WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Флотація на фондовому ринку - Дипломна робота

Флотація на фондовому ринку - Дипломна робота

відповідей. Акції можуть бути розділенні між інвесторами згідно вибраної ними кількості і ціни. В результаті використання методу "складання списків" може бути встановлена ціна випуску акцій, яка найбільш підходить, а також довгострокові інвестори можуть отримати перевагу перед тими, хто реалізує свої акції в недалекому майбутньому.
3.4. Основні світові ринки акцій .
Для розвитку і вдосконалення процесу флотації дуже велику роль відіграє знання світових ринків акцій. Саме на цих ринках в теперішній час проходить найбільша кількість флотації.
Ринки США.
Вони являються дуже важливим джерелом капіталу не тільки для американських компаній, але й для великої кількості нерезидентів США. Хоча інвестори США купують акції поза країною, набагато більший покупний потенціал зберігається в середині США. Нерезиденти США можуть залучити капітал в Об'єднаних Штатах шляхом випуску зареєстрованих цінних паперів на вказаному ринку акцій, або шляхом випуску незареєстрованих цінних папері на ринку приватного розміщення. Комісія по цінним паперам і їх обігу відкрила приватний ринок розміщення для нерезидентів в 1990 році, вводяч "Правило ММА". До найбільш великих фондових ринків в США відносяться Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) і NASDAQ (система автоматичної котировки Національної асоціації дилерів по цінним паперам). Нью-Йоркська фондова біржа - це самий великий ринок акцій в світі. NASDAQ відкрилась в 1971 році і зараз являється другим за розміром ринком акцій в США. Ринок саморегулюється учасниками, але підпорядковується законом і правилами про цінні папери в США. Для отримання лістингу на NASDAQ випуск повинен бути зареєстрований SEC, а компанія повинна відповідати стандартам NASDAQ.
Ринки акцій Великобританії .
Лондонська фондова біржа - це найбільший ринок акцій в Європі. Він складається з двох частин - основного ринку для великих компаній і Альтернативного інвестиційного ринку (AIM) для менших компаній. Основним законодавчим регулюючим документом являється Акт про фінансові послуги (FSA) 1986 року, який створила Рада по цінним паперам і інвестиціям (SIВ). Рада делегує повноваження, які стосуються сфер в індустрії фінансових послуг, саморегулюючим управлінням (SRO). Управління для індустрії цінних паперів знаходиться в управлінні по цінним папером і фючерсами (SFA). Всі члени Лондонської фондової біржі, дилерські і брокерські контори, які працюють з цінними паперами в Великобританії, повинні бути членами SFA.
Японія.
На одній стадій в 80-х роках, Токійська фондова біржа (TSE) конкурувала з Нью-Йоркською фондовою біржею по об'єму обігу і загальної вартості всіх акцій і лістингу - ринкової капіталізацією. Ціни на акції досягли свого пику в кінці 1989 року, підбурювані сильним зовнішнім і внутрішнім попитом , але потім різко на 50 % за дванадцять місяців. Кожна біржа регулюється за допомогою закону про обіг цінних паперів під наглядом Міністерства Фінансів. Закон покриває емісії цінних паперів, ліцензування і операцій компаній, які працюють з цінними паперами. Цінні папери на Токійській біржі розділені на дві секції. Перша секція складається з акцій великих компаній в лістингу. Вони і складають більшу частину ринкової капіталізації. Друга секція складається із нововведених цінних паперів і цінних паперів без лістингу, які повинні були обертатися на небіржовому ринку. В 1995 році Токійська біржа поширила мінімум активів, які потрібні для лістингу, з 100 міліардів єн до 10 міліардів. Також Біржа відмінила положення, що компанії не можуть отримати лістинг до тих пір, поки не покажуть прибуток в 20 млн. єн в рік, на протязі трьох послідуючих років. Воно було замінено на 2 млн. єн в рік, на протязі трьох років, які передують лістинг. Ціною цих змін було полегшити вихід іноземних компаній, особливо Китайська та інших далекосхідних компаній, на ринок (лістинг) Токійської біржі.
Гонконг.
Гонконгська фондова біржа притягує увагу світової громадськості із-за величезного багатства колишньої колонії і переходу під владу Китаю. Розбіжності між урядом Великобританії і Китаю створюють неясну картину майбутнього регіону. Тому ціни на акції здатні до великої волотильності.
Німеччина.
В Німеччині найбільша економіка в Європі. На її території розміщено вісім фондових бірж, з яких Франкфуртська найбільша і найважливіша. Інші знаходяться в Берліні, Бремені, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Ганновері, Мюнхені, Штутгарді. В 1993 році була створена спільна для всіх восьмихолдінгова компанія Deutsche Borse. Найбільшими акціонерами в Німеччині являються банки.
Франція.
Найбільша біржа Франції - Паризька Біржа. В 80-х роках французький ринок пережив ряд змін. В 1984 році більшість сертифікатів акцій були анульовані. Зараз існує три типи акції:
- на пред'явника;
- іменні;
- на визначеного пред'явника.
Власник акцій реєструється через банк чи брокера. Передача акції проходить через реєстр (чи електронно).
IV . Оцінка можливості флотації КВТВП "Київ".
4.1. Аналіз діяльності підприємства.
Перед наданням лістингу акціям компанії (і перед дозволом на рекламу емісії), компанія зобов'язана подати певну конкретну інформацію чи державним органам чи напряму Біржі. Ця інформація називається звіт для лістингу. Ціна звіту для лістингу являється надання інвесторам повної інформації для прийняття ними рішення про інвестування в компанію. Однією з складових частин цього звіту є комплексний аналіз фінансового стану компанії, який проводиться незалежним аудитором.
Представимо комплексний аналіз на прикладі КВТВП " Київ".
1. Визначимо питому вагу розділу активів в балансі:
1.1. необоротні активи:
- на початок року: 15862:22986 х 100% = 69 %;
- на кінець року: 20683:27039 х 100% = 76,5 %;
Як бачимо необоротні активи зросли на 76,5-69 = 7,5 в зв'язку з придбанням нового обладнання;
1.2. запаси і затрати:
- на початок року: 5124:22986 х 100% = 22,3 %;
- на кінець року: 4710:27039х100%=17,4 %.
Зменшення запасів і витрат з 22,3 % до 17,4% має позитивний характер;
1.3. грошові кошти , розрахунки та інші обороті активи:
- на початок року: 2000: 22986 х 100% = 8,7%;
- на кінець року : 1646:27039 х 100% = 6,1%.
Як видно з розрахунків помітилась тенденція зменшення розрахунків з 8,7% до 6,1% за рахунок скорочення дебіторської заборгованості.
Данні балансу показують, що загальна сума коштів підприємства зросла на 4053 т.грн.(27039 - 22986), що становить 17,6 % і являється позитивним моментом в діяльності підприємства. Сума необоротних активів на кінець року зросла на 7,5%, а сума нематеріальних і матеріальних активів зменшилась відповідно на 4,9% і 2,6%.
2.Визначаємо питому вагу розділів пасиву балансу:
2.1. капітал, фонди і резерви:
- на початок року : 18082:22986 х 100% = 78,7%;
- на кінець року : 21209:27039 х100% = 78,4%.
Як бачимо питома вага власного капіталу майже не змінилась.
2.2. довгострокові зобов'язання:
- на початок року: відсутні
- на кінець року: 1100:27039 х1 00% = 4,2%.
Отримання довгострокового кредиту підприємством є

 
 

Цікаве

Загрузка...