WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення - Контрольна робота

Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення - Контрольна робота

працівників на виконанні технологічної операції, грн.;
Нс - кількість нормо-змін;
Р - розцінка за норму для персоналу по агрегату на виконанні операції, грн.;
N - кількість агрегатів на виконанні операції;
2 - коефіцієнт змінності агрегату.
Крім того, розраховують надбавку за класність, додаткову оплату за продукцію, а також своєчасне і якісне виконання робіт, надбавку за стаж, нарахування на заробітну плату.
Трактористам 1-го і 2-го класів нараховується надбавка відповідно 20 і 10%. Надбавку за класність необхідно передбачити в середньому 10% до тарифного фонду механізаторів.
За високоякісне і своєчасне виконання найважливіших сільськогосподарських робіт рекомендовано нарахувати додаткову оплату в розмірі 18% на вирощуванні просапних і кормових і 12 для інших культур до основної оплати по тарифу.
Додаткова оплата за продукцію встановлюється в розмірі 25-50% до основної оплати по тарифу як для механізаторів, так і на ручних роботах.
Надбавка за стаж роботи встановлюється механізаторам, що працюють без перерви в даному господарстві: від 2 до 5 років - 8%; від 5 до 10 років - 10%; від 10 до 15 років - 13%; понад 15 років - 16%. Надбавку за стаж роботи необхідно передбачити в середньому 10% до загального фонду заробітної плати (основний, додаткові, включаючи надбавку за класність).
Необхідно передбачити відпускні в розмірі 7% до загального фонду оплати праці, включаючи доплати. Від загальної суми оплати праці, включаючи відпускні, роблять відрахування: до Пенсійного фонду 32% і фонду зайнятості 3%.
Бюджет витрат на оплату праці з нарахуваннями.
Табл. 9
Місяць Затрати праці, люд-годин Оплата праці (тарифний фонд - ТФ), грн. Додаткова оплата праці (30% від ТФ), грн. Надбавки за класність і стаж роботи (20% від ТФ), грн. Надбавка за якісне виконання робіт (12% від ТФ), грн. Відпускні (7% від основної та додаткової оплати праці), грн. Всього фонд оплати праці, грн. Відрахування у позабюджетні фонди (35% від ФОП), грн.
VII 342,3 2407,1 722,1 481,4 288,9 273,0 4172,5 1460,4
VIII 308,3 481,0 144,3 96,2 57,7 54,5 833,7 291,8
X 401,5 358,6 107,6 71,7 43,0 40,7 621,6 217,6
III 117,8 155,8 46,7 31,2 18,7 17,7 270,0 94,5
IV 166,4 251,1 75,3 50,2 30,1 28,5 435,3 152,3
VII 3684,4 13742,7 4122,8 2748,5 1649,1 1558,4 23821,5 8337,5
Разом 5020,7 17396,2 5218,9 3479,2 2087,5 1972,7 30154,6 10554,1
Всього загальні витрати на оплату праці з нарахуваннями становлять: 30154,6+10554,1=40708,7 за весь період вирощування пшениці озимої.
Планування затрат на автоперевезення.
Загальна сума транспортних витрат (Т) залежить від вантажообігу (т.км) і середньої собівартості одного тонно-кілометра перевезень:
Т=От*Ст
Де От - обсяг транспортних робіт, т.км;
Ст - собівартість 1т.км, грн./т.км.
У свою чергу на вантажообіг впливають обсяг вантажу (т) і середня відстань (км) перевезень. Собівартість 1т.км залежить від виду транспорту і організації використання транспортних засобів. Тому у господарстві необхідно планувати раціональні вантажоперевезення.
Розрахунок витрат на автоперевезення.
Табл. 10.
Період Назва операції Марка автомо-біля Розмір вантажо-переве-зень,
т Середня відстань переве-зень,
км Вантажо-обіг,
т.км Собівар-тість 1т.км, грн. Витрати на автопе-ревезен-ня, тис.грн.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Вересень Транспортування та завантаження сівалок насінням ГАЗ-53 100 10 1000 0,44 0,4
Березень Транспортування мінеральних добрив ГАЗ-53 15 10 150 0,44 0,1
Липень Транспортування зерна від комбайна ЗИЛ-ММЗ-554М 1750 10 17500 0,13 2,3
Всього х х х х 18650 х 2,8
Планування вантажоперевезень включає визначення їх загального обсягу, раціональний розподіл у часі, за напрямами і видами транспортних засобів. На розмір перевезень впливають обсяги вантажної маси (т) та повторність перевезень.
Середню відстань перевезень визначають для кожного виду вантажу. Вона залежить від місця розташування господарства відносно основних точок його зовнішніх зв'язків, внутрішньогосподарського розміщення підрозділів, посівів культур.
До витрат на утримання і використання власного вантажного автотранспорту належать оплата праці водіїв і працівників гаража з відрахуваннями, вартість палива і мастильних матеріалів, амортизація і поточний ремонт автомобілів, причепів, гаража і обладнання, знос і ремонт автошин, інші витрати (матеріали, інструмент, електроенергія тощо).
Важливим фактором зниження витрат на транспортні роботи є зменшення коефіцієнта повторності перевезень за рахунок удосконалення технології та організації виробництва продукції.
Зниженню транспортних витрат під час внутрішньогосподарських перевезень сприяє також раціональне поєднання окремих видів транспорту в господарстві (об'ємна маса вантажів у сільському господарстві коливається від 0,3т/м3 до 2т/м3).
Визначаючи сфери раціонального використання окремих видів транспорту в господарстві, критерієм ефективності слід вважати зниження собівартості перевезень, звичайно, за умов додержання строків транспортування окремих вантажів, визначених технологією.
Тракторним транспортом в аграрних підприємствах перевозять 35-40% вантажів. Трактори з причепами доцільно використовувати на відстань не більше 5км. Використання на транспортних роботах тракторів з метою їх додаткового завантаження дає змогу значно підвищити їх річне завантаження та знизити собівартість механізованих робіт.
При визначенні раціонального співвідношення між власним і залученими автомобілями (порівнюють собівартість 1т.км перевезень, які виконують залученим транспортом, з собівартість 1т.км перевезень, які виконують власним транспортом.
Розрахунки показують, що в разі використання власного автотранспорту менше 200 змін за рік собівартість перевезень (технологічні транспортні роботи) доцільно здійснювати власним транспортом, а вивезення продукції на заготівельні пункти, завезення добрив, нафтопродуктів, техніки тощо - і власним, і залученим автотранспортом.
Ступінь використання автомобілів протягом року характеризує коефіцієнт використання автопарку, який визначається відношенням кількості машино-днів у роботі до машино-днівперебування автомобілів у господарстві. Він залежить від технічного стану автопарку, забезпеченості його водіями, запчастинами, шинами і т.д. При цьому виявляють причини простоїв і накреслюють заходи щодо їх ліквідації, аналізують рівень технічної готовності парку.
Середньодобовий пробіг автомобілів обчислюють з урахуванням конкретних умов їх роботи (якість доріг, відстань перевезень), а також фактичних показників середнього пробігу автомобілів у минулі роки.
Коефіцієнт використання пробігу визначається як відношення пробігу автомобілів з вантажем до загального пробігу. Він підвищується шляхом диспетчеризації автоперевезень та раціональної маршрутизації руху автомобілів.
Продуктивність транспортних засобів значною мірою залежить від коефіцієнта використання вантажопідйомності, який розраховується як відношення фактичної середньої завантаженості одного автомобіля до його середньої (технічної) вантажопідйомності.

 
 

Цікаве

Загрузка...