WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експорт японських автомобілів - Курсова робота

Експорт японських автомобілів - Курсова робота

з видів ЗЕД здійснюється в певних формах Наприклад формами зовнішньо-економічної торгівлі являється експорт імпорт реекспорт реімпорт Основними операціями купівлі-продажу товарів являються:
Експортні операції - передбачають продаж і вивіз товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту
Імпортні операції - закупівля і ввіз іноземних товарів для дальшої їх реалізації на внутрішньому ринку своєї країни чи використання підприємством-імпортером
Реекспортні і реімпортні операції являються різновидом експортно-імпортних
Реекспортні операції пов'язані з продажем і вивезенням з країни раніше ввезеного до неї товару без будь-якого перероблення
Реімпортні операції являють собою експортні угоди що не відбувалися тобто ввіз в країну раніше вивезеного товару якщо не перероблювався Це можуть бути товари не продані на аукціоні повернені з консигнаційного складу заборговані споживачем та ін Здійснення зовнішньо-економічної операції вимагає застосування певної правової форми і використання конкретних способів (методів) її здійснення Правовою формою що опосередковує зовнішньо-економічні операції являється зовнішньо-економічна угода Обов'язкова умова угоди - підписання її з іноземним партнером
Під зовнішньо-економічною угодою розуміється договір (угода) між двома чи кількома сторонами що знаходяться в різних країнах про доставку товарів або наданою послугою
Реалізація зовнішньо-економічної угоди проходить ряд етапів В свою чергу етапи складаються з послідовних стадій її підготовки Кожна із стадій має конкретне цінове призначення і оформляється відповідними супроводжувальними документами Всі разом вони являють собою єдиний технологічний процес створення і реалізації продукції
Існує 4 основних етапи оформлення зовнішньо-економічної угоди купівлі-продажу:
Перший етап: встановлення ділового контракту із зарубіжним партнером Цей етап складається із таких етапів:
- вимога покупця відомостей про товар чи виклик на торги продавця;
- отримання відповіді: відповідь покупця на розміщення замовлення;
- перевірка продавцем платоспроможності покупця і підтвердження її
Другий етап: Оформлення замовлення покупцем Стадії даного проекту:
- письмова вказівка покупця про доставку товарів чи надання послуг;
- встановлення графіка доставок;
- визначення мінімальної ціни;
- прийняття замовлення
Третій етап: Забезпечення доставки і розрахунків Він включає такі етапи:
- визначення контрактної ціни;
- визначення базисних умов доставки ;
- узгодженню умов розрахунку і методи платежу покупцем
Четвертий етап: Виконання замовлення продавцем Його етапи:
- підготовка товару до відвантаження;
- доставка і транспортування;
- страхування вантажу;
- заповнення митної декларації;
- виставлення платіжного рахунку
Найбільш поширеним методом угоди являється укладання договору Будь-яка зовнішньо-торгова угода являється міжнародною Договір купівлі-продажу не вважається міжнародним якщо він підписаний між сторонами різної державної приналежності підприємства яке знаходиться на території одної держави Разом з тим договір вважається міжнародним якщо він підписаний між сторонами одної державної приналежності підприємства яких знаходяться на територіях різних держав
Такий зміст договору міститься у конвенції ООН "Про угоди купівлі-продажу товарів" (Віденська конвенція)
Вся різноманітність угод в міжнародній торгівлі в залежності від їх предмету розподіляється на такі види:
- купівлі-подажу товарів;
- купівлі-продажу послуг;
- купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності
Підприємство ТзОВ "Льві-авто" зацікавлене в експорті продукції до іншої країни з метою розширення ринків збуту отримання валютних коштів збільшення виробництва та створення нових місць. Для країни експорт збільшує багатство країни шляхом нагромадження валюти. Країна стає конкурентноспроможною збільшується поступлення до бюджету за рахунок коштів країн.
Механізм ціноутворення для експорту є собівартістю продукції чи мінімальні витрати на виробництво. Експортні товари захищені патентом від копіювання. У випадку копіювання накладаються штрафні санкції і несуть кримінальну відповідальність.
Упаковка мусить відповідати міжнародним стандартам і забезпечити збереження товару до місця доставки товару кінцевому споживачу вона повинна мати певна міцність відповідати кліматичним умовам відповідати техніці безпеки.
Усі товари підлягають страхуванню на період зберігання і доставки. Страхування є добровільне економічно доцільне. Страховку виробник покладає в ціну товару.
Проте в організації й управлінні зовнішньо-економічної діяльності в Україні залишається ще багато невирішених проблем Структура зовнішньо-торгового обігу як і раніше має переважно сировинний характер все ще нераціональним являється імпортом недостатньо ефективно функціонують СП з іноземним капіталом Великої уваги вимагають такі питання як створення стабільної правової бази сприятливого інвестиційного клімату ефективної системи управління ЗЕД на рівні підприємства підвищення якості експортної продукції і багатьох інших
1.2Характеристика ТзОВ "Львів-авто"
Згідно із Законом України "Про зовнішньо-економічну діяльність" від 16 04 91р ТзОВ "Львів-авто як юридична особа є суб'єктом ЗЕД та може самостійно у визначених законодавством межах здійснювати ЗЕД
ТзОВ "Львів-авто" здійснює такі види ЗЕД:
- експортує автомобілі;
- імпортує сировину і матеріали;
- здійснює інші види діяльності зазначені в установчих документах
Відповідно до статті 50 Закону України "Про господарські товариства" товариство з обмеженою відповідальністю визначається як товариство що має статутний фонд поділений на частки розмір яких зазначається установчими документами
Називаючи цей вид товариства "товариство з обмеженою відповідальністю"(ТзОВ) законодавець не має на увазі обмеження відповідальності товариства як суб'єкта господарського права (юридичної особи) якимись певними розмірами майна або грошових коштів (наприклад лише розміром статутного фонду) Насправді йдеться про обмеження відповідальності учасників товариства які несуть її ризик у межах своїх вкладів до статутного фонду
У ТзОВ створюється статутний фонд розмір якого має становити не менше суми еквівалентної 100мінімальним заробітним платам виходячи із ставки діючої на момент створення товариства До моменту реєстрації товариства кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30% зазначеного в установчих документах вкладу що підтверджується документами виданими банківською установою Кожен із учасників зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства Учасник товариства може за згодою решти учасників відступити свою частку одному чи кільком учасникам цього товариства (після повного внесення ним вкладу) може придбати саме товариство яке протягом одного року зобов'язане передати її іншим учасникам або третім особам
Будь-який з учасників має право вийти з товариства зі сплатою його вартості частини майна товариства пропорційної його частці у статутному фонді На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі
Вищим органом ТзОВ "Львів-авто" є збори

 
 

Цікаве

Загрузка...