WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління товарними запасами - Курсова робота

Управління товарними запасами - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Управління товарними запасами
План.
Вступ……………………………………………….
1. Оптовий товарооборот та теоретичне обгрунтування методів управління товарними запасами торговельного підприємства………..
2. Методика аналізу товарних запасів на підприємстві "Глобус Лтд" та факторів, що на них впливають………………………………….
3. Планування розмірів товарних запасів в оптовому товаробороті………………………...
4. Рекомендації щодо вдосконалення управління товарними запасами на фірмі "Глобус Лтд"….
Висновки…………………………………………...
Використана література…………………………..
Додатки
Рецензії
Вступ.
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об'єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відноситься саме до таких галузей і є дуже привабливою в ситуації, що склалася, завдяки високому рівню рентабельності.
Багато уваги в літературі займають питання присвячені роздрібній торгівлі, а оптова торгівля висвітлена значно менше. Але це не свідчить про те, що дослідження останньої не є важливою, навпаки воно спонукає займатися цією тематикою, особливо в Україні. Після розпаду СРСР втратила свою працездатність система оптової торгівлі, що діяла на той час. Ця ланка процесу розподілу почала будуватися майже з нуля, що обумовила довгий термін її становлення та вдосконалення. Але головною проблемою, як і в цілому в економіці, є брак оборотних коштів. Її рішення намагаються знайти за допомогою управління товарними запасами, яке спрямоване на підвищення рентабельності та швидкості обертання вкладеного капіталу. Воно передбачає на стадії формування товарних запасів - контроль рівня ТЗ та обгрунтування оптимального обсягу замовлень, на стадії реалізації ТЗ - зміна обсягів та причин створення ТЗ та розробка політики реалізації наднормових ТЗ.
В цій курсовій роботі я зробив спробу проаналізувати управління товарними запасами на оптовому торговельному підприємстві та спланувати значення показників ТЗ на майбутній період, на основі даних статистичної і бухгалтерської звітності.
ТОВ "Глобус Лтд" було обране в якості об'єкту дослідження тому що, на мою думку, саме ця фірма є типовим прикладом невеликого оптового підприємства, яке ще й займається зовнішньоекономічною діяльністю.
Структурно дана курсова робота складається з чотирьох розділів. В першому розділі розглядається теоретичний аспект оптової торгівлі та управління товарними запасами, особлива увага приділена системам контролю рівня запасів, як основній складовій оптимізації управління ТЗ. Другий розділ присвячений аналізу товарних запасів та факторів, які на них впливають. В третьому розділі роботи на основі теоретичного матеріалу першого розділу і практично розрахованих показниках другого розділу роботи здійснив планування обсягу товарних запасів та їх структури на перший квартал 1998 року. Для того щоб результат був максимально наближений до реального планування було проведено різними методами. В четвертому розділі наведені рекомендації щодо вдосконалення управління товарними запасами на фірмі "Глобус Лтд". В кінці курсової роботи наведені висновки, зробленими у ході виконання роботи. До курсової роботи додаються матеріали, на основі яких автор робив необхідні розрахунки, та графічна ілюстрація деяких показників діяльності.
І. Оптовий товарооборот та теоретичне обгрунтування методів управління товарними запасами торговельного підприємства.
Оптовий товарооборот
Історичний процес розвитку товарного господарства сприяв відокремленню сфери обігу і виділенню в ній посередницьких галузей - оптової і роздрібної торгівлі. Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони або надходять в виробниче споживання, або придбаються роздрібною торгівлею для реалізації населенню. Таким чином, оптовий товарообіг являє собою сукупний обсяг продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання.
Роль і призначення оптової торгівлі найбільш наочно можна простежити при розгляді її функцій.
На макрорівне оптова торгівля виконує різноманітні ринкові функції: інтегруюча - по забезпеченню взаємозв'язків між партнерами-виробниками, продавцями і покупцями - по знаходженню оптимальних каналів збуту продукції;
оціночна - по визначенню рівня суспільно необхідних витрат праці через ціноутворення;
організуюча і регулююча - по забезпеченню раціональної побудови і гармонійного функціонування економічної системи з допомогою імпульсів, що стимулюють структурні зміни.
Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на мікрорівне в різноманітні підфункції або функції оптових торгових підприємств. Серед них можна назвати наступні: функція економічної інтеграції територій і подолання просторового розриву; функція перетворення виробничого асортименту в торговий асортимент товарів; функція формування запасів для страхування від змін попиту на товари; функція зберігання; функція доопрацювання, доведення товару до необхідної якості, фасування і упаковки; функція кредитування своїх клієнтів, особливо дрібних роздрібних підприємств; функція маркетингових досліджень ринку і реклами.
Розвиток ринкових відношень сприяє виникненню нових елементів в діяльності оптових підприємств. Наприклад, надання різноманітних послуг по управлінню і консалтингу своїм клієнтам. В перелік спеціалізованих послуг входять консультації по експлуатації товарів, особливо технічно складних, їхньому ремонту і гарантійному обслуговуванню.
Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частині: традиційні - головним чином організаційно-технічні (організація оптової купівлі-продажу, складування і зберігання запасів, перетворення асортименту товарів, їх транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку.
Організація оптової купівлі-продажу є однією з найважливіших функцій оптової торгівлі відтоді, як в процесі суспільного розподілу праці вона відокремилась в самостійну підгалузь торгівлі. При контакті з виробниками продукції оптові посередники виступають в ролі представників попиту, а, пропонуючи товари покупцям, вони діють від особи виробника.
Спеціалізація оптової торгівлі на виконання контактної функції забезпечує значну економію витрат обігу, що зумовлює зменшення числа контактів. В результаті покупець, тобто роздрібна торгівля, економить час, бо звільнюється від закупок у безлічі виробників, знижує матеріальні витрати, зв'язані з зберіганням, формуванням асортименту товарів і їхньою доставкою.
Загальновідомим фактом є те, що зберігання запасів в опті обходиться значно дешевше, ніж їхнє розміщення в роздрібній мережі. Особливо велике значення має зберігання оптовими підприємствами товарів, виробництво і попит на які мають сезонний характер. Розглядаючи досвідзберігання товарів в розвинених країнах, слід відзначити, що, незважаючи на широкий розвиток у них системи складів загального користування, які на комерційній основі надають свої площі товаровласникам, оптовій ланці належить ведуча роль в накопичуванні товарних запасів. Оптові організації більш пристосовані для

 
 

Цікаве

Загрузка...