WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів - Курсова робота

нормам чинного законодавства.
Перевіряється продуктивність праці, здатність до удосконалення працівників.
Перевіряється вихід і якість робіт при використанні даної матеріальної бази.
Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими.
Зменшення нетрудових витрат, завантаження робочих місць.
Зменшення матеріальних витрат
Мінімізація податкового навантаження, ріст прибутку
Взаємна дія в досягненні прибутку.
Корекція відхилень від заданого режиму в процесі роботи.
Відсутність рекламацій, штрафних санкцій, втрат матеріальних, фінансових.
Стимуляція при виконанні або санкції при порушенні.
Можливість внесення змін в організацію праці, роботу з клієнтами в напрямі маркетинг.
Корекції при відхиленнях.
Менеджери підрозділів
Менеджери сервісу та постачання
Головний бухгалтер
Менеджери
Менеджери
Технічний контроль
Головний бухгалтер
Менеджери
Керівник сервісу
Головний бухгалтер
2.5. Регулювання
Розробляємо і впроваджуємо відповідні заходи спрямовані на усунення відхилень, збоїв, недоліків, що були виявлені у процесі контролювання. Данні заносимо в табл. 6.
Таблиця 6
Регулювання в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.
Види контролю Виявлені в процесі контролю недоліки, відхилення та збої Прийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень, збоїв Оцінка впливу регулювання на посадових осіб та підрозділи організації
Попередній контроль ресурсів:
Матеріальних
У процесі здійснення контролю виявлено, що отримані запчастини від постачальника з Польщі не відповідають встановленим критеріям.
Укладення угоди з новим партнером з Німеччини щодо постачання необхідних запчастин.
Зменшення матеріальних витрат
Поточний
Людських
У процесі здійснення контролю виявлено, що продуктивність праці робітників зменшилась, якість ремонту не відповідає нормам.
Застосування нової системи матеріального стимулювання для основних робітників (запровадження премій, надбавок доплат).
Взаємна дія в досягненні прибутку.
Заключний
Матеріальних
У процесі здійснення контролю виявлено збільшення витрат на обслуговування одного автомобіля.
Необхідність удосконалення діагностики автомобілів.
Внесення змін в організацію праці.
3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
В цьому розділі в табл. 7:
- характеризуємо систему методів менеджменту;
- приводимо їх застосування;
- розкриваємо механізм взаємодії.
Таблиця 7
Застосовування методів менеджменту в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.
Групи методів Види методів
Приклади використання конкретних методів в організації Характеристика взаємозв'язку функцій і методів менеджменту в організації Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації
1 2 3 4 5
Економічні
Стратегічні плани
Тактичні плани
Поточне планування
Економічні стимули
Бюджет
Стратегія діяльності МП визначає кістяк мобілізаційних мір, діяльності колективу і привабливість інвестицій.
Визначають напрям діяльності підрозділів сервісу продажу для досягнення стратегічних планів.
Текучі завдання в тому числі по усуненні витратних позицій, рекламацій.
Раціональне використання матеріальних ресурсів при збереженні стимулюючих факторів: зарплати, премій, доплат, надбавок, пайової участі в капіталі МП.
Формування бюджету, напрямки економії витрат та збільшення надходжень, залучення Плани три і річні визначають техніко-економічні напрямки дії для досягнення цілі.
Дають можливість створити механізм рівномірної і рівно вантажної дії своєчасно усувати недоліки.
Текучі розпорядження по всіх ходах зв'язують окремих виконавців в часі і рівні відповідальності.
Положення про застосування прогресивно-комісійної форма оплати з фіксованим мінімумом. Положення про застосування почасово-відрядної форми оплати праці для основних робітників.
Положення про преміювання, виплату надбавок, доплат, дотацій. Положення про нагородження цінними подарунками.
План накопичення коштів, вибір шляхів поза виробничого кредитування, бізнес плану- Вони обумовлюються різноманітними економічними важелями, за допомогою яких досягається взаємне та індивідуальне задоволення потреб на усіх рівнях. Повинні формалізуватися з допомогою адміністративних методів.
Продовження таблиці 7
1 2 3 4 5
Соціально-психологічні
Адміністративні
Соціальні стимули
Моральні стимули
Формування відносин в колективі
Організаційні дії
Розпорядчі дії
Дисциплінарні дії прибутків та кредитів для розвитку бізнесу.
Їхній вплив здійснюється через створення умов праці, забезпечення відпочинку, організації побуту, медичного обслуговування, та ін.
Позитивна оцінка діяльності в колективі, нагородження грамотами, створення умов для підвищення кваліфікації, стажування закордоном, і. т. д.
Підбір людей по принципу безконфліктності при одночасно яскраво вираженому прояву особистості по роду діяльності.
Робота обмежена рамками законів в тому числі "Про митний тариф України", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про підприємництво", "Про податок на додану вартість", "Про рекламу",
Правилами дорожнього руху України в частині технічних вимог до безпеки руху; Правилами протипожежної безпеки та іншими.
Розпорядчі способи впливу реалізуються через: накази, розпорядження, вказівки в тому числі усними.
Дисциплінарні способи впливу виражаються у зауваженнях, доганах, переміщення по службі, звільненнях. вання оборотних схем поповнення бюджету.
План покращення умов праці робітників. Проект фінансування побудови спортзалу, бані.
План підвищення кваліфікації робітників. План-графік стажування робітників у Німеччині.
Психологічне тестування робітників, формування колективу на засадах сумісності.
План виробничо-господарської діяльності. Посадові інструкції для майстрів та робочих місць, інструкції з експлуатації обладнання, норми витрат фінансових коштів, посадові інструкції для працівників торгового відділу, та інші.
Наказ про перехід на двозмінний режим роботи та інші.
Вони використовуються для підвищення активності робітників та створення відповідних соціально-психологічних умов для їх трудової діяльності. Це методи які використовують індивідуальну і групову свідомість, психологію та які базуються на суспільно-значимих морально-етичних категоріях, цінностях та вихованні. Повинні формалізуватися з допомогою адміністративних методів.
Завдяки цим методам відбувається вплив на діяльність організації в цілому та на окремих її працівників.
Вони мають свої власні способи іприйоми впливу керуючої системи на керовану.
Вони узаконюють вплив інших методів

 
 

Цікаве

Загрузка...