WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Флотація на фондовому ринку - Дипломна робота

Флотація на фондовому ринку - Дипломна робота

оборотні кошти, а саме вони зменшились на 1094 т.грн. або 49,3%, та позикові кошти, які з 4904 т.грн на початку року зросли до 5830 т.грн. на кінець року (тобто на 18,9%). При цьому зросли довгострокові кредити банків та інші кредити і позикові кошти на 44,4%), а саме на початок року вони становили 2692 т.грн, а саме на кінець 3887 т. грн.
Позитивним явищем можна вважати зменшення кредиторської заборгованості на 12,2 % або на 269 т. грн. Зростання позикових коштів свідчить про роботу підприємства в умовах ринкової економіки, так як тільки на державному підприємстві і на початковому стані становлення ринкових відносин може бути така структура джерел коштів.
9. Розрахуємо показник платоспроможності та ліквідності підприємства.
9.1.Коефіціент абсолютної ліквідності:
Грошові кошти та короткострокове фінансування.
Короткострокові зобов'язання (строком до 6 місяців).
- на початок року: 267:4904 = 0,055;
- на кінець року : 23:4730 = 0,0049.
Цей показник, як на початок так і на кінець року набагато менший нормативного значення (0,2-0,25), що говорить про неналежний рівень ліквідності, який може призвести до того, що підприємство не зможе заплатити свій поточний борг і зобов'язання, і в крайній формі - до неплатежів і банкрутства.
9.2. Проміжний коефіціент покриття .
Сума грошових коштів+короткострокові вкладення+дебіторська заборгованість.
Короткострокові зобов'язання (строком до 6 місяців)
- на початок року: 1267:4904 = 0,254;
- на кінець року: 1412:4730 = 0,295.
Нормативна величина показника не повинна бути меншою 0,7-0,8.
9.3. Загальний коефіціент покриття.
Всі обігові кошти.
Короткострокові зобов'язання
- на початок року: 7124:4904 = 1,45 раз;
- на кінець року: 6356:4730 = 1,34 раз.
Нормативне значення - 2-2,5 .
Невідповідність проміжного коефіцієнта покриття і загального коефіцієнта покриття їх нормативними значенням ще раз доказує, що ліквідність аналізуємого балансу недостатньо стабільна.
10. Розрахуємо показники ефективного використання фінансових ресурсів (показники рентабельності).
10.1. Рентабельність всього майна
Rв.м. = Балансовий прибуток: середня вартість всього майна х 100%
Rв.м. = 1428: (( 22986+ 27039) :2) х 100% = 5,7 % .
10.2. Рентабельність власних коштів:
Rв.к.= Балансовий прибуток: середня вартість власних коштів х100%
Rв.к. = 1428 : (( 18082 + 21029):2 х100 % = 7,3 %.
10.3. Рентабельність виробничих фондів.
Rв.ф. = балансовий прибуток: середня вартість виробничих
фондів х 100%
Rв.ф. = 1428: ((15706+5124+19905+4710):2 х 100% = 6,3 %.
10.4.Рентабільність продукції.
R пр = прибуток від реалізації: собівартість реалізованої
продукції х 100%
R пр = 1349:19946 х 100% = 6,7 %.
Виходячи з проведених розрахунків ми бачимо, що всі показники рентабельності знаходяться на досить низькому рівні. Найбільша рентабельність у власних коштів - 7,3 %, найменша - у всього майна 5,7%. Дуже низький рівень рентабельності свідчить про те, що на підприємстві використання ресурсів здійснюється неефективно.
11. Розрахуємо показники обіговості коштів.
11.1.Обіговість всього майна:
КОБ.В.М. = Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизу) / середня
вартість майна.
К об.в.м. = (24784-3522) : (( 22986=27039) :2) = 0,9 обороту.
11.2. Обіговість обігових коштів.
К об.к. = виручка від реалізації / середня вартість обігових коштів.
