WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1 - Курсова робота

Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1 - Курсова робота

контролю;
" коли контролювати;
" які потрібні інструкції з контролю;
" яка звітна документація з контролю.
" хто буде контролювати (відповідальний);
Останнє пов'язане з тим, що деякі виконавці розглядають контроль як прояв недовіри до них. Тому контроль повинен бути коректним і добре продуманим.
Контроль - це порівняння фактичних результатів роботи з окремих етапів із запланованим ходом виробництва.
Ціль контролю полягає в тому, щоб виявити на можливо більш ранній стадії несприятливий розвиток подій. Чим раніше проявилося відхилення, тим у керівника більше часу для ухвалення рішення. Він може провести коректування плану, зробити необхідну реорганізацію, видати необхідні вказівки, тобто вчасно відрегулювати хід виробництва.
Тому основними завданнями контролю є:
" захищати розроблені плани від впливу цих законів як можна довше;
" вняв:іяти у виробництві такі місця, де вони (закони) можуть проявитися;
" попереджати неприємності, що чекають свого часу, тому що попереджати краще, ніж ліку вати.
Контроль, як відомо, буває попередній, поточний і підсумковий. Випереджаючий контроль зводиться, по суті, до перевірки готовності підрозділів і виконавців до початку робіт.
Поточний контроль ведеться в процесі робіт і значно впливає на виконання плану і досягнення поставленої мети. Тільки завдяки поточному контролю виробництва ми можемо вчасно скорегувати і відрегулювати виробництво. Даний вид контролю ведеться за окремими етапами стратегічного плану як всередині року, так і по роках. Підсумковий контроль служить для оцінки виконання плану і підготовки звітних документів.
При реалізації стратегії підприємства підсумковий річний контроль (виступаючи в ролі поточного) є важливою віхою для прийнятгя рішень по уточненню стратегічних цілей і нового витка стратегічного планування. Дана обставина підтверджує необхідність розробки "ковзних" стратегічних планів щорічно, а не таких перспективних п'ятилітніх планів, що існували у нас в країні донедавно.
Продуктивність - це співвідношення між доходами і витратами. Контроль витрат і прибутку - це вивчення продуктивності як оцінки того, який прибуток (дохід) витягається з даних затрат (витрат).
Індекс продуктивності можна отримати в такий спосіб:
Індекс продуктивності = Результати Вкладення = Досягнуті робочі показники Затрачені засоби
Відносний показник продуктивності:
Відносний показник продуктивності = Результати Вкладення = Кількість продаж Кількість робітників
Одне з золотих правил менеджменту говорить: "Приплив готівки повинен бути більшим, ніж відтік" (Р. Геллер).
Відносно легко встановити показники результативності за всіма показниками, що піддаються непрямому виміру (прибуток, обсяг продажів, вартість матеріалів і т.п.).
Важливим показником є величина прибутку, що приходиться на одного працівника:
Прибуток після вичитання податків Кількість робітників
Система контролю, що не дозволяє усунути серйозні відхилення, перш ніж вони переростуть у великі проблеми, безглузда. Природно, що проведене коректування повинно концентруватися на усуненні причини відхилення.
Зміст коректування у всіх випадках полягає в тому, щоб зрозуміти причини відхилення і домогтися повернення підприємства до правильного способу дії.
Здійснення коректування може бути досягнуте шляхом поліпшення яких-пебудь внутрішніх (як правило, перемінних) факторів даного підприємства, удосконалення функції керування і технічних процесів.
Не всі помітні відхилення варто усувати. Іноді самі стандарти можуть виявитися нереальними, тому що грунтуються на планах, а плани - це лише прогнози майбутнього. При перегляді планів повинні переглядатися і стандарти.
2.5.2 Оцінка реалізації стратегії й ефективність діяльності підприємства
Підсумковий контроль і наступний аналіз діяльності підприємства дозволяє дати оцінку роботи й отриманих результатів. На цьому етапі основним завданням є визначення ступеня досягнення мети, виявлення проблем і перешкод, визначення причин виникнення цих проблем, виявлення особистих потреб і винагорода за ефективну роботу.
Часто керівники при оцінці діяльності підприємства забувають враховувати ті фактори, що (на відміну від перешкод) сприяли досягненню мети.
Тому доцільно проводити таку оцінку (попередньо) у наступній формі (табл. 1).
Табл. 1.
Оцінку діяльності підприємства в цілому за звітний період доцільно проводити за допомогою форми, наведеної в табл. 2.
Як критерії оцінки можуть застосовуватися такі показники як: ріст обсягу продажів, чистий прибуток, дохід у розрахунку на акцію, адміністративні витрати, собівартість і т.д., а також показники не основного виробництва.
Окремій оцінці й аналізу підлягають питання природоохоронної діяльності підприємства і дотримання вимог екологічної безпеки.
Крім оцінок стратегічного планування керівництво фірмою повинно провести ретельну перевірку структури підприємства, щоб з'ясувати чи сприяє вона досягненню загальнофірмових цілей, тому що стратегія найбільшою мірою визначає структуру організації.
Табл. 2.
Показники Ціль Результат Вимірювальні Оцінка і висновки
1. Комерційна діяльність
1.1Рентабельність +2% від наміченого рівня прибутку Прибуток 15%, рість 3% Прибуток у % на весь капітал Ціль перевершена, % прибутку ще недостатній
1.2 Частка ринку 25% внутрішнього ринку 33% внутрішнього ринку Частка в % Частка на ринку висока. Звернути увагу на експорт
Процес формування структури при стратегічному плануванні може являти собою найбільш важливу стадію успішної реалізації стратегічного плану. Нездатність чи відсутність прагнення визнати важливість структури в процесі планування прирекли багатоефективні і добре задумані стратегії на невдачу.
Процес формуванняструктури при стратегічному плануванні може являти собою найбільш важливу стадію успішної реалізації стратегічного плану. Нездатність чи відсутність прагнення визнати важливість структури в процесі планування прирекли багатоефективні і добре задумані стратегії на невдачу.
Розділ 3. Проблеми та напрями вдосконалення процесу стратегічного планування
3.1 Можливі проблеми на підприємстві
Цей розділ є не просто заключним розділом, він є також початком висновків.
Отже, основна проблема реалізацій стратегії полягає в тому, що вони можуть орієнтувати систему управління підприємством на концентрацію на якомусь одному напрямі і виконувати зобов'язання тільки перед одною зацікавленою групою. Це створює певні проблеми, а саме:
" Акціонери. Очевидна зацікавлена в успіхах підприємства група - її акціонери, що вклали в в нього свої гроші задля отримання прибутку у вигляді дивідендів та збільшення вартості акцій. У випадку назадоволення роботою вони мають право змінити керівництво підприємства, продати його чи прийняти рішення про ліквідацію. Хоча юридично акціонери мають абсолютні повноваження щодо збільшення вартості акціонерного капіталу, на практиці їхні права значною мірою обмежені. Сьогодні акціонери виступають

 
 

Цікаве

Загрузка...