WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, розробка бізнес-плану інвестиційного проекту - Контрольна робота

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, розробка бізнес-плану інвестиційного проекту - Контрольна робота

загальний рівень ризику за інвестиційним проектом.
Відповідно до оцінки рівня окремого ризику викладають найбільш доцільні форми їх страхування:
- розробка відповідних профілактичних заходів для їх запобігання;
- розподіл негативних фінансових наслідків ризиків серед інвесторів та учасників, що залучені до реалізації проекту;
- створення відповідних резервних фондів;
- зовнішнє страхування найбільш суттєвих ризиків;
- отримання документальних гарантій захисту від окремих видів ризиків від місцевих органів самоуправління.
У цьому розділі розглядаються можливі форми виходу із інвестиційного проекту на будь-якому етапі його реалізації, якщо фактичний рівень ризику значно перевищить розрахунковий та суттєво вплине на ефективність інвестиційного проекту, що реалізується.
11. Фінансовий план. Це найбільш важливий розділ бізнес-плану, головний критерій прийняття інвестиційного проекту до реалізації. Складається із декількох етапів. На першому етапі розрахунків показників цього плану, виходячи з кошторисної вартості робіт і етапів їх здійснення, складається графік потоку інвестицій, пов'язаних з будівництвом (розширенням, реконструкцією, технічним переозброєнням) та введенням об'єкта в експлуатацій). В цьому графіку відображаються потрібний обсяг інвестицій в оборотні активи і створення не обхідних резервних фондів.
Па другому етапі розрахунків обґрунтовується план доходів і витрат, пов'язаних з функціонуванням інвестиційного проекту, який реалізується. В ньому відображаються такі показникигосподарської діяльності, як валовий дохід від реалізації продукту (надання послуг); загальний обсяг і склад основних поточних витрат; податкові платежі: валовий і чистий прибуток; грошовий потік (сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань).
На третьому етапі розрахунків визначається точка беззбитковості інвестиційного проекту, що розглядається. Вона показує, за якого обсягу продажу продукту (надання послуг) буде досягнута самоокупність господарської діяльності об'єкта інвестування на стадії його експлуатації. Беззбитковість цієї діяльності досягається за такого обсягу чистого доходу від реалізації (валового доходу без податку на додану вартість і акцизного збору), який дорівнює сумі поточних витрат
У четвертому періоді розрахунків визначається період окупності інвестицій у проект.
12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту закінчує складення бізнес-плану. Розробляючи цю стратегію, необхідно визначити джерела фінансування інвестиційного Таких джерел може бути три:
1) власні інвестиційні ресурси;
2) залучені інвестиційні ресурси (акціонерний капітал, пайовий капітал тощо);
3) позичені інвестиційні ресурси (кредити банків, випуск облігацій тощо).
Готуючи цей розділ бізнес-плану, необхідно також докладно розглянуті; склад залучених джерел капіталу, у першу чергу можливість залучення коштів іноземних інвесторів. Форми такого залучення можуть бути різноманітними - грошовий внесок в іноземній валюті: майновий ; внесок; забезпечення одержання кредитів іноземних банків; залучення до будівництва іноземного підрядника і його фінансування; передача прав на використання патентів, ліцензій, "ноу-хау"; забезпечення підготовки кадрів для ефективної експлуатації об'єкта та інші.
Сучасна практика підприємництва свідчить проте, що підприємець для реального інвестування у формі капітальних вкладень повинен мати чітке уявлення про запланований бізнес, його-масштаби і форми: найважливіші показники маркетингу, виробничої і фінансової діяльності; сировинне, фінансове і кадрове забезпечення проекту; обсяги необхідних інвестицій і терміни їх повернення; ризик, пов'язаний з реалізацією проекту та інші його характеристики. Розроблений бізнес-план дає можливість ініціаторам інвестиційного проекту і передбаченим всебічно оцінити доцільність його реалізації і очікувану ефективність.
Задача.
Вихідні дані:
№ варіанту Обсяг інвестованих коштів, тис. грн. Ставка проценту, % Сума грошового потоку, тис. грн.
Проект А Проект В
А В А В Всього 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Всього 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік
4 8000 9500 7 9 11500 600 550 - - 1000 4000 4000 1000 1000
Розрахувати теперішню вартість грошових потоків по кожному з проектів.
Визначити показники:
" Чистий приведений дохід;
" Індекс дохідності;
" Період окупності.
На основі розрахованих показників визначити найбільш ефективний проект.
Розв'язання:
1) Розраховуємо теперішню вартість грошових потоків по проектах:
Проект A: грн.
грн.
Проект В: грн.
грн.
грн.
грн.
Результати розрахунків теперішньої вартості грошових потоків зводимо в таблицю:
Рік Інвестиційні проекти
Проект А Проект В
Майбутня вартість Дисконтний множник, % Теперішня вартість Майбутня вартість Дисконтний множник, % Теперішня вартість
1-й 6000 0,935 5610 400 0,917 3668
2-й 550 0,873 4801 4000 0,842 3368
3-й - - - 1000 0,772 772
4-й - - - 1000 0,708 708
Разом - - 10411 - - 8516
2) Розраховуємо чистий приведений дохід по проектах:
Проект А: ЧПД = 10411 - 8000 = 2411 грн.
Проект В: ЧПД = 8516 - 9500 =- 984 грн.
За чистим приведеним доходом проект А є більш ефективним, оскільки ЧПД проекту В є від'ємною величиною і є неприйнятним показником для інвестора.
4) Розраховуємо індекс доходності по проектах:
Проект А: ІД =
Проект В: ІД =
За індексом доходності проект А є найбільш ефективним також, оскільки ІД(В)<1.
5) Розраховуємо період окупності по проектах:
Проект А: ПО = роки
Проект В: ПО = роки
За період окупності проект А є також найефективнішим, оскільки ПО(А)<ПО(В).
Отже, на основі проведених розрахунків теперішньої вартості грошових потоків та показників ефективності інвестиційних проектів можна зробити висновок, що проект А є найефективнішим, оскільки по даному проекту ЧПД і ІД є максимальними, а ПО - мінімальним.
Використана література:
Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р.
Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев: МТ "ИТЕМ" ЛТД Юнайтед Лондон Трейд Лимитед (Москва-Лондон). 1995.
Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. - К, 2001, 364 с.
Плоткін Я.Д. Інвестиційний менеджмент: Конспект лекцій для студентів факультету економіки та менеджменту - Львів: ДУПЛ, 1996. - 53 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...