К об.к. = ( 24784-3522) : (( 5124+2000+4710+1646): 2) = 21262/6740 =
= 3,2 оборота.
11.3. Обіговість матеріальної частини обігових коштів.
К об.мат. = виручка від реалізації / середньорічна вартість мат. об.
коштів.
К об.мат.= 21262: (( 5124+ 4710):2) = 4,3 оборота .
11.4 Обіговість нематеріальних оборотних коштів .
К немат.об = виручка /середньорічну вартість немат. об. коштів.
К немат.об.= 21262: (( 2000+1646):2) = 11,7 оборота.
11.5.Тривалість обороту , в днях
О д. = Д : Коб
11.5.1. Обіговість в днях всього майна.
О д. = 360:0,9 = 400 днів.
11.5.2. Обіговість в днях обігових коштів.
О д. = 360:3,2 = 112,5 днів.
11.5.3. Обіговість в днях матеріальної частини обігових
коштів.
О д. = 360 : 4,3 = 83,7 дня
11.5.4. Обіговість в днях нематеріальної частини обігових
коштів.
О д.нем. = 360 : 11,7 = 30,8 дня .
З приведених розрахунків видно, що показники обіговості також знаходяться на неналежному рівні. Найбільша тривалість обороту всього майна - 400 днів , найменша у нематеріальної частини обігових коштів - 30,8 днів . Для підприємства основними шляхами прискорення обіговості являється скорочення придатності виробничого циклу, правільна організація роботи по матеріально - технічному забезпеченню, недопущення виникнення непотрібних запасів, своєчасне відвантаження продукції і оформлення документації, вивчення платоспроможності покупців і своєчасні заходи по стягненню дебіторської заборгованості.
12. Розрахуємо показники, які характеризують потенційні можливості підприємства .
12 .1. Наявність, динаміка, питома вага виробничих активів в загальній вартості майна.
Виробничі активи - це основні засоби, виробничі засоби, незавершене виробництво .
Наявність:
- на початку року: 15706 + 2560+ 615 = 18881 т.грн.
- на кінець року: 19905 +1881+611 = 22397 т.грн.
Питома вага :
- на початок року: (15706+2560+615) : 22986 х100% = 82,14 %
- на кінець року: (19905 +1881+611): 27039 х100% = 82,83 % .
Динаміка: 22397 -18881 = 3516 т.грн.
12.2. Наявність, динаміка і питома вага основних засобів в загальної вартості майна.
Наявність :
- на початку року: 15706 т.грн.
- на кінець року: 19905 т.грн.
Питома вага :
- на початок року : 15706 : 22986 х 100% = 68,32 %
- на кінець року : 19905: 27039 х 100% = 73,61 % .
Динаміка: 19905 -15706 = + 4199 т.грн.
12.3. Коефіціент зносу основних засобів.
К з = З пос : ПВ
- на початок року: К п.з.= 14471:30177= 0,4795 (47,95 %)
- на кінець року: К к.з.= 15191:35096 = 0,4328 (43,28 %)
Данні розрахунки показують ,що потенціальні можливості підприємства знаходяться на середньому рівні, питома вага виробничих активів коливається від 82,14 % до 82,83 %. Питома вага основних засобів збільшилась на кінець року від 68,32% до 73,61 %. Хоча коефіцієнт угод на кінець року і зменшується від 47,92 % до 43,28 % в середньо високий процент свідчить про необхідність відновлення основних засобів підприємства.
По результатах проведеного нами комплексного аналізу ми можемо зробити висновок, що підприємство КВТВП "Київ" підвищеного ризику, але спроможне подолати напругу свого фінансового стану за рахунок диверсифікації, обновлення продукції, здійснення реконструкції, використання нових технології. Однак залучення коштів за допомогою флотації даного підприємства на нашу думку не є можливим, так як воно має досить низькі показники рентабельності та невеликий рівень показників платоспроможності, обіговості, ліквідації .

 
 

Цікаве

Загрузка...