WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація планування експортно-імпортної діяльності на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” - Курсова робота

Організація планування експортно-імпортної діяльності на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” - Курсова робота

взірці виробів зберігаються на фабриці і використовуються при потребі, якщо є якість неточності в масовому пошиві виробів або при розбраковці виробів іноземним технологом.
Після того, як опрацьовано взірець, прведено розкрій тканини , видано всю необхідну фурнітуру в бригади і починається запуск моделі. На одному потоці можна запускати кілька моделей, основний асортимент, який шиють пошивочні бригади - це легкий жіночий одяг: блузи, сукні, штани, піджаки, комбінезони. Крій в бригади відправляють ліфтом . В штат адміністративно-господарського відділу входить два вантажники. Крій приймає майстер згідно маршруток, які випускає виробничий відділ. Майстер прийнявши крій робить запуск моделі. При цьому присутній технолог, майстер по пошиву взірців, контролер.
Пошив в бригадах відбувається по технологічній схемі і по операціях. Партії в бригаду розподіляє головний інженер, згідно кількості працівників в бригадах та розрахункової продукції праці. На фабриці є 5 пошивочних бригад, які мають свій робочий графік. Згідно технологічних схем розподілу праці іде пошив виробів, контроль за їх пошиттям.
Відділ кадрів керує процесами найму і звільнення працівників, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Головному бухгалтереві підпорядковані функції бухгалтерського обліку, статистичної звітності, економічного аналізу стану підприємства, проведення внутрішнього аудиту тощо.
Відділ технічного контролю (ВТК) складається з:
? начальника ВТК;
? технологів-контролерів.
Вони перевіряють якість готової продукції, без прийому ВТК продукція не відправляється за кордон.
Відділ технічного контролю є самостійним структурним підрозділом фабрики. Працівники ВТК, контролери на всіх дільницях виробництва входять до складу ВТК і підпорядковані адміністративно і функціонально начальнику ВТК.
Головним завданням ВТК - є здійснення контролю за якістю продукції на всіх технологічних переходах виробництва; своєчасне виявлення, попередження порушень і випуск продукції, яка не відповідає вимогам стандартів і технічних умов затверджених образцях-еталонах конструкторської і технологічної документації; умови поставки і договорів; посилання виробничої дисципліни і підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якістю випущеної продукції.
2.6. Схема організаційної структури ЗАТ "Коломийська швейна фабрика".
2.7. Аналіз трудових ресурсів ЗАТ "Коломийська швейна фабрика".
Найважливішим ресурсом підприємства є його працівники, які цілеспрямовано використовують усі інші ресурси для виробництва прдукції. В сучасних умовах господарювання , внаслідок помітного зменшення обсягів виробництва підприємства не з проблемами нестачі, а з наявністю зайвої робочої сили, необхідністю зменшення кількості робочих місць і водночас збереження кваліфікованих кадрів на майбутнє. Тому так важливо аналізувати стан трудових ресурсів, та їх використання на підприємстві, плинність кадрів, продуктивне використання робочого часу, та показники продуктивності праці, як одного з найважливіших показників діяльності кожного підприємства.
Проведемо аналіз трудових ресурсів ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" за 2001-2003 роки. Для початку визначимо зміну чисельності по роках та структуру персоналу. Для цього розробляємо аналітичну таблицю 3.3.
Таблиця 3.3. Динаміка чисельності та структура персоналу
ЗАТ "Коломийська швейна фабрика".

п/п
Показник
Роки
2001 2002 2003
Чол. % Чол. % Чол. %
1
Середньооблікова
чисельність штатних працівників, в т.ч.
427
100
405
100
348
100
2
Керівники 11 2,6 15 3,8 14 4,0
3
Спеціалісти 28 6,5 25 6,1 24 6,9
4
Робітники 388 90,9 365 90,1 310 89,1
Дані таблиці 3.3. свідчать про те, що на підприємстві відбувається поступове скорочення чисельності праціваників. Серед категорії працюючих переважають робітники.
Однак зменшення чисельності робітників при забезпеченні необхідних обсягів виробництва завжди розглядають як позитивне явище.
По кількості відпрацьованих днів і годин одним працівником за період, що аналізується, а також по ступеню використання робочого часу можна оцінити повноту використання трудових ресурсів підприємства. Від чисельності працівників і кількості відпрацьованих годин одним працівником в середньому за рік, залежить фонд робочого часу (таблиця 3.4). З цієї таблиці видно те, що постійно зменшується чисельність промислово-виробничого персоналу і це призводить до постійного зменшення робочого часу. Позитивним є тільки зменшення витрат робочого часу на підприємстві.
Таблиця 3.4. Використання фонду робочого часу.

п/п Найменування показника Один.
вим. Роки Темпи росту (падіння) показника, %
2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002
1 Чисельність промислово-виробничого персоналу
Чол.
427
405
348
94,8
85,9
2 Відпрацьовано за рік одним праціваником
години
1214
1096
1173
90,3
107,0
3 Річний фонд робочого часу
Людино-годин
307142
279480
299115
91,0
107,0
4 Витрати робочого часу за рік Людино-годин
33000
29400
26000
89,1
88,4
Продуктивність праці є важливим показником при аналізі ефективності використання трудових ресурсів. Рис. 3.1. побудована для розрахунку продуктивності праці та подальшого детального аналізу. Вона дає можливість прослідкувати тенденції змін продуктивності праці на підприємстві.
Рис. 3.1. Динаміка продуктивності праці персоналу
ЗАТ "Коломийська швейна фабрика".
Дані рис. 3.1. свідчать, що показники ефективності використання трудових ресурсів змінилася у негативну сторону: значно знизився річний виробіток як працівника, так і робітника (майже на 55%). Це свідчить про те, що в продуктивності праці не зацікавлені працівники. Вище проведений аналіз необхідно розглядати у тісному зв'язку з оплатою праці. Тому проведемо аналіз фонду заробітної плати. Поряд із спадом продуктивності праці повинен і знижуватись і рівень її оплати.
Аналіз оплати праці на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" має велике значення. Оплата праці на фабриці здійснюється по тарифній системі, де діють форми оплати праці працівників: відрядна і почасова.
Відрядна форма оплати праці в товаристві включає такі системи: пряму відрядну, непряму відрядну, відрядну преміальну і акордно-преміальну.
Почасова форма включає такі системи: просту почасову і почасову преміальну.
Почасова оплата праці керівників, спеціалістів, майстрів проводиться за місячним посадовим окладом. Крім того, при виробничій необхідності приміняється контрактна форма оплати праці і оплата працівника по домовленості сторін, згідно укладеного договору на певний строк чи на час виконання певної роботи.
Встановити мінімальну зарплату при повному місяці роботипрацівника (168 год) на рівні державного неоподаткованого мінімуму.
Забезпечити слідуюче співвідношення розмірів

 
 

Цікаве

Загрузка...