етап. Необхідність реклами про наявність підприємства, його можливості та
переваги перед конкурентами:
1.1. Виникнення проблеми:
- низька динаміка обслуговування автомобілів та продаж автозапчастин.
1.2. Діагноз проблеми :
- слаба поінформованість потенційних купців;
- низька платоспроможність суспільства;
- відсутність регіональних джерел інформації;
- законодавчі обмеження для розвитку.
1.3. Вимоги до інформації - достовірність, всебічність факторів впливу,
конфіденційність.
2 етап. Збір і обробка інформації.
2.1. Збір інформації:
- вибірка друкованої реклами в тому числі конкурентів;
- аналіз аналогічного матеріалу за кордоном;
- записи вербальної реклами;
- оцінка варіантів рухомого само маркування на бортах;
транспортних засобів.
2.2. Оцінка інформації:
- по глибині проникнення до фінального споживача;
- по швидкодії;
- по затратах на її впровадження;
- по сезонності застосування;
- по адресності впливу.
3.3. Обмеження та критерії:
- по оптимуму затрат і результату;
- по кількісних можливостях підприємства;
- по об'єму бюрократичних бар'єрів.
3 етап. Виявлення і оцінка альтернатив.
3.1. Установлення альтернатив:
- друкована дрібна у всіх регіональних друкованих виданнях чи
велика, кольорова в 2-3х престижних;
- наглядна на рекламних щитах;
- створити Web сторінку в Інтернеті;
- пересувна майстерня для дрібного ремонту по виклику або
транспортування авто на станцію сервісу.
3.2. Оцінка альтернатив:
- по вартості;
- по проникненню до купця.
4 етап. Підготовка та оптимізація рішення.
4.1. Вибір оптимального варіанту рішення:
- друкована дрібна у всіх регіональних друкованих виданнях;
- наглядну рекламу подати в активному рухомому виді на бортах
службових машин та міському транспорті.
4.2. Оформлення вибраного варіанту:
- друкована реклама в виді фотосалону сервісу та переліком надання послуг;
- надання в Інтернеті всієї інформації про нас;
- наглядна в виді

 
 

Цікаве

Загрузка...