WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Флотація на фондовому ринку - Дипломна робота

Флотація на фондовому ринку - Дипломна робота

позитивним моментом, так як це свідчить про довіру зі сторони банку до платоспроможності підприємства.
2.3. розрахунки та інші короткострокові зобов'язання:
- на початок року: 4904:22986 х 100 = 21,4%;
- на кінець року: 4710:27039 х 100% = 17,4%.
Данні розрахунки показали, що сума першого розділу пасиву балансу значних змін не зазнала, хоча спостерігається збільшення коштів по статтям "Додатковий капітал", "Фінансування капітальних вкладень", та зменшення по "Резервний фонд", "Спеціальні фонди та цільове фінансування". На кінець року спостерігається наявність кредитів банків та позикові кошти. Позитивним явищем являється зменшення кредиторської заборгованості.
3. Визначимо динаміку балансу:
27039:22986 х 100% = 117,6%.
Як бачимо вартість майна підприємства на кінець року зросла на 17,6%.
Динаміка прибутку: 1428:1684 х 100 = 84,7%;
Динаміка по реалізації : 24784:26017 х 100% = 95,23%.
Аналіз динаміку балансу, прибутку і об'єму реалізації показав, що фінанси на підприємстві працюють погано, так як зменшується прибуток і об'єм реалізації.
4. Позитивної оцінки заслуговує:
Актив таблиця 4.1.
Строка Назва строки Початок року Кінець року
010
030
040
110
130
160
170
180
200 Залишкова вартість(основні засоби)
Незавершені капітальні вкладення
Довгострокові фін. вкладення
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари відвантажені не сплачені в строк
Дебіторська заборгованість:
за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не настав;
за товари, роботи, послуги, не сплачені в строк;
з бюджетом. 15706
153
3
615
1463
692
755
4
33 19905
250
3
611
1701
213
493
1
-
Пасив таблиця 4.2.
Строка Назва строки Початок року Кінець року
495
640
680
700
710
720 Джерела власних коштів
Кредиторська заборгованість:
за товари, роботи, послуги не сплачені в строк
з позабюджетних платежів
з оплати праці
з домірними підприємствами
з іншими кредиторами 18082
724
23
427
91
135 21209
343
11
365
-
28
ф.2.
стр.100
Прибуток звітного року
1428
5. Негативної оцінки заслуговує.
Актив таблиця 4.3.
Строка Назва строки Початок року Кінець року
195
210
240
260
270
280
290
310 Дебіторська заборгованість:
з податкових розрахунків
з персоналом за іншими операціями
з іншими дебіторами
Грошові кошти:
Каса
Розрахункові рахунки
Валютні рахунки
Інші грошові кошти
Інші оборотні активи
-
-
208
14
85
138
30
41
30
14
851
4
01
16
2
21
Пасив таблиця 4.4.
Строка Назва строки Початок року Кінець року
425
485
490
600
630
660
670 Спеціальні фонди і цільове фінансування
Збитки:
минулих років
звітного року
кредити банків
Кредиторська заборгованість:
за товари , роботи, послуги , строк оплати яких не настав;
з авансів одержаних
з бюджетом 14954
х
2692
380
227
112 390
76
44
2787
630
232
223
690 із страхуванням 93 111
6. Визначимо показник прибутку на 1 грн. майна на початок і кінець року:
1684:22986 = 0,073 грн 1428:27039 = 0,052 грн.
Розрахунок показує, що на початок року на одну гривню майна приходиться 7,3 коп. прибуток, на кінець року - 5,2 коп. Прибутку, що на 2,1 коп. менше, і що являється негативним моментом в діяльності підприємства.
7. Визначимо об'єм реалізації на 1 грн. майна:
на початок року: 26027:22986 = 1,132 грн .
на кінець року : 24784:27039 = 0,916 грн.
Зменшення цього показника , як і попереднього , характеризує про неефективну діяльність підприємства .
8. Проаналізуємоструктуру засобів і структуру джерел їх формування.
Структура засобів підприємства.
таблиця 4.5.
Показники На початок року На кінець року Відхилення по абс.в-ні Відхилення в %
1 2 3 4 5
1.Засоби підприємства всього:
2.Основні засоби і вкладення
в % -х до всіх засобів
3.Оборотні кошти
в % -х до всіх засобів (коеф. мобільності всіх коштів підприємства)
3.1. Матеріальні оборотні кошти
в % -х до всіх засобів
3.2. Грошові кошти і короткострокові вкладення
в % -х до всіх засобів (коеф. мобільності оборотних коштів)
3.3. Дебіторська заборгованість 22986
15862
69
7124
31
5124
71,93
267
3,75
24,32 27039
20683
76,5
6356
23,5
4710
74,01
23
0,36
25,54 +4053
+4821
-
-76,8
-
-414
-
-244
-
+17,6
+30,4
+7,5
-10,8
-7,5
-8,01
2,2
-91,4
-3,39
Дані таблиці 4.5 показують, що загальна сума засобів підприємства збільшилась на 4053 т.грн., або на 17,6%. Розподіл коштів між основними засобами і вкладеннями та оборотним капіталом на початок року становить відповідно 69,01% і 30,9%, на кінець року - 76,5% і 23,5%. На кінець року пройшли зміни в тих групах засобів, а саме основні засоби зросли на 7,5% (від69,01% до 76,5%), а оборотні кошти зменшились на таку ж величину (-7,5%). Вивчення структури оборотних коштів говорить про т, що на початку року матеріальні оборотні кошти становлять 71,93 %, грошові кошти - 3,75 %, а дебіторська заборгованість - 24,32%. Структура оборотних коштів на кінець року суттєво погіршилась, так як зменшилися грошові кошти на 3,39 % ( 3,75% - 0,36%), і збільшилася дебіторська заборгованість з 24, 32 % до 25,54 %.
Структура джерел формування коштів підприємства .
Таблиця 4.6.
Показники На початок року На кінець року
Відхилення абсолютне
Відхилення в пунктах
1 2 3 4 5
1.Джерела коштів всього
2. Джерела власних коштів
В % -х до джерел коштів
2.1. Джерела власних оборотних коштів
В % -х до власних коштів
3. Позикові кошти
В % - х до джерел коштів
3.1. Кредити та інші позикові кошти
В % -х до позикових коштів
3.2. Кредиторська заборгованість
В % -х до позикових коштів
22986
18082
78,7
2220
12,3
4904
21,3
2692
54,9
2212
45,1
27039
21209
78,4
1126
5,3
5830
21,6
3887
66,7
1943
33,3
4053
3127
-
-1094
-
+ 926
-
+ 1195
-
- 269
17,6
17,3
-0,3
-49,3
-7
+ 18,9
0,3
+44,4
+11,8
-12,2
-11,8
Дані таблиці 4.6 показують, що загальний приріст джерел склав 4053 т.грн. або 17,6%. Цей приріст отриманий за рахунок росту позикових коштів, які в порівнянні з початком року збільшились на 0,3%, в свою чергу власні кошти зменшились теж на 0,3%. Досить суттєвих змін зазнали власні

 
 

Цікаве

Загрузка...