WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1 - Курсова робота

Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1 - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
За темою:
Стратегічне планування на підприємстві Шифр групи: С1МЗ1
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………………………...…3
Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного планування...........................................................4
1.1 Сутність, мета, принципи та моделі стратегічного планування……………………...…4
1.2 Зміст і структура стратегічного плану…………………………………………………...6
1.3 Система стратегічних, поточних та оперативних планів……………………………..…8
Розділ 2. Основні етапи процесу стратегічного планування………………………………10
2. 1 Визначення місії, цілей та завдань підприємства……………………………….……...10
2.1.1 Сутність і значення місії……………………………………………………………….10
2.1.2 Стратегічні цілі і завдання……………………………………………………………..11
2.2 Проведення аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства……..…..11
2.2.1 Багатофакторний системний аналіз (PEST-аналіз)…………………………………..12
2.2.2 Метод SWOT……………………………………………………………………………13
2.3 Розробка та вибір стратегії підприємства…………………………………………….15
2.3.1 Стадії та фактори вибору стратегій…………………………………………………...15
2.3.2 Основні підходи до формулювання стратегій………………………………………..16
2.3.3 Стратегічні альтернативи розвитку підприємства…………………………………...17
2.3.4 Основні конкурентні стратегії…………………………………………………………18
2.3.5 Розгляд і вибір базових конкурентних стратегій…………………………………..…21
2.4 Реалізація стратегії………………………………………………………………………23
2.4.1 Система стратегічного управління…………………………………………………….23
2.4.2 Вплив структури організації на ефективність функціонування системи стратегічного управління………………………………………………………………………24
2.5 Контроль і оцінка реалізації стратегії підприємства…………………………………27
2.5.1 Контроль і регулювання виробництва………………………………………………...27
2.5.2 Оцінка реалізації стратегії та ефективність діяльності підприємства ……………...29
Розділ 3. Проблеми та напрями вдосконалення процесу стратегічного планування……...30
3.1 Можливі проблеми на підприємстві…………………………………………………….30
3.2 Напрями вдосконалення процесу стратегічного планування на підприємстві…….…31
Висновки………………………………………………………………………………………..34
Додатки…………………………………………………………………………………………35
Список використаної літератури……………………………………………………………41
ВСТУП
"Якби ми могли спочатку знати, де ми
знаходимося і куди рухаємося, то тоді ми
могли б краще судити про те, що робити і як
робити".
Авраам Лінкольн
Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалюванім організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування.
У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємсгв і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат - прибуток.
Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємства, не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного керування.
Поняття "стратегія" в галузі управління підприємством як соціально-економічною системою має на увазі довгостроковий комплексний план дій з керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації.
Цей план переслідує чітко визначені цілі і будується на реальних можливостях організації, з огляду на умови, у яких вона функціонує.
Стратегічне планування є основою стратегічного керування й охоплює:
" суворе формування цілей організації, її структурних підрозділів і особистих цілей кожного члена колективу;
" встановлення головної мети розвитку організації і цілей, що відображають процес її адаптації до навколишнього середовища, тобто ліквідація (пом'якшення) погроз і розвиток можливостей з урахуванням наявного потенціалу чи потенціалу, якого можна досягти;
" оцінку потенціалу організації і можливості його підвищення в перспективі (включаючи кадровий склад і внутріорганізацій-ні відносини);
" оцінку зовнішнього і внутрішнього соціально-економічного середовища, у якому діє організація, його можливих змін і,що випливають з цього, вимог до функціонування і розвитку підприємств;
" організацію і стимулювання діяльності персоналу підприємства для досягнення стратегій;
" основні напрямки, методи й інструменти досягнення поставлених цілей при існуючих можливостях і в ситуаціях, що складаються;
" забезпечення надійної реалізації поставлених цілей і завдань необхідними ресурсами;
" облік, контроль і аналіз досягнення цілей стратегічного планування, їхню оцінку і висновки.
Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов'язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.
Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного планування
1.1 Сутність, мета, принципи та моделі стратегічного планування
Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного управління. Воно являє собою процес прийняття управлінських рішень щодо стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.
Процес стратегічного планування посідає центральне місце в системі стратегічного управління. Більшість західних і східних фірм використовують стратегічне планування для того, щоб змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій, які сформувались зовні та в середині підприємства. Основні передумови переходу до стратегічного планування такі:
" необхідність реакції на зміни умов функціонування підприємств;
" потреба в об'єднанні різних напрямків діяльності підприємства в умовах розвитку процесів децентралізації та диверсифікації;
" наявність яскраво виражених конкурентних переваг і необхідність їхньої підтримки (у підприємств, що їх мають) або створення їх (в аутсайдерів), посилення конкуренції;
" інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв'язків з підприємствами, які використовують систему стратегічного планування;
" наявність висококваліфікованих менеджерів, здатних вирішувати складні питання, застосовуючи систему стратегічного управління;
" розвиток теорії та практики, стратегічного планування, які допомагають перейти від методу "проб і помилок" до наукових методів передбачення й підготовки майбутнього та до майбутнього;
" наявність доступної інформації (глобальних інформаційних мереж) для вивчення сильнихі слабких сторін підприємства, зовнішнього середовища та умов конкуренції;
" посилення інноваційних процесів,

 
 

Цікаве

Загрузка...