WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення - Контрольна робота

Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення - Контрольна робота

подрібненої соломи ЮМЗ-6 ПФ-0,5
Розрахунок потреби в техніці.
Потребу в тракторах та сільськогосподарських машинах визначають за допомогою графічного способу, що базується на використанні технологічних карт. Графічний спосіб визначення потрібної кількості тракторів і агрегатів використовується з тим, щоб узгодити за термінами виконання різних робіт на різних культурах.
Так, по-перше, визначають потребу в машинно-тракторному агрегаті по кожному виду робіт шляхом ділення обсягу робіт (О) на продуктивність агрегату (Н3) за агротехнічний строк (Д) та з урахуванням коефіцієнта змінності(к):
,
де N - необхідна кількість машин;
О - обсяг роботи, га, т;
Н3 - змінна норма виробітку, га, т;
Д - кількість днів роботи;
к - коефіцієнт змінності.
При цьому дробові числа округлюють до цілих.
Множенням потреби в машинно-тракторних агрегатах на кількість кожної машини в агрегаті визначають загальну потрібну кількість в тракторах і сільськогосподарських машинах.
Потреба в техніці на вирощуванні озимої пшениці
Табл. 4
Потрібна кількість машин Максимальна потреба в МТА Кількість машин в МТА Всього необхідно машин
1 2 3 4
Т-150 2 1 2
Т-150К 2 2 4
ЮМЗ-6 3 8 24
Т-16М 1 1 1
Дон-1500 1 1 1
БДВ-6,5 2 2 4
ПЕ-Ф-1А 1 1 1
МВУ-100 1 8 8
ВР-ЗМ 2 1 2
МПР-3200 1 1 1
ПС-10 1 1 1
ОП-2000 1 1 1
УЗСА-40 1 1 1
СЗ-5,4 1 1 1
3ККШ-1,4 1 1 1
2ПТС-887А 2 4 8
ПФ-0,5 1 2 2
Агро-3 1 1 1
СП-11 2 1 2
Розрахунок поточного ремонту та амортизації.
Відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування Тр визначаються по кожній марці машини в розрахунку на дану культуру в цілому (але не по окремих операціях):
,
де р - норма щорічних відрахувань на поточний ремонт і технічне обслуговування, %;
Бк - балансова вартість усіх машин даної марки, що використовуються на вирощуванні культури, визначається таким чином:
,
де Б - балансова вартість однієї машини даної марки, грн.;
Тк - зайнятість машин на вирощуванні даної культури, год.;
Тн - нормативна річна зайнятість машин, год.;
Nm - кількість машин в агрегаті.
Зайнятість машини на вирощуванні культури визначається підсумовуванням кількості нормо-змін на всіх операціях, виконаних даною машиною, і множенням цієї суми на 7 годин:
,
де Нс - кількість нормо-змін, виконаних даною машиною на вирощуванні культури.
Амортизаційні відрахування розраховуються як і відрахування на ремонт та ТО, тільки за іншими нормами:
,
де а - норма амортизаційних відрахувань, %.
Нормативна річна зайнятість тракторів і сільськогосподарських машин у годинах, орієнтовна балансова вартість тракторів і машин, середні норми щорічних відрахувань на поточний ремонт тракторів і машин та на їх технічне обслуговування, норми амортизаційних відрахувань по тракторах та машинах висвітлюємо в таблиці 5.
Кількість нормо-змін роботи кожного трактора та машини помножити на 7 год. і визначити скільки часу ця машина або трактор працювали на озимій пшениці.
Частка знайденого значення зайнятості машини на даній культурі від її нормативної річної зайнятості помножена на балансову вартість однієї машини та кількість використовуваних машин, дає балансову вартість машини, що припадає на озиму пшеницю. Амортизацію та відрахування на ремонт по машинах необхідно віднести на виробничу собівартість культур пропорційно зайнятості на них, що і дає відношення зайнятості на культурі до нормативної річної зайнятості машини.
