WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів - Курсова робота

балів
Інтегральна оцінка Заступника з маркетингу:
Iінт=I1+I2+I3+I4= 405+660+735+705=2505 балів
Таблиця 13
Висновки по кількості набраних балів.
Сума балів Висновки
900 - 1699 Займаній посаді не відповідає. Доцільно використовувати на іншій посаді.
1700 - 2499 Займаній посаді відповідає. Необхідно працювати над подальшим вдосконаленням необхідних якостей.
2500 і вище Займаній посаді відповідає. Доцільно призначити на вищу посаду.
8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Ефективність менеджменту - це результат управлінської діяльності, який характеризується з двох боків:
- показниками, які відображають побудову та функціонування системи менеджменту, їх соціальну сутність;
- показниками, що відображають результати виробничо-господарської діяльності;
Виділяють економічну, соціальну та організаційну ефективність менеджменту.
8.1. Економічна ефективність менеджменту - відображає економічні результати, які характеризують діяльність організації при певній системі управління.
8.1.1. Показники, які відображають функціонування системи менеджменту:
- по рівню автоматизації робочих місць управлінців це наявність комп'ютерів, їх під єднання до мережі Інтернет та внутрішньої локальної мережі; наявність зовнішнього та внутрішнього телефонних зв'язків; наявність селекторного та гучно мовного зв'язків;
- по рівню розробки інструктивного та нормативного матеріалу це наявність чітко визначених посадових обов'язків, інструкцій, технологічних схем ремонту та інших документів які враховують специфіку кожного робочого місця.
- по рівню технічної озброєності управлінців це наявність мобільного зв'язку, портативних оргтехніки, автомобілів.
8.1.2. Показники, що відображають результати виробничо-господарської діяльності з яких основними є показники платоспроможності та фінансової стабільності:
- коефіцієнт ліквідності:
Кл = (II розділ + III розділ активу балансу)/(III розділ пасиву балансу)
- коефіцієнт абсолютної ліквідності:
Кал = (Грошові кошти (коди рядка 260-290 балансу))/ (III розділ пасиву балансу)
- коефіцієнт фінансової стійкості:
Кфс = (II розділ + III розділ пасиву балансу)/(I розділ пасиву балансу)
- коефіцієнт фінансової незалежності:
Кфн = (I розділ пасиву балансу)/(I розділ + II розділ + III розділ активу балансу)
- коефіцієнт ефективності використання активів:
Кева = (балансовий прибуток (форма №2))/(I розділ + II розділ + III розділ активу балансу)
- коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу):
Кк = (балансовий прибуток (форма №2))/(I розділ пасиву балансу)
8.2. Організаційна ефективність менеджменту - характеризує якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни.
В нашому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів менеджери вищого рівня беруть участь в зовнішніх контактах з державними інстанціями, організовують роботу менеджерів нижчого рівня, приймають участь у вирішенні питань економічного плану. Менеджери нижчого рівня організовують роботу майстрів сервісу, беруть участь у вирішенні питань постачання запчастинами. Організовують роботу салону продажу, вирішують питання маркетингу та реклами.
У менеджерів вищого рівня ненормована управлінська праця. У менеджерів нижчого рівня - нормована погодинна з пристосуванням до вигідної роботи з клієнтом.
По співвідношенні чисельності управлінських працівників між різними рівнями управління визначено що найбільше керівників середньої ланки тому швидкість прийняття управлінських рішень буде гальмуватись. Необхідна перебудова організаційної структури підприємства в раціональну див. п. 2.2.2..
8.3. Соціальна ефективність менеджменту - відображає вплив системи менеджменту на процеси формування професійних характеристик працівників та керівників, формування корпоративного духу, психологічного клімату в колективі, атмосфери захищеності та причетності до цілей організації.
8.3.1. Показники, що відображають соціально-культурну сферу функціонування організації:
Умови праці на підприємстві близькі до взірцевих західних. Трудові успіхи, визнання заслуг, висока ступінь відповідальності, гордість працівників, що там працюють, зростання службове та професійне - все це посилює позитивні мотиви поведінки людини в процесі праці. Звідси і мала текучість кадрів, високий рівень трудової дисципліни.
8.3.2. Показники, що відображають вплив на досягнення виробничо-господарських показників та задоволення потреб ринку:
Виходячи з мотивування робітників до праці - продуктивність праці буде підтримуватись на високому рівні. Заробіток робітників пов'язаний з результатом роботи кожного і якомога ліпше задовольнити потреби споживача. Робітники мають спільну зацікавленість в створенні іміджу підприємства. Із збільшенням прибутку підприємства можливість створення дитсадка для дітей робітників.
ВИСНОВКИ
В даній курсовій роботі була розроблена система менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.
Була дана характеристика організації, розглянуті функції, методи менеджменту, механізми прийняття управлінських рішень, управління групами працівників та комунікації на підприємстві.
В процесі аналізу всій діяльності підприємства була дана характеристика керівників з точки зору впливу та влади в колективі, підходу до лідерства. Рекомендовані стилі керівництва, проведена оцінка професійних якостей та дана оцінка ефективності системи менеджменту.
Працюючи над проектом були розроблені фактична та раціональна системи менеджменту в організації. Їх зіставлення дало можливість визначити переваги однієї системи над іншою. Ще раз була доказана ефективність роботи менеджера та необхідність його роботи в нових економічних умовах.
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Гончаренко Ю. "Обзор украинского автомобильного рынка за I полугодие 2001 года". Галицкие КОНТРАКТЫ №37, 2001.
2. ИАГ "AUTO-Consulting" "Статистика продаж автомобилей за июль в Восточном регионе". Опубликовано: 30.08.2002.
3. ИАГ "AUTO-Consulting" "В июле рекорд продаж новых автомобилей в Украине ". Опубликовано: 13.08.2002.
4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. "Теоретичні та прикладні засади менеджменту"
"Інтелект - Захід", 2002. - 228 с.
5. Кузьмін О.Є. "Сучасний менеджмент". Львів: Центр Європи, 1995. - 176с.
6. Лучко М.Р., Мех. Я.В. "Розробка системи обліку". Тернопіль, 2001. - 96с.
7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. "Основы менеджмента".
Пер. С англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.
8. ПилипенкоІ.І., Бутинець Ф.Ф. "Удосконалення національних нормативів аудиту" Житомир ЖІТІ, 2000. - 206 с.
9. "Синица в руках или журавль в небе: мнения автолюбителе". Журнал "Практический маркетинг" №3 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...