WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1 - Курсова робота

Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1 - Курсова робота

організоване осмислення рішень (усупереч спонтанному прийняттю) з прогнозуванням їхніх наслідків;
" орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, тобто допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень;
" визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприємства, врахування їх при встановленні цілей і формулюванні стратегій для забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні;
" свідома підготовка майбутнього і до майбутнього;
" розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між поточною та майбутньою діяльністю.
" Переваги стратегічного планування не реалізуються самі по собі. Як кожне явище, стратегічне планування має характеристики, які в разі їх невдалого використання можуть зашкодити розробці та впровадженню стратегічних планів.
"Пастками" стратегічного планування є:
" підміна змісту стратегічної діяльності формою, .забюрократизо-ваність процедур розробки стратегій і планів;
" надвитрати часу для розробки стратегічних планів, що проявляється в запізненні реакцій на зміни в середовищі;
" розрив між стратегічною та поточною діяльністю, сподівання, що наявність стратегії вже забезпечує її здійснення;
" завищення очікувань, розробка нереалістичних планів, які не враховують специфіки об'єкта планування та можливостей (у тому числі - швидкості) здійснення змін;
" сподівання на знаходження "панацеї" від негараздів і спрямування на неї всіх сил, і ресурсів, а не застосування системного підходу для реалізації стратегічної діяльності.
Навіть якщо підприємство обійшло всі "пастки", воно може не досягти очікуваних результатів, що пояснюється помилками в організації планової діяльності.
Головні недоліки практичного застосування системи стратегічного планування:
" відсутність необхідної інформації для прийняття стратегічних рішень та розробки стратегічних планів; як наслідок, спостерігається низький рівень обгрунтованості планових документів;
" відсутність альтернативних планів:
" недостатнє використання науково-методичного арсеналу планування: сценаріїв і методів ситуаційного
" слабо розвинена система поточного аналізу, контролю та коригування стратегічних планів;
" догматична гіперболізація значення цифрових показників;
" недосконала система стимулювання працівників, які беруть участь у розробці та виконанні стратегічних заходів;
" недостатній рівень організаційного, соціально-психологічного та фінансового забезпечення стратегічного планування.
Дослідження переваг і недоліків стратегічного планування є основою для подальшого його вдосконалення. Останніми роками цей процес було спрямовано на виявлення так званих "бар'єрів" стратегічного планування та формулювання найпоширеніших заходів щодо Їх усунення.
ДОДАТКИ
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕРМІН НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗМІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ ВИКОНАВЕЦЬ, ЩО НАДАЄ ІНФОРМАЦІЮ
Січень-Березень Прогнози та сценарії розвитку зовнішніх та внутрушніх умов (на основі SWOT-аналізу) Відділ стратегічного аналізу
Травень-Червень Показники зовнішніх та внутрушніх економічних умов функціонування підприємства Відділ стратегічного аналізу
Червень-Липень Прогноз продажу по кожній товарній групі Відділ маркетингу
Червень-Липень Кошториси витрат на модернізацію (технічне переозброєння, реконструкцію діючого виробництва або купівлю нового виробництва)... Технічний відділ спільно з бухгалтерією
Серпень-Вересень Аналіз джерел фінансування та прогноз інвестицій: розробка прогнозного бюджету Фінансовий відділ
Жовтень-Листопад Зведені розрахунки стратегічного плану із зауваженнями всіх учасників, розробка поточних планів на наступний рік Відділ стратегічного планування
Листопад-Грудень Затвердження стратегічних і поточних планів, розробка організаційних планів Вищі органи управління підприємством разом з відділом стратегічного планування та виконавцями
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
PEST-аланіз тенденцій, що мають істотне значення для стратегії організації
ПОЛІТИКА (P) ЕКОНОМІКА (E)
1. Вибори президента 1. Загальна характеристика (підйом, спад)
2. Вибори у Верховну Раду 2. Рівень інфляції
3. Зміна законодавства 3. Рівень курсу гривні
4. Державне галузеве регулювання 4. Експортно-імпортна політика з продукту організації
... ...
n+1 Cценарій №1: політика n+1 Cценарій №1: економіка
СОЦІУМ (S) ТЕХНОЛОГІЯ (T)
1. Зміни в базових цінностях 1. Державна технологічна політика
2. Зміни в рівні і стилі життя 2. Значні тенденції в галузі НІОКР
3. Відношення до роботи і відпочинку 3. Нові патенти
4. Демографічні зміни 4. Нові продукти
5. Зміна структури доходів 5. Технологічні зміни в країні
... ...
n+1 Cценарій №1: соціум n+1 Cценарій №1: технологія
Додаток 7
Додаток 8
Вібір БКС по позиціях продуктового профілю_____________(найменування організації) на період 2002-2005 рр.
Повний перелік продуктів профілю CL
Лідерство по витратах D
Диференціація FCL
Фокусоване лідерство по витратах FD
Фокусована диференціація
1. Традиційні продукти
1.
2.
3.
4.
...
n
2. Нові продукти
1.
2.
3.
4.
...
m
Додаток 9
Головні й основні конкуренти
по продукту_____________(найменування конкретної позиції продуктового профілю)для_________________(найменування організації)
Назва продукту конкурента Назва організації конкурента Конкурентні переваги Конкурентні відставання
1. Головні конкуренти
1.
2.
...
k
2. Основні конкуренти
1.
...
p
ЛІТЕРАТУРА
" Боумэн К. "Основы стратегического менеджмента", Москва, 1999
" Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. "Менеджмент організації", Київ, 2002
" Василенко В. А., Ткаченко Т. І. "Стратегічне управління", Київ, 2003
" Виханский О. С. "Стратегическое управление", Москва, 1998
" Дойль Питер "Менеджмент: стратегия и тактика", Санкт-Петербург, 1999
" Герасимчук В. Т. "Стратегічне управління підприємством", Київ, 2000
" Забелин Н. В., Моисеева Н. К. "Основы стратегического управления", Москва, 1997
" Круглов М. И. "Стратегическое управление компанией", Москва, 1998
" Майкл Р. Байс "Управленческая экономика и стратегия бизнеса", Москва, 1999
" Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф., "Менеджмент організації", Київ, 2000
" ред. Поршнева А. Г. "Управление организацией", Москва, 1999
" Смирнов Н. Н. "Стратегический менеджмент", Санкт-Петербург, 2002
" Тренев Н. Н. "Стратегическое управление", Москва, 2000
" Хміль Ф. І. "Менеджмент", Київ, 1995
" Шершньова З. Є., Оборська С. В. "Стратегічне управління", Київ, 1999
" Щекин Г. В. "Управление бизнесом", Киев, 1998

 
 

Цікаве

Загрузка...