WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління товарними запасами - Курсова робота

Управління товарними запасами - Курсова робота

обертання. Швидкий огляд конкурентів вказує на олігополістичну спрямованість цього сектору ринку, де на незначну кількість компаній припадає значний об'єм товарообороту. "Глобус Лтд" увійшла у це коло, але фірма має значну перевагу у тому, що інші компанії використовують асортимент товарів, що розглядається, як вторинний, а не як головний.
При формуванні товарних запасів використовувалися виключно власні кошти підприємства. Якщо запозичення і мали місце, то вони були настільки короткостроковими, що не здійснювали значного впливу на фінансовий стан підприємства. Втрати економічного прибутку від невикористання позикових коштів компенсуються високим рівнем платоспроможності підприємства.
Ефективність використання товарних запасів спостерігається у показниках швидкості обертання товарних запасів, рівень рентабельності товарних запасів, об'єм товарних запасів на одиницю товарообороту, рентабельність складських та транспортних затрат тощо.
Швидкість обертання середніх товарних запасів склала 5 оборотів, або в дня товарообороту - 66 днів. Цей результат свідчить про значний рівень товарних запасів, які мають невелику швидкість обертання, але це пов'язане із специфікою товарів.
Рівень рентабельності середніх товарних запасів складає 54%, економічний зміст цього показника полягає в тому, що на одну гривню товарних запасів в середньому припадає 54 копійки прибутку. Однією з цілей управління товарними запасами є саме максимізація цього показника за рахунок збільшення чистого прибутку та/або зменшення середніх товарних запасів. Але в намаганнях максимізувати рівень рентабельності потрібно пам'ятати й про стабільність діяльності підприємства та забезпечення нормального товарообороту та рівня конкурентоспроможності на ринку.
Наступний показник показує скільки гривень товарних запасів припадає в середньому на одну гривню товарообороту. Значення 0,7 свідчить про значне зростання рівня товарних запасів (у 1996 році цей показник був 0,51), яку відображається в падінні ефективності використання товарних запасів, але це обумовлено насиченням ринку та постійним пошуком нових каналів збуту, що в свою чергу потребує накопичення запасів.
Рентабельність складських та транспортних витрат становила 331,9% та 531,1% відповідно ( у 1996 році 286,4% та 485%). Це покращання пов'язане в першу чергу із зростанням обсягів завозу та знижками отриманими за регулярність користування послугами. Були знайдені оптимальні маршрути постачання та мінімізовані витрати на митниці.
Проаналізувавши товарні запаси фірми "Глобус Лтд" у періоді з 01.01.1997 до 01.01.1998 можна зробити висновок, що управління товарними запасами здійснюється на високому рівні, використовується модель оптових закупок значними партіями, що дозволяє отримати значні цінові знижки, мінімізувати затрати на замовлення, транспортні затрати та гарантує поставку всієї партії. Поради щодо вдосконалення управління товарними запасами будуть подані в четвертій главі курсової роботи.
ІІІ. Планування розмірів товарних запасів в оптовому товарообороті.
Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки постійно здійснює планування своєї діяльності. Результатом проведення планової роботи є документ, що постійно оновлюється - бізнес-план підприємства.
В розділах бізнес-плану оптового підприємства вказані прогнозні величини основних показників його діяльності - прибутків, продаж, витрат, товарних запасів тощо. Методологія і підходи для їхнього розрахунку в роздрібній і оптовій торгівлі однакові, але є особливості, зумовлені відмінністю функцій опту і роздрібу в сфері обігу.
Планування товарних запасів слідує за плануванням обороту, оскільки обсяг оптового товарообороту, що прогнозується, служить основою розробки плану запасів.
Прогнозування і планування товарних запасів є необхідним елементом діяльності кожного підприємства в умовах ринкової економіки.
Першим етапом розробки прогнозу розміру товарних запасів є всебічний економічний аналіз попередньої діяльності. Результати аналізу, виявлені тенденції і висновки служать основою укладання прогнозів.
На другому етапі визначаються чинники, що в періоді, який прогнозується, будуть впливати на розвиток того сектора ринку, де працює підприємство. Відбираються і оцінюються кількісно найважливіші чинники і з їхньою допомогою розраховуються варіанти прогнозу запасів.
Специфікою діяльності фірми на ринку є обслуговування, передусім, запасів роздрібної торгівлі, роздрібних підприємств. Тому процес планування товарних запасів тісно пов'язаний з аналогічними розрахунками в роздрібній ланці, що обслуговує оптове підприємство.
Можливі два основні варіанти ринкової кон'юнктури, в якій може опинитися підприємство в майбутньому періоді. Перший характеризується відносною стабільністю стану ринку, а другій - значними ваганнями попиту і продаж.
В теорії і практиці планування товарних запасів використовується декілька засобів: досвід-статистичний, експертних оцінок, техніко-економічних розрахунків,економіко-математичні.
Досвід-статистичний метод базується на аналізі фактично рівня, що склався в товарних запасах оптового підприємства.
В основі методу - особиста оцінка стану запасів в минулому і суб'єктивне розуміння перспектив їхнього розвитку. Гідність засобу - швидкість і мала трудомісткість. Недоліки полягають в людському чиннику (досвід, знання економіста, труднощі безпомилкової обробки великої кількості інформації). Так, за експертною оцінкою спеціалістів комерційного відділу, розмір товарних запасів у першому кварталі 1998 року прогнозувався у розмірі 41894,78 грн або 63 дні обороту. Цей результат у порівнянні з четвертим кварталом мав зрости на 12,3%. Падіння темпу приросту (у четвертому кварталі він склав 64,9%) планується завдяки зниженню темпу приросту товарообороту (лише 21%, у четвертому кварталі 1997 - 36,4%), який залежить від платоспроможного попиту населення, обсяги якого мають зменшитися після вершини купівельної хвилі яка припадає на кінець року. Хоча в Україні дуже важко передбачити коливання платоспроможного попиту, бо майже неможливо спрогнозувати коли населення отримає кошти, які йому заборгували. І хоча оптове підприємство не здійснює роздрібної торгівлі, але його клієнти дуже чутко реагують на такі зміни, і збільшують чи зменшують рівень закупок на фірмі.
На практиці, в більшості випадків, метод експертних оцінок застосовуються в тому випадку, коли немає достатньої інформації та/або ринок товарів мало вивчений.
Суттєвість методу техніко-економічних розрахунків полягає в визначенні нормативу, але у оптовій торгівлі нормативи майже не застосовуються.
Економіко-математичні методи планування товарних запасів все більш широко застосовуються в управлінні запасами оптової торгівлі.
Найпростіший засіб, що застосовується для знаходження плану запасу в сумі або днях, - метод екстраполяції, що переносить темп зміни показника, що склалися в минулому, на майбутнє.
Найкращі результати цей метод дасть, якщо період спостереження достатньо тривалий - три-чотири року. Застосуємо формулу для приблизних розрахунків із використанням даних поквартальних запасів.
Формула екстраполяції по даним чотирьох кварталів на перший квартал наступного року має вигляд:
У5 = 0,5 (2 У4 + У3 - У1), де У - рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...