WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стратегічне планування діяльності фірми “Квіт” в умовах ринкових відносин - Курсова робота

Стратегічне планування діяльності фірми “Квіт” в умовах ринкових відносин - Курсова робота

управління;
високі урядові розходи в тому числі на оборону;
низька ефективність праці в урядовому апараті;
ріст цін на енерго ресурси;
дефіцит матеріальних ресурсів;
протекціонізм;
субсидії неефективним підприємствам;
високі видатки на утримання державного апарату;
низький рівень освіти;
вороже відношення до приватного сектору;
ріст частки сфери послуг;
високий рівень злочинності;
зміна моральних цінностей;
ріст індивідуалізму;
психологія виключності.
усі ці фактори в більшій або меншій мірі впливають на розвиток, існування та діяльність фірми.
Висновки
В ході стратегічного планування та організаційної структури фірми "Квіт" було розглянуто два основні питання:
1. стратегічне планування організації;
2. організаційна структура фірми.
Найбільш впливовими зовнішніми факторами для організації є конкуренти, постачальники, особливості економічних відносин, закони та провадження державного регулювання, економічна ситуація, яка склалася в Україні.
Керівнику будь-якої організації, незалежно від її розміру або ж місця на регіональному рівні, слід врахувати вплив зовнішнього середовища, оскільки організація як відкрита система залежить від зовнішнього світу у відношенні поставок ресурсів, енергії, кадрів, споживачів, конкурентів. Оскільки від керівника залежить виживання організації, він повинен вміти виявити значущі фактори в оточенні, що вплинуть на його організацію. Тому організації вимушені прилаштовуватись до середовища, щоб вижити і зберегти ефективність.
При розгляді організаційної структури відділів було виявлено, що дана організація складається з елементи функціональної форми структури організації. В організації існує три рівні відповідальності і лінійна передача повноважень, відповідальність і обов'язки працівників відповідають одне одному, і права співпадають з функціями і обов'язками.
Від ефективної діяльності торгового відділу залежить як швидко фірма реагує на зміни в оточуючому середовищі (так як фірма займається торгівельною діяльністю, то для неї це важливо).
В процесі створення стратегічного плану проводиться оцінка внутрішніх сильних і слабких сторін.
Керівництво фірми повинно з'ясувати, чи володіє фірма внутрішніми си-лами, щоб скористуватися зовнішніми можливостями, та і чи існують у неї слабкі сторони, що можуть ускладнити проблеми, пов'язані з зовнішніми факторами.
Витоки більшості проблем у організації приховані у людських ресурсах. Тут необхідно враховувати: тип співробітників, компетентність та підготовку керівництва, систему винагород, спадкоємність керівних посад, підготовку та підвищення кваліфікації співробітників, втрата провідних фахівців та причини цього, якість виробів. Імідж корпорації створюється за допомогою співробітників, клієнтів та суспільної думки. Культура та імідж фірми закріплюються чи послабляються репутацією компанії. Призвівши внутрішні сильні і слабі сторони у відповідність з зовнішніми загрозами та можливостями, керівництво готово до вибору відповідної стратегічної альтернативи.
Так як одним з основних завдань фірми є здійснення комерційно-посередницької діяльності то діяльність організації безпосередньо пов'язана з одержанням прибутку і забезпеченням рентабельності. Вирішення проблем пов'язаних з цим завданням потребують персоналізації рішень.
Використана література
1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. "Основи менеджменту".- Львів: "світ", 1995. -296 с.
2. Алексеева М. "Планирование деятельности фирмы".-Зкономика.1997.-236 с.
3. Бавыкин В. "Новый менеджмент".-М.: Экономика, 1997.-368с.
4. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: "Инфра-М", 1997. - 344с.
5. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. -М Новости, 1993. -221с.
6. Вачугов Д.Д, Веснин В.Р. "Стратегия планирования." -М. "Дело"", 1991. - 320с.
7. Герасименко В. Ценовая политика фирмы.- 1995.-192с.
8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, "ЮНИТИ", 1995. - 480с.
9. Гравин В. Дятлов В. Основы кадрового менеджмента - М 1996. - 608с.
10. Дмитренко Г. "Планування в ринкових умовах "//Освіта. 1995. - 16 вересня, с.15.
11. Каганец И. Психоинформационные технологии в менеджменте. //Бизнес, 1996, №29, с.28.
12. Идрисов А.Б. "Стратегическое планирование и анализ эффективности ин-вестиций". -М.: Экономика,1990.-335с.
13. Коротков С. Концепция менеджмента.: Учебное пособие. - 1996.-304с.
14. Кнорринг В.И. Искусство управления М БЕК, 1997. - 288 с.
15. Паркинсон С.Н. Рустамджи М.К. "Искуство управления" /пер. с англ. К. Савельева.-М.:Агенство "ФАИР",1997. -272с.
16. Ладанов И.Д. Психология управления рыночными структурами: преобразующее лидерство. - М.: УЦ "Перспектива", 1997. - 321с.
17. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с.
18. Лукашевич В. Основы менеджмента в торговле.: Учебное пособие. - 1996.-191с.
19. Майталь Ш. Экономика для менеджеров Учебник. - пер. с англ. - М.: "Инфра-М", 1993. - 306с.
20. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: "Дело", 1994. - 702с.
21. Радугин А. Введение в менеджмент. - Воронеж.: Высш. шк., 1995. -195с.
22. Розенберг Д. "Бизнес. Маркетинг." Терминологический словарь. - 1997. -469с.
23. Румянцева К.Р. Менеджмент в организации. - М.: УЦ "Перспектива", 1997. - 321с.
24. Таранов П.С. "Золотая книга руководителя".-М.: Агенство "ФАИР", 1997.-496с.
25. Ушацький С.А., В.Б. Яковенко "Основи управління. Навчальний посібник", - К., : ІСДО, 1994. - 72 с.
26. Хеддервик К. "Финансовый и экономический анализ деятельности пред-приятий".-М.: Финансы и статистика, 1996.-663с.
27. Ховард К., Коротков О. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. - М.: "Инфра-М", 1996. - 224с.
28. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Пер. с англ. - М.: "Международные отношения", 1993. - 352с.
29. Шекня С.В. "Управление персоналом современной организации": учеб. пособие.-М.: Бизнес школа "Интел синтез", 1996.-300с.
30. Фатхутдинов Р.П. "Понятийный аппарат по менеджменту".-М.: АО "Биз-нес-школа", 1997.-112с.
31. Фатхутдинов Р. П. "Система менеджмента".-М.:АО "Бизнес-школа", 1996.-367с.
32. Чубаков Г. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике пред-приятия.-1996.-224с.
33. "Практична психологія менеджменту: Як зробити кар'єру. Як будувати організацію": науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
34. "Секреты умелого руководителя" сост. И.В. Липсиу.-М.: Экономи-ка,1991.-320с.
35. "Енциклопедичний словник бізнесмена": Менеджмент, маркетинг, інформатика. /під заг. Ред. М.І. мадаванова.-К.: Техніка, 1993.-856с.
36. "Инновационный менеджмент" / под ред. С.Д. Ильенковой, - М.:ЮНИТИ, 1997.
37. "Словарь-справочник менеджмента" - М.:1996.-608с.
38. Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. - К.: Наукова думка, 1993.-196с.
39. Основы менеджмента и маркетинга / Под ред. Р. Садегорова.- Минск.: Высшая шк. 1995.-382с.
39. Каганец И. Психоинформационные технологии в менеджменте //Бизнес 1996, №29, с. 28

 
 

Цікаве

Загрузка...