WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління товарними запасами - Курсова робота

Управління товарними запасами - Курсова робота

складає 66 днів, тому слід розглянути два варіанти позики: на 60 днів та на 90 днів. Фірма має розрахунковий рахунок у банку "Аваль", тому використаємо процентні ставки цього банку. Фірма проводить зовнішньоекономічну діяльність, і виникає необхідність у позиках у "твердій" валюті (американських доларах або німецьких марках). Ставка позик у американських доларах в Україні змінюється набагато повільнішими темпами ніж у гривнях, тому застосуємо в розрахунках ставку банку "Аваль" на 04.11.1998р.: на строк 60 днів - 25%, на 90 днів - 30%. Рентабельність обороту складає приблизно 10%, що обумовлено політикою низьких торговельних націнок, яка спрямована на швидке завоювання ринку. Тому в даній ситуації за вищевказаних процентних ставок застосування позикових коштів є економічно недоцільним. Але за умов підвищення рентабельності автоматично піднімається питання про застосування позикових коштів. Також існує можливість участі у програмах фінансування експорту країн, з яких фірма імпортує товари, але на даний момент така участь є умовною.
Частиною позикової політики фірми є система управління дебіторською заборгованістю. Вона впливає на товарні запаси через строк обороту товарів. На фірмі "Глобус Лтд" ця система обмежується ціновими дисконтами за попередню оплату, надбавками за збільшення строку оплати, та штрафними санкціями за порушення умов договору. Але на фірмі відсутня система оцінки платоспроможності клієнта, імовірності затримки платежу або нездатності клієнта відповідати за своїми зобов'язаннями. Застосування штрафних санкцій невигідно в існуючих економічних умовах, тому що затрати часу та коштів на судову справу, в більшості випадків, перевищать надходження.
Виходячи з цього, на мою думку, слід застосувати систему позикового ранжування, яка дозволяє на основі статистичної обробки інформації о клієнтах ранжувати їх за ступенем платоспроможності та надійності. Так, найбільш часто використовують методи багатофакторного аналізу, які дозволяють врахувати вплив різних факторів на фінансовий стан клієнта на проміжку часу, що розглядається, та з високим рівнем точності оцінити перспективи співпраці.
Однією з таких систем є система 5С (The five C's system), яка заснована на аналізі п'яти головних характеристик клієнтів: характеру (система цінностей у бізнесі), майнового стану, капіталу, можливості забезпечення заборгованості заставою, загальних умов діяльності підприємства.
Також, на мою думку, слід приділити значну увагу вивченню ринку, удосконалення рекламної діяльності. Фірма дослідила ринок міста Києва та деяких обласних центрів але значна кількість регіонів залишилася поза увагою. Навіть враховуючи те, що платоспроможний попит там нижче ніж у Києві, але для прискорення швидкості обороту товарних запасів слід приділити ще більше уваги. Так для цього потрібно давати рекламу у загальноукраїнський каталог прайс-листів (наприклад, "Бізнес" видавництва "Бліц-прінт"). Залучення регіонів має відзначитись у підвищенні товарообороту та зростанні швидкості обороту товарних запасів.
Поглиблене вивчення ринку дозволить максимально оптимізувати структуру товарних запасів. Так, я вважаю за потрібне зменшити асортимент товарів, бо деякі товари та товарні групи мають дуже повільну швидкість обороту, підвищити її можливо лише за рахунок проведення широкої рекламної кампанії, яка на даний момент та в найближчому майбутньому є економічно недоцільна.
Доцільним буде застосування класифікаційного підходу до управління запасами (ABC system). Його ідея полягає в використанні класифікації запасів і виділенні трьох груп - А, В, і С, в залежності від ступеня впливу даного виду запасів на зростання товарообороту підприємства. До групи А відносять запаси, реалізація яких вносить найбільший вклад в обсяг товарообороту в грошовому вираженні. До цієї групи відносяться запаси, що забезпечують 70% обсягу реалізації. Як правило, їхня питома вага в обсязі запасів в натуральному вираженні не перевищує 10%. До групи В відносять запаси середнього рівня важливості, що забезпечують 20% обсягу реалізації підприємства. Їхня питома вага в натуральному вираженні, як правило, складає біля 20%. Товарні запаси, реалізація яких має незначний вклад в обсяг товарообороту, порядку 10%, відносять до групи С. Достатньо часто вони складають значну частину в обсязі запасів в натуральному вираженні, - біля 70%.
Такийаналіз допоможе виділити такі групи товарів, питому вагу яких слід збільшувати (група А), та товари від завозу яких доцільніше відмовитись (частина групи С).
Особливістю формування товарних запасів на підприємстві є те, що у 1997 році 100% було імпортовано, слід шукати можливість залучення вітчизняних фірм у формування товарних запасів підприємства. В умовах швидкої девальвації гривні імпорт втрачає свою привабливість, тому доцільно розробляти проекти експорту українських товарів до Німеччини, в якій фірма має велику кількість партнерів. Наприклад, іграшки з натуральної деревини виробництва фірми, завод якої знаходиться у Закарпатті.
На мою думку, дуже перспективною товарною групою є дитяче харчування. Воно становить незначну частку як у товарних запасах так і у товарообороті фірми "Глобус Лтд". Доцільно значно збільшити цю частку за рахунок пошуку нових постачальників як у Німеччині, так і в Україні, щоб асортимент був досить широким. На цю товарну групу торгова націнка буде незначна, але вона забезпечить стабільний дохід та високу швидкість обороту товарних запасів. Але існує певний ризик, який полягає в тому, що термін реалізації цієї продукції обмежений, і якщо вона не буде вчасно реалізована, то фірма понесе збитки. Щоб цього не сталося цій товарній групі слід приділити особливу увагу при управлінні товарними запасами.
Асортимент фірми "Глобус Лтд" досить спеціалізований, це є перевагою фірми і, водночас, її недоліком. Коливання ринкової кон'юнктури можуть негативно вплинути на положення фірми. Тому я вважаю за необхідне розширити асортимент за рахунок товарних груп, які не відносяться до дитячого асортименту. Це має страхувати діяльність та дає можливість маневрувати оборотними активами.
Необхідно підвищувати прибутковість діяльності фірми за рахунок пошуку вигідних умов постачання та підвищення торговельної націнки, мінімізувати транспортні, страхові, складські та інші витрати. Бо низький рівень рентабельності, хоча він є обумовлений завоюванням ринку, не дозволить в майбутньому зберегти накопичені досягнення.
ВИСНОВКИ.
В курсовій роботі аналізувалася діяльність ТОВ "Глобус Лтд", яка працює в сфері оптової торгівлі. Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони або надходять в виробниче споживання, або придбаються роздрібною торгівлею для реалізації населенню. Таким чином, оптовий товарообіг являє собою сукупний обсяг продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання.
Особлива увага в роботі була приділена товарним запасам. Товарний запас - це сукупність товарної маси, що знаходиться в сфері обігу і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції: забезпечують безперервність розширеного виробництва і обігу, в

 
 

Цікаве

Загрузка...