WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в організації туризму і відпочинку - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в організації туризму і відпочинку - Курсова робота

виключення його з державного реєстру.
2. Формування функцій менеджменту на підприємстві.
На сьгоднішній день будь-яка діяльність підприємства без застосування функцій менеджменту є недоцільною та неефективною. Керівництво досліджувальної фірми в своїй повсякденній роботі використовує чотири основні функції менеджменту: 1) планування, 2) організація, 3) мотивація, 4) контроль.
1. На підприємстві приділяється значна увага стратегічному плануванню, воно являє собою набір ідей та рішень, які використовуються керівництвом і сприяють розробці спецефічних стратегій для досягнення цілей фірми. Стратегічне планування яке здійснює фірма розділене на декілька послідовних етапів:
" Постановка цілей.
" Оцінка існуючого становища.
" Вибір стратегії.
" Розробка плану. Внесення змін.
" Коригуючі дії.
Після вибору загальної стратегії бізнесу настає фаза її реалізації. Цей процес передбачає чітку послідовність таких кроків:
1) Місія організації.
2) Організаційні цілі ? довго, середньо та короткострокові.
3) Розробка забезпечуючих проектів, тобто політики, тактики, процедур, правил та бюджетів.
Для вдосконалення функції планування керівництво постійно аналізує внутрішнє і зовнішнє середовище фірми, досліджує її сильні та слабкі сторони.
2. Організація як функція менеджменту ? це процес створення структури підприємства, яка дає змогу людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мети.
Отже, попередньою умовою для створення структури підприємства є формування стратегій, а основнв мета організаційної функції в менеджменті ? забезпечити перехід від стратегії до структури.
Є декілька аспектів організаційної функції яких керівництво фірми старається дотримуватись:
" Взаємостосунки повноважень, які об'єднують вище керівництво з нижчими рівнями працюючих і забезпечують можливість розподілу та координації завдань.
" Створення систем управління, тобто створення об'єктів управління, суб'єктів управління і встановлення зв'язків між ними.
" Вдосконалення систем управліня.
Організаційний процес неможливо зрозуміти без попереднього розгляду делегування та пов'язаних з ним повноважень і відповідальності. Делегування ? це передання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. За допомогою делегування керівництво розподіляє численні завдання серед своїх робітників.
Відповідальність ' це зобов'язання виконувати поставленні завдання та відповідати за їх позитивне вирішення. Відповідальність означає, що працівник відповідає за результат виконання завдання перед тим, хто передає йому повноваження.
Повноваження ? це обмежене право використовувати ресурси фірми та спрямовувати зусилля деяких її працівників на виконання певних завдань. Повноваження поділяються на два типи: лінійні та опорні.
В досліджувальній фірмі застосовується функціональний тип організаційної структури управління. При такому управлінні передбачається, що кожний орган управління або виконавець спеціалізується на виконанні окремих видів управлінської діяльності. Виконання вказівок функціонального органу в межах його компетенції є обов'язковим для виробничих підрозділів.
3. Мотивація ? це процес спонукання, стимулювання себе чи інших до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або мети організації.
Для підвищення мотивації і спонукання працівників до ефективних дій застосовують виногороди. Керівництво фірми має у своєму арсеналі два головних типи заохочування: внутрішні та зовнішні.
Внутрішні втнагороди дає сам процес виконання роботи: відчуття досягнення резульнату, успіху, самоповаги, зміст і значущість виконаної роботи та ін. Найпростіший спосід забезпечення внутрішніх винагород ? створення сприятливих умов роботи і конкретне формування завдань.
Зовнішні виногороди ? це все те, що фірма пропонує своєму працівникові за виконання службових обов'язків. Суди належать заробітна плата, премії, надбавки, додаткові пільги, просування по службі і т. д.
4. Функція контролю ? це процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втручання в управлінський прецес і прийняття коригуючих дій.
Для ефективного виконання поставулених завдань керівництво фірми використовує три види контролю: 1) попередній; 2) біжучий; 3) заключний.
3. Використання методів менеджменту в підприємстві.
Загальним методом менеджменту як науки є діалектичний підхід, що дає змогу правильно вирішувати питання удосконалення форм та методів управління виробництвом в умовах мінливих економічних ситуацій, передбачає вивчення окремих аспектів, елементів та зв'язків систем управління.
Метод ? це спосіб впливу на трудові колективи або його членів. Система методів покликана забезпечити процес менеджменту на підприємстві та реалізації функцій менеджменту. По змісту методи поділяються на три групи:
1) Економічні.
2) Адміністративні.
3) Соціально-психологічні.
В досліджуваній фірмі частково використовуються всі три групи методів менеджменту.
Економічні методи покликані формувати економічні інтереси людей до ефективної праці.
Адміністративні методи покликані забезпечити функціонування підрозділів, налагодження потоків інформації, організація процесу управління по вертикалі та горизонталі.
Соціально-психологічні методи забезпечують здоровий психологічний мікроклімат в колективі, відносини між формальними і неформальними групами та формування особистості і рис громадянина України.
До складу економічних методів входять:
1) Реформування форм власності на засоби виробництва або частки.
2) Організаційно-виробниче та стратегічне планування.
3) Комерційний розрахунок (принципи самостійності, самофінансування, самоокупності). Виділяють повний розрахунок (юридична особа) і неповний комерційний розрахунок (господарські одиниці які ведуть облік доходів і витрат) крім цих двох виділяють ще внутрішній тип розрахунку (орендні підприємства).
Для реалізації економічних методів необхідні умови ринкової економіки, а саме:
1) Господарська самостійність.
2) Вибірпартнерів.
3) Вільне ціноутворення.
4) Наявність конкурентів.
5) Відкритість економіки.
6) Соціальний захист споживачів та клієнтів.
4. Проектування комунікацій на підприємстві.
Комунікації ? це обмін інформацією, на основі якої керівник отримує дані, необхідні для прийняття рішення, і доводити їх до працівників організації.
На підприємстві використовуються такі основні види комунікацій: між організацією і зовнішнім середовищем, міжрівневі комунікації та комунікації між підрозділами організації.
1. Комунікації між організацією і зовнішнім середовищем. Підприємство користується різноманітними засобами комунікацій із зовнішнім середовищем. З наявними й потенційними клієнтами своєї фірми вони спілкуються за допомогою реклами та інших програм просування послуг на ринок. У сфері відносин з громадськістю найбільша увага приділяється створенню власного іміджу фірми на місцевому, загальнонаціональному чи міжнародному рівні. Підприємство підпорядковується державному регулюванню і змушене вести відповідну звітність, в якій наводить інформацію про своє фінансове становище і ін. Це все приклади різноманітних способів реагування на події і фактори зовнішнього середовища.
Отже, обговорення, збори, засідання, телефонні переговори, службові записи, звіти, що використовуються всередині організації, як правило, є реакцією на можливості і проблеми, які створюються зовнішнім середовищем.
2. Міжрівневі комунікації в організації. Інформація

 
 

Цікаве

Загрузка...