WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління товарними запасами - Курсова робота

Управління товарними запасами - Курсова робота

частину в обсязі запасів в натуральному вираженні, - біля 70%. До управління запасами групи С недоцільно застосовувати складні кількісні методи управління, бо при цьому, витрати на управління можуть бути більше економічного ефекту від їхнього використання. Принцип класифікації запасів на групи за їх важливістю для підприємства наведений в таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікація запасів (АВС system).
Групи запасів Доля в об'ємі товарообороту в грошовому вимірі Доля в об'ємі запасів в натуральному вимірі Чи варто використовувати складні кількісні методи управління
1. Група А 70% 10% Так.
2. Група В 20% 20% В деяких випадках.
3. Група С 10% 70% Не варто.
Відносно новим підходом до управління запасами, є принцип управління Just-In-Time ("просто вчасно"). Цей підхід вперше був використаний японськими корпораціями, а після цього знайшов розповсюдження в всьому мирі. Основна ідея полягає в тому, що запаси практичні не створюються, а процес доставки товарів постачальниками жорстко погоджений з технологічним процесом на підприємстві. В нинішній час такий підхід ефективно використовується компаніями Toyota, General Motors і багатьма іншими. Замовлення містяться з інтервалом 3-4 години і негайно реалізуються постачальниками. Ця система дозволяє отримати значний економічний ефект за рахунок доведення витрат зберігання до нуля. Однак, високий рівень вимог до точності функціонування системи постачань і ризик можливих помилок, що призведуть до порушенню технології, не дозволяє використати цей підхід в країнах з нерозвинутою інформаційною і комунікаційною інфраструктурою.
Управління більшістю торговельних компаній розвинених країн засноване на використанні комп'ютерної технології. Системи управління включають автоматизовану систему обліку запасів і розміщення замовлень у постачальників. Рух кожної одиниці товарів, з допомогою магнітного штрихового кодування, відбивається в базі даних, що охоплює інформацію по всій торговій мережі компанії. Система управління базами даних дозволяє постійно оновлювати інформацію про стан запасів, при досягненні крапки замовлення, автоматичні розміщувати замовлення через комп'ютерну мережу і враховувати інформацію про поповнення запасів. При цьому, інформація про реалізацію товарів надходить в систему управління товарними запасами, дебіторською заборгованістю і грошовими засобами і обробляється на основі вбудованого в систему модельного інструментарію.
Базова модель оптимального рівня запасів.
Ідея використання базової моделі EOQ (Economic Ordering Quantity), тобто, моделі оптимального рівня запасів, полягає в визначенні такого рівня запасів, підтримання якого мінімізує сукупні витрати на управління ними. При цьому, сукупні витрати розбиваються на три однорідні групи: витрати зберігання, витрати, пов'язані з формуванням запасів і витрати, що виникають внаслідок недоліку товарних запасів. В таблиці 3 більш детально подана ця класифікація, а також вплив, який здійснює збільшення рівня запасів на поведінку витрат кожної групи.
Зростання рівня запасів супроводжується збільшенням витрат зберігання в прямопропорційній залежності (пряма А на мал. 1), бо росте обсяг капіталу, іммобілізованого в запаси, складські витрати, витрати, пов'язані з старінням і псуванням товарів.
Мал. 1. Залежність рівня витрат від обсягу товарних запасів.
На другу і третю групу витрат збільшення рівня запасів справляє протилежну дію і веде до їхнього зниження за рахунок ефекту економії від масштабу діяльності, використання оптових знижок постачальників, відвертання дефіциту товарних запасів і зниження рівня обслуговування клієнтів при коливаннях попиту. При цьому, темпи зниження витрат зменшуються з зростанням рівня запасів. Закон зменшення витрат управління запасами, які відносяться до другої і третьої групи, описується кривої гіперболічного вигляду (крива В на мал. 1).
Динаміка сукупних витрат, що є сумою витрат перерахованих груп, визначається двома протилежними тенденціями при збільшенні рівня запасів: одна складова цих витрат росте, інша - зменшується. Ефектом двох зустрічних процесів є характер поведінки сукупних витрат, що описується кривою С на мал. 1. Їхня поведінка характеризується наявністю оптимальної крапки Q*, тобто, таким розміром запасів, при якому сукупні витрати досягають мінімального рівня. Якщо рівень запасів менш Q*, те збільшення їхнього обсягу веде до зниження сукупних витрат. Це досягається за рахунок того, що витрати зберігання ростуть повільніше, ніж зменшуються витрати другої і третьої групи. В крапці оптимального рівня запасів Q*, в якій лінії А и В перетинаються, темпи зміни витрат різноманітних груп врівноважуються, і сукупні витрати стають мінімальними. При подальшому збільшенні запасів, темпи зростання витрат зберігання перевищують темпи зниження витрат другої і третьої групи, і сукупні витрати зростають.
Таблиця 2.
Класифікація витрат управління запасами.
Види витрат
Характер поведінки витрат при збільшенні рівня запасів
1. Витрати зберігання запасів:
1. Витрати, зв'язані з іммобілізацією капіталу, що інвестувався в запаси.
2. Складські видатки.
3. Видатки по страхуванню.
4 Податок на майно.
5 Псування, старіння і крадіжки.
II. Витрати пов'язані з формуванням запасів.
1. Витрати розміщення замовлень.
2. Транспортні видатки.
III. Витрати пов'язані з дефіцитам запасів
1. Втрати обсягу реалізації.
2. Втрати від зниження гудвіллу.
3. Втрати від неоптимального використання цінових дисконтів, що надаються постачальниками.
Ростуть
Знижуються
Знижуються
В відповідності з моделлю EOQ, дослідження по якій вперше були проведені Фордом В. Харрісом в 1915 році, при розрахунку оптимального розміру запасів припускається виконання наступних основних допущень:
" Попит на товари відомий і на даному проміжку часу залишається постійним;
" Ціна закупки товарів у постачальників не залежить від обсягу закупок;
" Час постачання, тобто, часміж розміщенням замовлення і надходженням товарів на склад відомий і є постійною величиною;
" При даному рівні запасів, витрати не змінюються в часу;
" Постачання товарів відбувається однаковими партіями в дискретні проміжки часу.
В рамках перерахованих допущень, процес формування і реалізації товарних запасів описується динамічною схемою, яка наведена на мал. 2.
Мал. 2. Динамічна схема процесу формування і реалізації товарних запасів та графічна ілюстрація розрахунку крапки замовлення.
Крапки t1, t2, t3, …?? тимчасової осі відповідають моментам постачання партії товарів,
Величина Q на осі ординат - обсягу наявних запасів. Кут нахилу прямих, що моделюють
динаміку товарних запасів, відображає швидкість їхньої реалізації.
В моделі оптимального рівня запасів EOQ використовуються наступні позначки:
S - обсяг реалізації товарів в рік (в нат. од.),
N - кількість замовлень в рік,
Q - розмір одного замовлення,
(t2 - t1) - період реалізації партії товарів,
Q0 (або A) - середній розмір наявних запасів в течію періоду,
p - ціна закупки одиниці товару у постачальників,
C - середні витрати зберігання (в відсотках від вартості запасів).
Т1 - сукупні витрати зберігання,
F - витрати розміщення одного замовлення і його

 
 

Цікаве

Загрузка...