Для визначення відрахувань за один місяць відрахування Тр і А, слід поділити підсумки на 12, а для визначення відрахувань за увесь період роботи агрегатів знайдені значення помножити на тривалість (кількість місяців) вирощування культури:
Тр=312,11/12*13=338,11 (тис. грн.)
А=554,07/12*13=600,24 (тис. грн.).
Планування потреби в добривах.
Використання добрив дає змогу активно регулювати забезпечення рослин поживними речовинами і програмувати умови одержання запланованого врожаю.
Озима пшениця дуже вибаглива до умов живлення, оскільки її коренева система характеризується невисокою здатністю засвоювати поживні речовини з важкорозчинних сполук у ґрунті. Винос елементів живлення озимою пшеницею зумовлюється, передусім, її врожайністю та внесенням добрив.
У живленні озимої пшениці виділяють два періоди - осінній, від появи сходів до виходу рослин у зиму, та ранньовесняний - від початку відновлення росту і до початку виходу рослин у трубку. У перший період для доброго росту та перезимівлі рослини мають бути забезпечені помірним азотним живлення та підвищеним фосфорно-калійним. У другий період рослини озимої пшениці найбільш чутливі до азотного живлення.
Для основного удобрення використовують усі форми азотних, фосфорних та калійних добрив. Під час сівби вносять гранульований суперфосфат, амофос, нітрофоску. Для кореневих підживлень найкраще використовувати аміачну селітру.
У процесі планування потреби в добривах сільськогосподарські підприємства застосовують розроблені науково-дослідними установами зональні, диференційовані за типами ґрунтів нормативи (норми внесення органічних і мінеральних добрив на 1 га посівів для одержання врожаю в певних інтервалах, норми витрат добрив на одиницю продукції, норми виносу азоту, фосфору і калію з урожаєм).
Ці норми мають задовольнити потребу рослин у поживних речовинах, високу окупність використання добрив, забезпечити високу якість продукції, розширене відтворення родючості ґрунту, запобігати шкідливій дії добрив на навколишнє середовище.
Такі нормативи розробляють для окремих природних зон та регіонів і вони відповідають умовам тих господарств, де експериментально розробляються. Однак умови використання добрив неоднакові не тільки в господарствах, а й у бригадах і на окремих полях. До того ж нормативи встановлюють, як правило, для значних інтервалів урожайності. Тому розроблені нормативи беруть за основу і коригують відповідно до конкретних умов господарства.
Розрахунок вартості добрив на вирощуванні озимої пшениці.
Табл. 6
Період Доб-рива Норма, кг/га Вид добрив Струк-тура, кг Вміст діючої речо-вини, % Фізик-на маса, кг/га Ціна, грн./кг Вар-тість, грн./га Вартість на всю площу, тис.грн.
Липень N 60 Аміачна селітра 60 34 176,5 0,53 93,5 46,8
P2O5 60 Суперфосфат 60 19,5 307,7 0,6 184,6 92,3
K2O 60 Хлористий калій 30 59 50,8 0,53 26,9 13,5
60 Калійна сіль 30 41 73,2 0,4 29,3 14,6
Вересень N 10 Нітрофоска 30 17 176,5 1,0 176,5 88,2
P2O5 10 Нітрофоска 30 16 187,5 1,0 187,5 93,8
K2O 10 Нітрофоска 30 17 176,5 1,0 176,5 88,2
Березень N 30 Аміачнаселітра 30 34 88,2 0,53 46,8 23,4
Всього х х х х х х х 921,6 460,8
Планування захисту рослин
При розробці плану захисту рослин вказують обсяги робіт, календарні строки їх виконання, норми витрат препаратів на одиницю робіт (га, т) та загальну потребу в них, спосіб виконання заходів власними засобами, із залученням спеціалізованих організацій, за допомогою сільськогосподарської авіації, а також вартість цих робіт.
Під час розробки плану використовують таку інформацію: площі сільськогосподарських

 
 

Цікаве

Загрузка...