WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Місія організації. Значення, вибір місії і цілей. Функціональна організаційна структура - Курсова робота

Місія організації. Значення, вибір місії і цілей. Функціональна організаційна структура - Курсова робота

масштаб допустимих відхилень. Відповідно до принципу виключення, тільки істотні відхилення від заданих стандартів повинні спричиняти спрацювання системи контролю, інакше вона стані неекономічною і нестійкою.
Наступний етап - вимірювання результатів - є звичайно самим важким і любим. Порівнюючи виміряні результати із заданими стандартами, менеджер отримує можливість визначити, які дії необхідно робити.
Такими діями можуть бути зміни деяких внутрішніх змінних системи, зміна стандартів або невтручання в роботу системи.
3.2.Поведінкові аспекти контролю
Люди є невід'ємним елементом контролю, як, проте, і всіх інших стадій управління. Тому при розробці процедури контролю менеджер повинен брати до уваги поведінку людей.
Звичайно, то обставина, що контроль надає сильний і безпосередній вплив на поведінку, не повинна спричиняти ніякого здивування. Менеджери часто навмисно роблять процес контролю видимим, щоб надати вплив на поведінку співробітників і примусити їх направити свої зусилля на досягнення цілей організації.
На шкода, хоч більшість менеджерів добрі знають про ті, що процес контролю може бути використаний для надання позитивного впливу на поведінку співробітників, деякі забувають про можливості контролю викликати ненавмисні зриви в поведінці людей. Ці негативні явища часто є побічними результатами наглядності дії системи контролю.
Контроль часто впливає сильний чином на поведінку системи. Невдало спроектовані системи контролю можуть зробити поведінку працівників орієнтованими на них, тобто люди будуть прагнути до задоволення вимог контролю, а не до досягнення поставлених цілей. Такі впливи можуть також привести до видачі невірної інформації.
Проблем, виникаючих внаслідок впливу системи контролю, можна уникнути, задаючи осмислені прийнятні стандарти контролю, встановлюючи двосторонній зв'язок, задаючи напружені, але досяжні стандарти контролю, уникаючи зайвого контролю, а також винагороджуючи за досягнення заданих стандартів контролю.
3.3.Характеристики ефективного контролю
Поведінка людей, природно, не єдиний чинник, що визначає ефективність контролю. Для того щоб контроль міг виконати свою істинну задачу, тобто забезпечити досягнення цілей організації, він повинен володіти декількома важливими властивостями.
Контроль є ефективним, якщо він має стратегічний характер, націлений на досягнення конкретних результатів, своєчасний, гнучкий, простий і економічний.
Коли організації здійснюють свій бізнес на зарубіжних ринках, функція контролю придбаває додаткову міру складності.
Контроль на міжнародному масштабі є особливо важкою справою через велике число різних областей діяльності і комунікаційні бар'єри. Результативність контролю можна поліпшити, якщо періодично провести зустрічі відповідальних керівників в штаб-квартирі організації і за кордоном. Особливо важливо не покладати на іноземних керівниках відповідальність за розв'язання тихий проблем, які від них не залежать.
3.4.Основні етапи контролю
Процес контролю поділяється на кілька послідовних етапів:
визначення бажаного результату (стандарту);
вимірювання фактичного результату виконання;
оцінка результатів виконання;
коригуючі дії.
А )встановлення бажаного результату (стандарту) Контрольна діяльність, як і вся управлінська праця, розпочинається з встановленої мети. Коли мета відома, необхідно відображати бажаний результат у вимірюваних величинах, якщо це можливо. Під час здійснення процесу контролю мета конкретизується, уточнюється, перетворюючись на норми функціонування - критерії, за якими оцінюється дія системи управління або хід виконання виробничого процесу.
Існує три форми функціонування: числова, шкальна і дескриптивна. При числовій формі контрольовані параметри вимірюються за повним числовим значенням. Параметри *кількість продукції), періоди часу, як правило, подаються у числовій формі. Але крім кількісних параметрів, досить часто зустрічаються якісні - дизайн, зручність в експлуатації тощо. Вони рангуються за допомогою бальної оцінки порівнянням аналогічних параметрів різних виборів чи моделей між собою.
До основних вимог, які ставляться до норм функціонування, належать: обгрунтовність, зручність, можливість порівняння та ін.
Основні види норм і нормативів:
норми витрат живої праці;
норми витрат предметів праці (витрати сировини і матеріалів, пального, енергії);
нормативи використання засобів праці (виробничих потужностей, машин, обладнання та устаткування);
норми і нормативи функціонування організації, виробництва (тривалість виробничого циклу, обсяг незавершеного виробництва).
Б) вимірювання фактичного результату виконання. Процедура виміру фактичного результату виконання - це засіб отримання необхідної інформації для суб'єкта управління та контролю. Цю процедуру можна визначити як зіставлення фактичної величини за еталоном.
До основних типів виміру в процесі виробництва належать фізичний тадинамічний виміри. Фізичний вимір відображає форму, розмір, зовнішній вигляд об'єкта контролю. Основні одиниці фізичного виміру - штуки, метри, тонни, гривні тощо. Динамічний вимір характеризує рівень використання тих чи інших ресурсів за відповідною якістю чи властивістю, наприклад, інтенсивність, темп, питома вага, повторюваність. Прикладами одиниць динамічного виміру можуть бути показники фондовіддачі, енергоозброєності, рівня продуктивності.
В) оцінка результатів виконання. Стадія порівняння та оцінки фактичного та очікуваного результатів безпосередньо стосується ходу виконання господарської операції. При цьому відбувається не тільки оцінка контрольної ситуації, а й вироблення альтернативних рішень для застосування коригуючих дій.
Завдання даної фази процесу контролю:
визначення адресата тієї чи іншої інформації (кому призначається);
отримання інформації, що відповідає таким характеристикам - швидкість її передачі чи надходження, точність, достатність, надлишковість, регулярність, корисність та ін.;
адекватне відображення отриманої інформації у звітності (звітах, доповідях, довідках).
Г) коригуючі дії. Контрольні звіти є індикаторами відхилень від плану. За результатами цих звітів досліджуються причини проблем, розробляються варіанти їх подолання і виправляється стан справ застосуванням коригуючих дії.
Існує два типи коригуючих дій:
за рахунок внутрішніх зусиль і резервів, без зміни показників затвердженого плану, виконання виробничої програми досягається в повному обсязі;
змінюються плани, їх обсяги, номенклатура продукції.
Корекція може бути негайною чи відстроченою. Якщо при порівнянні та оцінці результатів фактичний показник тільки порівнюється з нормою функціонування і знаходиться величина будь-якого відхилення, тобто контроль здійснюється автоматично, то встановлення значущості відхилень для діяльності підприємства - найважливіше завдання для особи, що здійснює контроль.
Використана література
1. Р.М.Пушкар, Н.П.Тарнавська. "Менеджмент: теорія і практика", Вид. "Карт-Бланш" Підручник.,.-Тернопіль , 2003
2. Графін Р., Яцура В., "Основи менеджменту", Підручник. - Львів: Бак, 2001
3. Хміль Ф.І. Менеджмент. Підручник. - К.: Вища школа, 1995

 
 

Цікаве

Загрузка...