WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1 - Курсова робота

Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1 - Курсова робота

стосовно даного продукту на конкретному ринку є ті, котрі претендують на роль лідерів.
Для виявлення конкурентів по продуктах і по компаніях важливо розібратися з поняттям приватної й інтегральної конкурентної переваги.
Конкурентні переваги продукту можуть бути:
" частками чи окремими, тобто перевершувати продукт - конкурент за якоюсь одною чи декількома конкретними властивостями/параметрами:
" загальними чи інтегральними, тобто яв.тяти собою визначену комплексну (інтегральну) оцінку за всіма основними параметрами, що характеризують даний продукт і продукт-конкурент як порівнянні системи.
Для освоєння техніки аналізу головних і основних конкурентів за аналогією з прикладом, розібраним у Додатку 8. рекомендується заповнити Додаток 9. Таблиця заповнюється по всіх конкретних продуктах-товарах, включених у продуктовий профіль організації.
Покрокова процедура заповнення Додатку 9. при аналізі конкурентів по продуктах.
Процедуру опишемо для первинного елемента аналізу, тобто для даного конкретного продукту, що реалізується на даному конкретному ринку.
Перший крок: Встановлення повного перелвку головних і основних конкурентів.
Спочатку як самостійне завдання маркетингового дослідження зважується питання про визначення всіх головних і основних конкурентів первинного елемента аналізу. При цьому, по-перше, встановлюються головні конкуренти, а по-друге - основні.
Конкретний перелік продуктів-конкурентів по кожній позиції продуктового профілю організації і по її профілю в цілому бажано затверджувати відповідним офіційним рішенням.
Другий крок. Визначення вичерпного переліку приватних конкурентних переваг/відставань.
По кожному первинному елементі аналізу, по конкретному переліку його головних і основних конкурентів визначається повний список якісних конкурентних переваг і відповідний перелік якісних конкурентних відставань. (Якісна конкурентна перевага означає, що по одному чи по декількох конкретних властивостях/параметрах даний продукт якісно перевершує такий же продукт свого конкурента без встановлення кількісної міри такої переваги.) Протилежністю конкурентної переваги виступає конкурентне відставання.
Критерієм якісного визначення конкретної приватної конкурентної переваги/відставання може служити достовірна оцінка впливу відповідної властивості аналізованого продукту на ціну його реалізації на даному конкретному ринку щодо ціни реалізації конкретного товару-конкурента.
Найважливіша вимога розглянутого етапу маркетингового дослідження - повнота переліків приватних конкурентних переваг/відставань по кожнім первинному елементі аналізу. Кожен конкретний продукт по даному конкретному ринку повинен одержати вичерпну якісну характеристику типу "плюс/мінус" у термінах приватних конкурентних переваг/відставань.
Тому в Додатку 9 по кожнім продукті необхідно вказати всі конкретні конкурентні переваги/відставання по повному колу його головних і основних конкурентів.
Третій крок. Зведення по приватних конкурентних перевагах/відставаннях у єдиний формат.
Результати дослідження з первинних елементів аналізу зводяться в деякі єдині формати по всьому продукту організації в розрізі всіх ринків його реалізації.
Найпростіша форма такого зведення - об'єднання всіх заповнених окремих Додатка 9 у відповідні загальні таблиці (зводи). Якщо поєднуються товари продуктового профілю, то виходить таблиця чи зведення за назвою "Приватні конкурентні переваги/відставання продуктового профілю"; якщо зводяться взагалі всі продукти - "Приватні конкурентні переваги/відставання по продукту".
Повна "картина" продукту організації, що складена з переліків якісних приватних конкурентних переваг/відставань у розрізі первинних елементів аналізу, - це дуже важлива інформаційна база для наступних етапів розробки продуктово-маркетингової стратегії/програми організації і для прийняття ключових рішень по даній стратегії.
БКС по конкретних продуктах. Коли нам відома загальна картина по продукту організації, куди ввійшли дані по всіх основних і головних конкурентах і перелік показників приватних і загальних конкурентних переваг, то можна приступати до вибору базових конкурентних стратегій. Методично найпростіший варіант такого вибору зводиться до наступної трьохкрокової процедури.
Перший крок. Встановлення конкретних точок БКС.
Уся наявна по конкретних продуктах організації інформація розподіляється і концентрується окремо з кожного продукту для кожного конкретного ринку його реалізації. Така розбивка фіксує повний перелік конкретних точок БКС для даної конкретної організації на дану стратегічну перспективу.
Другий крок. Системний порівняльний аналіз.
По кожній точці, встановленій на першому кроці, проводиться багатофакторний системний аналіз по всіх основних і головних конкурентах відповідних продуктів з урахуванням максимальної кількості значимих факторів, що характеризують конкретну ситуацію в конкретній точці.
Третій крок. Вибір БКС.
За результатами системного аналізу в кожній точці, по кожному конкретному продукту організації на конкретну стратегічну перспективу вибирається одна - і тільки одна - базова конкурентна стратегія.
Після вибору БКС по конкретних продуктах випливає зведення приватних рішень у загальну продуктово-маркетингову стратегію організації. При зведенні загальної стратегії по продукту виробляються остаточні системні узгодження й уточнення.
2.4 Реалізація стратегії
2.4.1 Система стратегічного управління
Для того, щоб організація могла повною мірою скористатися всіма благами технології стратегічного керування, у ній повинна бути впроваджена система СУ, під якою мається на увазі комлекс із п'яти взаємозалежних складових (рис. 3.).
Рис. 3. Основні складові системи СУ в організації.
1. Стратег-лідер. На чолі організації, що має повноцінну систему СУ, завжди повинний знаходитися людина (чи група людей), що має, з однієї сторони необхідні повноваження в керуванні організацією, з іншого боку - поділяючийконцепцію СУ, що впроваджує її у своїй організації і безупинно її що удосконалює. Такий лідер є "духівником" системи СУ у своїй організації.
2. Адекватна структура. Структура організації в значній мірі визначає ефективність функціонування системи СУ.
3. Адекватна культура. Важливість культури організації взагалі неможливо перебільшити. Без створення адекватної культури не може бути і мови про ефективну систему СУ.
4. Методологія СУ. Під методологією СУ мається на увазі сукупність узагальнених принципів СУ, на яких СУ будується, а також набір практичних інструментів.
5. Система добору і навчання персоналу. Дана складова СУ має дуже важливе значення. Її вже трохи десятиріч назад помітив "класик", сказавши, що кадри вирішують усі. І він був зовсім прав. Кожна соціальна система будує систему добору і навчання персоналу по своєму образі і подобі.
2.4.2 Вплив структури організації на ефективність функціонування системи стратегічного управління
Структура організації впливає, на

 
 

Цікаве

Загрузка...