WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною системою - Реферат

Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною системою - Реферат

відстоювання національних інтересів необхідне активне співробітництво з іншими країнами в тих органах, де сприймаються стратегічні рішення і здійснюється повсякденне регулювання міжнародних валютно-кредитних відносин. Таку можливість надає участь у ВБ та МВФ.
По-друге, для інтеграції національної економіки у світове господарство потрібно забезпечити сумісність національних інструментів валютно-грошового і фінансового регулювання із загальноприйнятими у світовому співтоваристві нормами. А досягти цього можна через активну співпрацю з відповідними компетентними міжнародними організаціями, якими є МВФ та ВБ.
По-третє, участь у валютно-фінансових установах системи ООН дає змогу запобігти дискримінації і валютним обмеженням у відносинах із зарубіжними конкурентами та зовнішніх ринках. Адже зобов'язання уникати дискримінаційної практики поширюється лише на членів МВФ та ВБ.
По-четверте, членство ВБ та МВФ дає можливість користуватися величезним обсягом необхідної інформації, результатами глобального економічного аналізу, відкриває доступ до рекомендацій персоналу цих установ, що має особливе значення для розв'язання сучасних проблем перехідного періоду в Україні.
Проте, як ми уже зазначали, членство у міжнародних організаціях системи ООН може бути ефективним, але тільки допоміжним інструментом розв'язання економічних проблем. Справді вирішити проблеми воно допоможе лише за умов проведення радикальних реформ, спрямованих на перехід економіки до ринкових відносин.
Висновки
У цій курсовій роботі я зробила спробу дослідити діяльність деяких спеціалізованих установ та міжнародних організацій системи ООН, визначити особливість їх функціонування. Із великої кількості проаналізованої інформації можна зробити ряд висновків.
Організація Об'єднаних Націй ( це найбільш універсальна і найбільш авторитарна міжнародна організація сучасності, політична діяльність якої знаходиться у нерозривному зв'язку з економічними і соціальними завданнями, безпосередньо пов'язаними із світовою стабільністю Забезпечити цю стабільність і покликані багаточисельні структурні підрозділи та міжнародні організації системи ООН.
Одним із основних органів ООН є Економічна та Соціальна Рада, яка координує діяльність різних міжурядових комісій та комітетів, п'яти регіональних економічних комісій (ЕСКАТО, ЕКА, ЕКЛА, ЕКЗА, ЄЕК) та спеціальних програм у структурі ООН (ПРООН, ЮНІСЕФ, ЮНЕП, ЮНЮ, ЮНІТАР) і, основними обов'язками якої є організація досліджень та підготовки різного роду доповідей та рекомендацій з різноманітних міжнародно-економічних, соціальних, культурних та інших питань, розробки міжнародних стратегій розвитку та нагляд за їх реалізацією тощо.
Тісно пов'язані своєю діяльністю та спеціальними угодами з ЕКОСОР спеціалізовані установи системи ООН, які є цілком авторитарними міжурядовими організаціями. Значення їх участі в міжнародно-економічних відносинах полягає перш за все в тому, що вони функціонують в різних галузях міжнародного господарського життя і їх діяльність направлена на допомогу у вирішенні проблем як окремим країнам, так і у світі в цілому.
Отже, система ООН сама Організація та різні, пов'язані з нею організації докладають єдиних глобальних зусиль, направлених на економічний та соціальний розвиток країн, що розвиваються. Механізмами надання допомоги є програми, міжнародні конференції та широкий спектр інших заходів, які забезпечують вирішення проблем від всебічного розвитку до здійснення конкретних проектів в окремих галузях.
Література
1. Батюк В. І. Повний голос // Політика і час; № 3, 1995.
2. Дробот Г. А. Роль международной организации в мире политики: Осн. теор. подходы // Вести МГУ сер. 18. Соц. и пол. - № 1, 1996
3. Игнатов В. А., Титарекно А. А., Организация Объедененных Наций: Справочник. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Международные отношения. 1980.
4. Коптюг В. А. Конференции ООН по окружающей среде. Информационный обзор. - Новосибирск, 1992.
5. Международные организации системы ООН: Справочник / Сост. А. А. Титаренко, М.: Международные отношения, 1985.
6. Морозов Г. ООН: первый доклад Кофи Аннана // Мировая экономика и международные отношения - № 5, 1998.
7. Овчников К. Что может ООН в економике // Международная жизнь - № 9 - 1991.
8. Организация Объедененных Наций: Справочник / под. ред. В. Ф. Петровского 4-е изд. - М.: Международные отношения, 1990.
9. Основные сведенья об ООН: справочник: перев. с анг. - М.: Международные отношения, 1991.
10. Спеціалізовані установи системи ООН: Навч. посібник / В. С. Бруза. - К.: Либідь, 1995.
11. Спиродонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА - М., 1998.
12. Сьомін С. На ідеях християнської єдності // Політика і час - № 9, 1998.
13. Тощин А. Так начиналась жизнь ООН // Международная жизнь - № 7, 1992.
14. Удовекно П. Під знаком реформквання ООН // Політика і час - № 2, 1998.
15. Шевченко В. К. Международнаня экономическая деятельность - Учеб. пособие, Харьков: Хар. ГАХСТ, 1996.
Summary
An important place in the modern system of international relations belongs to United Nations Organization (UNO). This organization, which has united different states for support of an international peace and security, assists economic and social progress of all nations. For more than 50 years of its existance UNO has transformed into an integral part of an international structure.
UNO was created in 1945. This is the most universal and the most influential national organization of the present time. Its activities are aimed at economic and social objectives, which strengthen world's stability. UNO system of international organizations helps to provide this stability.
For a long time in world economics international community has been looking for ways to solve problems with assistance of UNO and its authorities through the system of international economic organizations. For the decade large enough practical expirience, a set of initiations and theoretical cultivations have been accumulated.
One of main authorities of UNO is Economicand Social Council (ECOSOC), which coordinates an activity of different interstate commissions and commitees and special programmes in the structure of UNO. It organizes researches and prepares different kinds of reports and recommendations for various international economic, social, politic and other questions.
Activity of specialized authorities of UNO are closely connected with ECOSOC. They are completely independent interstate organizations. They play an important role in management of economic relations. Their activity is forwarded to assistance in solving problems not only in different states, but in the whole world.
And the system of UNO - Organization and authorities, which belong to it - spare no efforts forwarded to economic and social development of countries. They propose programmes, international conferences and other methods, which provide solving problems - from diversitified development to creation of concrete projects on separate fields.

 
 

Цікаве

Загрузка...