WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення - Контрольна робота

Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення - Контрольна робота

культур, що потребують захисту від шкідників, хвороб і бур'янів та розміщення їх у полях сівозмін; карти забур'яненості полів; дані обстеження щодо поширення шкідників і зараженість хворобами культурних рослин на полях у передплановому році; прогноз шкідників, що ввійшли в зимівлю; норми витрат хімічних і біологічних препаратів та можливості їх придбання, а також типові для конкретного господарства технологічні карти виконання робіт, пов'язаних з боротьбою проти шкідників, хвороб та бур'янів.
Доцільно дотримуватись такої послідовності планування заходів щодо захисту рослин. У першу чергу передбачають заходи, пов'язані з обґрунтуванням посівних площ: правильне чергування культур у сівозмінах, насичення їх проміжними і повторними культурами, що обмежують поширення бур'янів, хвороб і шкідників. Потім планують агротехнічні заходи, які включають у технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур. Передбачається насичення технології операціями, що знищують бур'яни й обмежують можливості поширення окремих шкідників.
Наступним етапом планування захисту рослин є використання біологічних засобів захисту рослин. Тільки після цього планують заходи хімічного захисту. При цьому перевагу надають менш шкідливим для рослин, тварин і людей пестицидам, що передбачені списком хімічних і біологічних засобів боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур'янами, дозволених для використання в сільському господарстві і затверджених Міністерством аграрної політики за погодженням Міністерством охорони здоров'я та Міністерством з охорони навколишнього природного середовища.
У процесі здійснення планів передбачені роботи не є обов'язковими для виконання. Пестициди застосовують лише після обстеження посівів на виявлення шкідників і хвороб сільськогосподарських культур та встановлення доцільності виконання хімічних робіт. З кожного напрямку використання пестицидів передбачається ймовірність їх застосування (від 5 до 100%), що визначена експертним шляхом із залученням спеціалістів господарства і Укрсільгоспхімії.
Пестициди за характером дії поділяють на:
- інсектициди - для захисту від шкідливих комах,;
- фунгіциди - від хвороб;
- гербіциди - від бур'янів;
- дефоліанти - для прискореного опадання листя;
- десиканти - для підсушування рослин.
Проти коренепаросткових бур'янів у фазі розеток після оранки при вирощуванні озимої пшениці використовують гербіциди, кг/га: 2,4ДА - 1,2; 2М-4Х - 1,5; безорлон - 1,4.
Для протруювання насіння проти збудників найбільш поширених хвороб застосовують 15%-ний байтан-універсал - 2кг/т; 75%-ний вітавакс - 2,5-3кг/т; 50%-ний фундазол - 2-3кг/т; 80%-ний ТМТД - 1,5-2кг/т.
Проти пирію ефективне застосування по вегетуючих рослинах гербіцидів: раундапу 3,5-4кг/га, фюзилату 3-4кг/га. При появі попелиць, злакових мух проводять обприскування 40%-ним фосфамідом БІ-58 (0,8кг/га), 40%-ним метафосом (0,4-0,6кг/га). Посів, уражений борошнистою росою, обприскують 50%-ним фундазолом (0,5-0,6кг/га) або байлетоном (0,6-0,8кг/га).
На початку трубкування схильні до вилягання сорти пшениці обприскують ретардантом ТУР у дозі 3-4кг/га за діючою речовиною (розчиненим у 200-300л/га води), який гальмує ріст стебла, і рослини стають стійкішими до вилягання.
Для продовження вегетації і фотосинтезу озимої пшениці від ураження борошнистою росою, бурою листовою іржею та іншими хворобами, пшеницю обробляють тілтом (0,5кг/га), тозонітом (0,5кг/га).
