WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в організації туризму і відпочинку - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в організації туризму і відпочинку - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Основи менеджменту"
на тему: "Розробка системи менеджменту в організації
туризму і відпочинку"
Інститут управління природними ресурсами
Завдання
На курсову роботу з дисципліни "Основи менеджменту" студенту групи ___________________________________________________________
(П. І. П)
1. Виконати курсову роботу на тему: "Розробка системи менеджменту в організації "________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
2. Основні вихідні дані:
2.1. Чисельність працюючих на підприємстві _____ чол
2.2. Кількість формальних груп працівників _____ чол
2.3. Кількість неформальних груп працівників _____ чол
2.4. Кількість керівників, професійні якості яких оцінюються ___ чол
2.5. Кіллькість проблем, які визначають необхідність вибрати
управлінське рішення ____чол
3. Додаткове завдання: _______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Строк виконання курсового проекту: ___________
Дата отримання завдання:______________
Підпис студента, який отримав завдання: ____________
Завдання видав_________________________________________
(П.І. П керівника)
Завдання затвердив зав. Кафедрою _________________________
(П. І. П.)
Зміст
I. Вступ.
II. Основна частина.
1. Загальна характеристика організації:
a) Загальні положення;
b) Юридичний статус підприємства;
c) Предмет, основні цілі та напрями діяльності підприємства;
d) Майно і кошти підприємства;
e) Органи управління підприємством;
f) Припинення діяльності підприємства.
2. Формування функцій менеджменту на підприємстві.
3. Використання методів менеджменту в організації.
4. Проектування комунікацій на підприємстві.
5. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації.
6. Формування механізмів управління групами працівників в організації.
7. Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва.
8. Організація управління конфліктами та стресами.
9. Організація праці менеджерів в організації.
10. Зовнішнє середовище організації: поняття, елементи, характеристика, методи аналізу.
III. Висновки.
Вступ
У період входження України в СРСР зовнішня туристична діяльність держави перебувала в повному занепаді оскільки в той час за кордон мали право виїзджати лише високопоставлені партійні діячі. Внутрішня діяльність в сфері туризму моло чим відрізнялась від зовнішньої, оскільки все майно яке було в державі знаходилось у власності тієїж держави і таким чином замість туристичної діяльності здійснювався державний розподіл путівок на відпочинок між тими ж державними підприємствами та організаціями.
Після здобуття Україною незалежності, туристична діяльність почала поставати з пеплу. Перші шість років незалежності України були надзвичайно важливими для розвитку туризму в Україні в зв'язку з такими проблемами:
1. Складність виходу на зовнішній ринок;
2. Нестабільність законодавства;
3. Нестача спеціалістів даного напряму;
4. Податковий тиск;
5. Нестабільність валюти.
Тільки за останні чотири роки розвиток туризму в Україні значно активізувався. За ці роки стрімко зросла кількість підприємств які надають зовнішні та внутрішні туристичні послуги. Надання послуг по туризму всередині держави дещо відстає від зовнішніх. Це пов'язано з неконкурентноздатністю нашої туристичної інфраструктури залишеної нам СРСР. Однак на даний час ми бачимо, що формується нова база для розвитку туризму в Україні. Таким чином є надія, що через 8-10 років наші курорти не будуть нічим гірші за відомі курорти Європи.
1. Загальна характеристика організації.
Загальні положення.
Туристичне підприємство "Комор" створене засновником-власником згідно заяви на основі Закону "Про підприємництво". Місце знаходження підприємства :
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 7.
Юридичний статус підприємства.
Підприємство є юридичною особою від дня його реєстрації.
Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та свого статуту.
Підприємство має самостійний баланс, печатку, штамп, розрахунковий та інші рахунки в банках, бланки та інші реквізити.
Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного майна, згідно з чинним законодавством.
Предмет, основні цілі та напрямки діяльності підприємства.
Мета діяльності підприємства це отримання прибутку.
Предметом діяльності підприємства є:
" Надання туристичних послуг: індивідуальні тури в країни Європи, туристичні поїздки в країни Західної та Південної Європи, надання візової підтримки в країнах Шенгенської угоди, дитячі тури, допомога у підготовці документів для візового оформлення.
" Надання страхових послуг для виїжджаючих за кордон.
" Організація навчання за кордоном.
" Допомого по працевлаштуванню та еміграції за кордон.
" Пасажирські перевезення як по Україні так і за її межами.
" Організація готельного бізнесу.
" Будівництво баз відпочинку.
" Надання послуг перекладачів.
" Переклади з іноземних мов.
" Рекламна діяльність.
" Маркетинг.
" Організація курсів з вивчення іноземних мов.
Майно і кошти підприємства.
Матеріально-фінансовою основою діяльності підприємства є Статутний фонд, який сформований власником підприємства.
Статутний фонд може поновлюватись за рахунок прибутку підприємства, а також за рахунок додаткових внесків. Рішення про регулювання Статутного фонду приймається власником.
Майно підприємства складають основні фонди і оборотні засоби, а також цінності, вартість яких занесена на самостійний баланс підприємства. Майно підприємства належить йому на правах власності.
Джерелом формування майна підприємства є:
" Грошові і матеріальні внески власників підприємства.
" Доходи одержані від господарської діяльності.
" Кредити банків та інших кредиторів.
" Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.
" Безоплатні та благодійні внески.
" Інші джерела, не заборонені законодавством.
Органи управління підприємства.
Вищим органом підприємства є засновник.
Керівник підприємства призначається та звільняється засновником.
Управління підприємством здійснює керівник підприємства на контрактній основі.
Керівник самостійно вирішує питання поточної діяльності підприємства, за винятком тих питань, що віднесені до компетенції засновника.
Право укладати колективну угоду має керівник підприємства.
Припинення діяльностіпідприємства.
Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація чи ліквідація підприємства здійснюється за рішенням засновника, відповідно до порядку встановленого чинним законодавством.
Підприємство може бути ліквідоване за рішенням арбітражного суду у випадках:
" Визнання його банкрутом.
" Якщо судом будуть визнані недійсними установчі документи та рішення про створення підприємства.
" На інших підставах, що передбаченні чинним законодавством.
Порядок і термін реорганізації і ліквідації підприємства визначається засновником, або органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
Статус юридичної особи підприємство втрачає з моменту

 
 

Цікаве

Загрузка...