WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Менеджмент як наука, практика і мистецтво. Першовідкривачі ідей менеджменту. Організаційні форми бізнесу - Контрольна робота

Менеджмент як наука, практика і мистецтво. Першовідкривачі ідей менеджменту. Організаційні форми бізнесу - Контрольна робота

місце великий розрив між процесами прийняття рішення і можливістю проаналізувати їх результативність.
Розробка рішень у менеджменті становить основу управлінського процесу.
Важливим засобом удосконалення процесів менеджменту є впровадження його раціональної технології, яка передбачає алгоритмізацію.
Умовами ефективності технології менеджменту стосовно організації кожного процесу є:
- створення системи внутрішньовиробничих, організаційно-правових документів для комплексної регламентації діяльності апарату управління (положень про відділки і служби, посадових інструкцій, алгоритмів і стандартів на функції менеджменту й окремі види управлінської діяльності);
- розробка і дотримання раціональних процедур здійснення управлінських операцій;
- правильне поєднання в менеджменті кількісних і евристичних методів;
- використання сучасної оргтехніки і спеціальних прийомів, що полегшують пошук альтернатив, вибір і обґрунтування варіантів рішень та використання їх (метод "мозкової атаки", таблиці рішень, карти управлінських процедур, технологічні карти на документ, посадові операційні карти тощо);
- повне врахування вимог законів формальної логіки (тотожності, протиріччя, виключення третього, достатньої підстави) і широке використання її категорій (мислення, судження, висновок, силогізм, досвід, спростування, асоціація, рефлексія, інтуїція та ін.).
До технології менеджменту ставляться й інші вимоги:
- єдність технологічного процесу, яка повинна забезпечувати поєднання робіт з таким розрахунком, щоб виключити взаємні перешкоди;
- неперервність технологічного процесу;
- мінімальна вартість і трудомісткість технологічних процесів;
- рівномірність завантаження апарату управління.
5. Елементи комунікаційного процесу.
Основні функції комунікаційного процесу полягають у досягненні соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента.
Існує вісім базових елементів комунікаційного процесу:
1) Відправник - передавач, що генерує ідеї або збирає інформацію і передає її. Ним може бути індивід або група разом працюючих людей. Джерелом може бути громадський інститут або організація, хоча і в цьому випадку джерелом повідомлення буде певна особа, на яку покладається обов'язок по підготовці і передачі інформації;
2) Кодування - процес перетворення ідей у символи, зображення, рисунки, форми, звуки, мову і т.д. Тобто, перш ніж передавати ідею, відправник повинен за допомогою символів закодувати її, використавши для цього слова, інтонації, жести (мову тіла) і надати ідеї гарну "упаковку";
3) Повідомлення - сукупність символів, власне інформація, що закодована за допомогою символів і передається одержувачу;
4) Канали передачі - засоби, за допомогою яких сигнал спрямовується від передавача до приймача;
5) Декодування - процес, за допомогою якого приймач повідомлення переводить одержані символи в конкретну інформацію і інтерпретує її значення;
6) Приймач - цільова аудиторія або особа, якій призначається інформація і яка її інтерпретує;
7) Відгук - сукупність реакції обмежувача повідомлення після ознайомлення із його змістом;
8) Зворотній зв'язок - частина відгуку одержувача, що поступає передавачу.
Інформація, накопичений досвід
Відправник Повідомлення Канал Одержувач
Особи, що генерують ідею Кодує Вербальні чи невербальні символи Відбирає Мова, лист, електронні засоби зв'язку Передає повідомлення Декодують і правильно чи неправильно розуміють
Генератори ідей декодують відгук Шум
Передача повідомлення Канал Повідомлення
Відгук на адресу відправника Кодує
Відбирає
Ланцюг зворотного зв'язку
Зворотній зв'язок виконує такі основні функції:
- протистоїть тому, що робить соціально-економічна система, коли вона виходить за встановлені обмеження;
- компенсує збурювальні дії зовнішніх і внутрішніх факторів, підтримує стан стійкої рівноваги системи;
- синтезує зовнішні і внутрішні збурювання, які прагнуть вивести систему із стану стійкої рівноваги;
- виробляє управлінські рішення для цілеспрямованого впливу на об'єкт управління.
ПРАКТИЧНА РОБОТА.
1. Провести фото-хронометражне спостереження за роботою керівника (спеціаліста) підприємства.
2. Скласти структуру робочого часу за даними фото-хронометражного спостереження.
3. Порівняти фактичну структуру робочого часу з нормативною і дати рекомендації по поліпшенню організації праці керівника (спеціаліста).
Нормативи витрат робочого часу (%) директора ТОВ "ТЕКОС Лтд".
№ з/п Зміст праці Фактична структура Нормативна структура
1. 2. 3. 4.
1 Планування і проектування виробництва 13,1 4,5
2 Спеціальні роботи по професії 4,1 0
3 Вивчення і вдосконалення передового досвіду 0,2 0,4
4 Робота з кадрами 0,8 5,3
5 Оперативне керування 22,2 34,1
6 Облік і аналіз виробництва 20,3 4,7
7 Постачання і реалізація та інші зовнішні зв'язки 18,2 19,8
8 Робота з кореспонденцією 1,8 4,5
9 Засідання, збори в господарстві 12,7 6,3
10 Переходи і переїзди 0,4 14,8
11 Інші роботи та витрати робочого часу 6,2 5,6
Всього 100
100
Провівши фото-хронометражне спостереження за роботою директора ТОВ "ТЕКОС Лтд", та порівнявши фактичну структуру робочого часу із нормативною, можна зробити наступні висновки:
Найбільше робочого часу витрачається на оперативне керування - 22,2%, але в порівнянні з нормативом - менше (34,1); на облік і аналіз виробництва приходиться 20,3% в порівнянні з нормативом - 4,7.
Близько з нормативом: на постачання, реалізацію та інші зовнішні зв'язки - 18,2 (19,8); вивчення і вдосконалення передового досвіду - 0,2 (0,4); інші роботи та витрати робочого часу - 6,2 (5,6).
На планування і проектування виробництва - 13,1 (норматив 4,5); засідання, збори в господарстві 12,7 (норматив 6,3). І на всі інші види діяльності - менше п'яти.
Отже, як очевидно, лише в трьох пунктах із одинадцяти витрати робочого часу близькі до нормативних, але, беручи до уваги той факт, що в практичній роботі описується робота керівника малого підприємства, яке займається проектуванням, реконструкцією та будівництвом каналізаційних очисних споруд, я вважаю, що робочий час мого керівника розпланований чітко й правильно.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Завадський Й.С. - "Менеджмент". - Т.1. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 543 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...