Розрахунок вартості пестицидів на вирощуванні озимої пшениці.
Табл. 7
Період Назва препарату Призначення, од. виміру робіт Норма витрат препарату, л(кг) на 1га(т) Ціна 1 л(кг), грн. Вартість обробки, грн./га(т) Обсяг робіт, га(т) Вартість всього, тис.грн.
Серпень Рексіл
6% к.с. Протруювання насіння, т 0,4 65 26 100 2,6
Квітень Фюзілад 12,5% Бур'яни, га 3 60 180 300 54
Всього х х х х х х 56,6
Планування потреби в нафтопродуктах.
У структурі витрат на експлуатацію машинно-тракторного парку вартість нафтопродуктів перевищує 40%. Тому в кожному підприємстві має бути правильно організоване нафтогосподарство.
Якщо витрати нафтопродуктів становлять понад 500т на рік, передбачаються посади завідуючого нафтогосподарством і комірника центральної нафтобази, а якщо кожного дня заправляється 25-30 і більше машин, то вводить ще і посаду заправника.
Потребу в основному паливі для роботи тракторів визначають двома способами: за нормативами на фізичну одиницю (га, т) кожного виду робіт і витрат на один умовний гектар по окремих марках тракторів.
Вартість паливно-мастильних матеріалів, витрачених на одиницю роботи при вирощуванні озимої пшениці, за технологічною картою розраховується за формулою: Г=q*Ц,
де q - витрати палива по даній операції, кг/га;
Ц - комплексна ціна палива, враховуючи вартість необхідної кількості мастильних матеріалів, Ц=1,5грн./кг.
Крім того, по тракторному парку враховують потребу в паливі на холості переїзди, на доставку сільськогосподарських машин на поле і з поля, для виконання стаціонарних робіт з урахуванням нормативів витрат на 1км переїзду або 1 год. роботи.
Потребу в мастильних матеріалах для тракторів, комбайнів і автомобілів розраховують за встановленими відсотками від кількості основного палива.
Внаслідок сезонності аграрного виробництва потреба в нафтопродуктах по періодах року в господарствах різна. Тому для забезпечення безперебійної роботи машин необхідно знати, як у господарстві змінюється потреба в паливі та мастильних матеріалах протягом року.
Забезпечення нафтопродуктів пов'язане з їх зберіганням. У зв'язку з цим необхідно визначити розміри місткостей для зберігання палива і мастильних матеріалів:
де V - місткість тари на нафтобазі, м3;
Е - частка річного запасу палива для цього періоду - 0,3;
?G - річні витрати палива;
W - питома вага палива - 0,86м3.
Графік витрат на паливно-мастильні матеріали на вирощуванні озимої пшениці
Табл. 8
Місяць Витрати палива, кг/міс. Комплексна ціна палива, грн./кг Витрати на нафтопродукти, тис.грн./міс.
Липень 5574 1,5 8,4
Вересень 8350 1,5 12,5
Березень 2900 1,5 4,4
Квітень 4050 1,5 6,1
Липень 8788 1,5 13,2
Всього 29662 х 44,6
Планування прямих затрат праці.
Затрати праці на виконання операції у людино-годинах розраховують наступним чином:
Зт=7*Нс*Раг
Де Нс - кількість нормо-змін на виконання всього обсягу робіт по данійоперації;
Раг - кількість механізаторів та інших працівників, що обслуговують агрегат на даній операції, осіб.
Оплата праці по тарифу розраховується окремо для механізаторів та інших працівників за формулами:
Зм=Нс*Рм*3м;
Зр=Нс*Рр*3р
де Зм і Зр - оплата праці відповідно механізаторів та інших працівників, грн.
Нс - кількість нормо-змін;
Рм і Рр - кількість механізаторів та інших робітників, що обслуговують даний агрегат, осіб;
3м і 3р - ставки за зміну механізаторів та інших працівників.
Оскільки в технологічній карті розцінка вказана для персоналу, що обслуговує машинно-тракторний агрегат, оплату праці треба розраховувати за формулою:
З=2*Нс*Р*N,
Де З - оплата праці механізаторів та інших

 
 

Цікаве

Загрузка...