WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Ефективність комунікацій в системі менеджменту - Курсова робота

Ефективність комунікацій в системі менеджменту - Курсова робота

нормативних документів, включаючи положення про персонал;
визначення структури підприємства, затвердження посадового розпису, розподіл посад між представниками учасників і порядок їх заміщення;
визначення спеціальності, кваліфікації, кількості та умов залучення до роботи на підприємстві іноземних спеціалістів;
затвердження структури дирекції і функціональнихобов'язків її членів, призначення та звільнення Генерального директора, його першого заступника, директорів, а також головного бухгалтера;
створення інших органів, необхідних для виконання завдань та функцій підприємства;
визначення режиму формування та використання фондів, включаючи амортизаційний фонд і подання пропозицій Генеральній Асамблеї щодо розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
питання про створення та припинення діяльності філіалів та представництв;
затвердження правил процедури правління;
прийняття рішень про надання послуг і реалізацію продукції в країнах учасників, а також в третіх країнах;
прийняття рішень про одержання довгострокових кредитів;
розгляд питань, пов'язаних з вибуттям учасників та ліквідацією підприємства;
делегування повноважень прийняття рішень з питань, що знаходяться в компетенції Правління, окремим членам Правління або уповноваженим.
На засіданні Правління вибирають Генерального Директора шляхом голосування. Генеральний директор, його перший заступник, директори, а також головний бухгалтер є членами Дирекції, яка здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства. Членами дирекції не можуть бути члени Правління. Члени дирекції одержуються винагороду, розмір якої визначається Правлінням. Дирекція підзвітна Правлінню. Персональну відповідальність за керівництво дирекцією підприємства несе Генеральний директор.
В свою чергу, Генеральний директор має наступні повноваження:
" керує діяльністю підприємства;
" забезпечує виконання поточних та перспективних планів підприємства;
" приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, за винятком тих, призначення котрих входить у виключну компетенцію Правління;
" організовує щоденне виробництво та реалізацію продукції підприємства;
" розпоряджається майном підприємства, включаючи грошові засоби, в межах повноважень, наданих йому Правлінням;
" приймає до працівників міри заохочення та накладає на них стягнення;
" в межах влади, наданої йому Правлінням, діє без доручення від імені підприємства, презентує його в усіх закладах, організаціях і підприємствах як на Україні, так і за її межами, укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки підприємства;
" організовує виконання рішень Правління;
" розробляє та вносить на розгляд Правління пропозиції по вдосконаленню управління діяльністю підприємства;
" виконує інші функції згідно зі статутом СП "Ватра".
В прямому підпорядкуванні Генерального директора знаходяться три служби: служба управління підприємством, завод та комерційна служба.
В свою чергу, завод складається з наступних відділів: виробництво, постачання, енергомеханічна служба, ливарне та складське господарство. Виробництво складається з таких цехів: ливарний, механічний, штампувальний, малярний та цех складання. Кожний цех підпорядковується безпосередньо бригадиру, який одержує завдання на кожний день від комплектувальника. Комплектувальник одержує матеріали із центрального складу по спеціальній вимозі і на кожний вид матеріалу заводить картку складського обліку, в якій відображається прихід, розхід та наявна кількість матеріалів на складі.
Складське господарство є складовою допоміжної служби. Поступлення матеріалів на склад супроводжується накладною, де вказується постачальник, кількість та повна назва матеріалу. Дані з накладної переносяться в прихідний ордер, який зберігається на складі. Накладна поступає на підприємство в трьох екземплярах: перший - залишається на складі, другий - подається в бухгалтерію, третій - залишається у постачальника. Дані про кожен вид матеріалу заносяться в картку складського обліку. При поступленні готової продукції з цеху на склад оформляється накладна на здачу готової продукції в чотирьох екземплярах: перший екземпляр залишається на складі, другий - в цеху, два останніх по одному прямують в бухгалтерію та комерційну службу. В кінці кожного місяця завскладом центрального складу складає звіт про витрачання матеріалів за місяць, в якому вказується залишок на початок місяця, фактичні витрати, які включають в себе продаж на сторону, списання актом, видачу по вимозі та залишок на кінець місяця. Копія звіту подається в бухгалтерію.
Служба постачання складається з трьох чоловік: начальник служби постачання, інженер постачання та водій-експедитор. Інформація про наявність матеріалів на складах постійно надходить у відділ. Служба планування подає приблизний проект плану випуску-продаж на рік, розбитий поквартально, і, виходячи з наявних коштів, служба постачання повинна забезпечити виробництво всіма необхідними матеріалами та деталями. На основі даного плану служба постачання укладає договори з постачальниками в Україні та за кордоном. Для оплати матеріалів відділ подає рахунки в бухгалтерію. В більшості випадків здійснюється попередня оплата.
Енергомеханічна служба встановлює нововведене обладнання та слідкує за його роботою. Керує роботою служби начальник енергомеханічної служби, в підпорядкуванні якого інженер-технолог, інженер по техніці безпеки та обслуговуючий персонал (сантехніки, електрики, слюсари-механіки).
Узагальнюючи, можна виділити наступну інформаційну інфраструктуру, яка стосується виробничого процесу заводу:
- табель робочого часу, подається в економічну службу;
- дані про наряди;
- зміни технологічного процесу;
- накладні на випуск готової продукції;
- листки тимчасової непрацездатності;
- інформація про бюджетні потреби в грошових засобах;
Якщо вся попередня інформація подається в економічну службу, то наступні дані прямують в центральну бухгалтерію;
- дані по складу готової продукції (копія документу направляється ще й в комерційну службу);
- матеріальний звіт по складах;
- зміни норм розходу матеріалів;
- акти про незавершене виробництво;
- звіт про списання допоміжних матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також спецодягу;
- матеріальний звіт основного виробництва;
- подача прихідних ордерів з вказанням цільового списання матеріалів;
- звіти про використання транспорту;
- накладні на випуск виготовлених деталей (копія прямує ще і в відділ центральної бухгалтерії).
Що стосується терміну подачі документів, то табель робочого часу і дані про наряди подаються що десять днів. Зміни до технологічного процесу і зміни норм розходу матеріалів надаються поточно. Накладні

 
 

Цікаве

Загрузка...