WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління товарними запасами - Курсова робота

Управління товарними запасами - Курсова робота

процесі яких відбуваються їхнє систематичне утворення і витрачання; задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції. Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання викликана наступними причинами: безперервністю процесів обертання; сезонністю виробництва і споживання; не рівномірністю розміщення виробництва і районів споживання; непередбаченими коливання попиту і ритму виробництва; необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий; необхідністю утворення страхових резервів, іншими причинами.
В розвинених країнах управління товарними запасами базується на використанні потужних інформаційних технологій, що дозволяють практично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, автоматично здійснювати розміщення замовлень через комп'ютерну мережу і поповнювати запаси до оптимального рівня.
У фірмі "Глобус Лтд" використовується комп'ютерна програма "1С: Торгіля та склад". Вона спрямована на реальну оцінку поточного стану запасів, їх планування та оптимізацію.
ТОВ "Глобус Лтд" працює на українському ринку з 1996 року, і за такий короткий термін вже досягла значних успіхів, значну частину обороту фірми займають товари дитячого асортименту та товари для жінок, що годують немовлят, незначну - займають іграшки, дитяче харчування тощо.
В цій роботі була проаналізована діяльність фірми за 1997 рік. В цей час підприємство знаходилось на стадії життєвого циклу - зростання.
Особливістю формування товарних запасів на підприємстві є те, що у 1997 році 100% було імпортовано, тобто їх рівень мав бути значним. Поставки через невеликий проміжок часу незначними партіями є економічно невигідними, тому що транспортні витрати та витрати на митниці значно перевищують складські витрати. Постачання відбувалися раз у квартал, і середні товарні запаси мали постійну тенденцію до зростання. Це обумовлено зростанням товарообороту та політикою завоювання сектору ринку.
Сукупні товарні запаси на кінець 1997 року зросли на 193,3%, що було наслідком збільшення реального товарообороту та виконання стратегії розвитку фірми. В цілому товарні запаси виконали свої головні функції в періоді, що розглядається, тобто забезпечили безперебійний товарооборот в періодах між поставками.
Структура товарних запасів забезпечує нормальний рівень товарообороту як в цілому так і по окремим групам, що є результатом плідної роботи всіх підрозділів фірми, також ведуться постійні розрахунки, які спрямовані на постійний пошук оптимальної структури товарних запасів.
На формування товарних запасів впливає багато факторів, але важливо виділити саме ті, які здійснюють найбільший вплив на конкретному підприємстві. Ці фактори поділяються на внутрішні та зовнішні.
Внутрішніми факторами на підприємстві є широта асортименту, частота його оновлення та об'єм і структура товарообороту.
Зовнішніми факторами є якість продукції, сезонність та коливання попиту, рівень наповнення товарного ринку та строки зберігання товарів.
Проаналізувавши товарні запаси фірми "Глобус Лтд" у періоді з 01.01.1997 до 01.01.1998 можна зробити висновок, що управління товарними запасами здійснюється на високому рівні, використовується модель оптових закупок значними партіями, що дозволяє отримати значні цінові знижки, мінімізувати затрати на замовлення, транспортні затрати та гарантує поставку всієї партії.
Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки постійно здійснює планування своєї діяльності.
Планування товарних запасів слідує за плануванням обороту, оскільки обсяг оптового товарообороту, що прогнозується, служить основою розробки плану запасів.
Першим етапом розробки прогнозу розміру товарних запасів є всебічний економічний аналіз попередньої діяльності. Результати аналізу, виявлені тенденції і висновки служать основою укладання прогнозів.
На другому етапі визначаються чинники, що в періоді, який прогнозується, будуть впливати на розвиток того сектора ринку, депрацює підприємство. Відбираються і оцінюються кількісно найважливіші чинники і з їхньою допомогою розраховуються варіанти прогнозу запасів.
Можливі два основні варіанти ринкової кон'юнктури, в якій може опинитися підприємство в майбутньому періоді. Перший характеризується відносною стабільністю стану ринку, а другій - значними ваганнями попиту і продаж.
В теорії і практиці планування товарних запасів використовується декілька засобів: досвід-статистичний, експертних оцінок, техніко-економічних розрахунків, економіко-математичні.
Щодо вдосконалення діяльності, то розглянуто можливість підприємства залучати позикові кошти для збільшення обігових активів. "Глобус Лтд" при формуванні товарних запасів використовувалися виключно власні кошти підприємства.
Частиною позикової політики фірми є система управління дебіторською заборгованістю. Вона впливає на товарні запаси через строк обороту товарів. На фірмі "Глобус Лтд" ця система обмежується ціновими дисконтами за попередню оплату, надбавками за збільшення строку оплати, та штрафними санкціями за порушення умов договору. Запропоновано застосувати систему позикового ранжування, яка дозволяє на основі статистичної обробки інформації о клієнтах ранжувати їх за ступенем платоспроможності та надійності. Однією з таких систем є система 5С (The five C's system).
Також, на мою думку, слід приділити значну увагу вивченню ринку, удосконалення рекламної діяльності.
Для управління структурою товарних запасів доцільним буде застосувати класифікаційний підхід до управління запасами (ABC system).
Особливістю формування товарних запасів на підприємстві є те, що у 1997 році 100% було імпортовано, слід шукати можливість залучення вітчизняних фірм у формування товарних запасів підприємства. В умовах швидкої девальвації гривні імпорт втрачає свою привабливість, тому доцільно розробляти проекти експорту українських товарів до Німеччини, в якій фірма має велику кількість партнерів.
Необхідно підвищувати прибутковість діяльності фірми за рахунок пошуку вигідних умов постачання та підвищення торговельної націнки, мінімізувати транспортні, страхові, складські та інші витрати. Бо низький рівень рентабельності, хоча він є обумовлений завоюванням ринку, не дозволить в майбутньому зберегти накопичені досягнення.
Використана лiтература
1. Бланк И.А. "Торговый менеджмент", Киев: УФИМБ,1997
2. Валевич Р.П., Давыдова Г.А. "Экономика торгового предприятия". Учебное пособие, Минск: Вышэйшая школа,1996
3. Головачук Т.И. "Экономическое регулирование товарооборота торгового предприятия", Киев, 1994
4. Гребнев А.А. "Экономика торгового предприятия", Киев 1996
5. Зермати П. "Практика управления товарными запасами", Москва 1982
6. Ушакова Н.М., Унковская Т.Е., Гуляева Н.Н., Гринюк Н.А. "Инвестирование. Финансирование. Кредитование.", Киев, КГТЕУ, 1997
7. Ушакова Н.Н. "Совершенствование анализа и планирования товарооборота", Учебное пособие, Киев 1995
8. "Краткий курс по экономике предприятия", под ред. Н.Н. Ушаковой, Киев, "Генеза", 1998
9. "Финансовый менеджмент" под ред. Г.Б. Поляка, Москва, "Финансы", 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...