WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, розробка бізнес-плану інвестиційного проекту - Контрольна робота

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, розробка бізнес-плану інвестиційного проекту - Контрольна робота

проект:
- відповідність галузевої спрямованості інвестиційного проекту завданням структурної перебудови економіки України;
- тенденції розвитку попиту на продукцію галузі;
- рівень розвитку ринкових відносин у галузі;
- середній рівень прибутковості капіталу в галузі;
3. Характеристика продукту (послуг):
- особливості та привабливість для споживачів (клієнтів):
- достоїнства та переваги порівняно з іншими продуктами (послугами);
- оцінка конкретно спроможності за основними якісними ознаками, рівнем цін, гарантіями та послугами після продажу;
- прогнозований загальний період життєвого циклу продукту та можливість його подальшого удосконалення;
- за окремими, принципово новими продуктами необхідно обумовити нормуплравового захисту (патент, авторське право, торговий знак).
4. Розміщення об 'єкта:
- дозволить оцінити інвестиційну привабливість регіону;
- розглянути потенційні переваги його конкретного місцезнаходження з позицій факторів виробництва або ринків збуту;
- ринкова оцінка земельного наділу, на якій знаходиться об'єкт, і територій, що до нього прилягають;
5. Аналіз ринку (найбільш складний розділ при розробці бізнес-плану). Охоплює не тільки поточний але і прогнозований стан даного ринку:
- характеристика потенційних покупців (клієнтів) даного продукту (послуги), їх особливості-та можлива чисельність у рамках даного регіону.
- оцінка нинішнього обсягу попиту (продажу) на продукт чи послуг на цьому ринку така оцінка ,якщо можливо, - повинна проводитися за останні роки та включати як вітчизняні так і імпортні товари;
- з урахуванням чисельності оптових і роздрібних покупців та характеристики сучасного опту прогнозується можливий обсяг продаж у межах інвестиційного вглядається;
- оцінка рівня та динаміки цін на продукцію. Проводиться за внутрішнім ринком. Співвідношенні до світових цін на аналогічну продукцію. Згідно з результатами! виявленими тенденціями складається прогноз динаміки рівня цін а на продукт на інвестиційний період:
- оцінка сучасного та прогнозного рівня конкуренції на внутрішньому ринку. Розглядається кількість підприємств, які виробляють аналогічну продукцію (послугу).
6. Запланований обсяг та структура виробництва продукту здійснення послуг
- проводяться розрахунки за окремими асортиментними групами продукту (послуги);
- спланований обсяг та структура виробництва продукції (послуг) розраховується у кількості одиниць (або інших одиницях виміру); у національній валюті, скорегованій з урахування індексу цін без фактора інфляції; у доларах США.
7. Забезпечення випуску продукції (послуг) основними факторами виробництва
- забезпечення випуску продукції (послуг) основними видами сировини; матеодатів енергетичних ресурсів;
- забезпечення випуску продукції (послуг) сучасною технологією (наявність; ініціатора інвестиційного проекту технології, що відповідає сучасним стандартам, придбання вітчизняних чи зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау);
- забезпечення випуску продукції (послуг) сучасним обладнанням. Вказується, чи є у наявності в ініціатора інвестиційного проекту необхідне обладнання, чи його потрібно в Україні чи за кордоном;
- забезпечення випуску продукції (послуг) відповідними виробничими приміщеннями: об'єктами виробничої інфраструктури. Необхідні виробничі приміщення або їх відповідне розширення, придбання чи Нове будівництво;
- аналіз забезпечення випуску продукції (послуг) кадрами відповідної кваліфікації.
8. Стратегія маркетингу. Розробляється як самостійний розділ бізнес-план в наступних випадках:
- при виході на ринок з принципово новим видом продукції (послуг); - при впровадженні на інших регіональних ринках;
- при високому рівні конкуренції на відповідному товарному ринку
(ринку послуг) щодо регіону:
При відсутності найближчим часом проблем із збутом та конкуренцією маркетингова конкуренція може не розроблятися.
Якщо подібна необхідність є, то в даному розділі бізнес-плану необхідно відобразити:
- прогнозні цільові показники стратегії маркетингу (перш за все, обсяг свого сегмента на товарному ринку або ринку послуг свого регіону, інших регіонів України);
- основні заходи, що передбачуються цією стратегією.
9. Управління реалізацією інвестиційного проекту:
- визначається організаційно-правова форма реалізації проекту. Інвестиційний проект може реалізовуватися в рамках діючої організаційно-правової форми його ініціатора, організаційно-правової форми інвестора, шляхом створення нового акціонерного товариства відкритого чи закритого типу, товариства з обмеженою відповідальністю та ін.);
- бажано представити схему організаційної структури управління об'єктом на стадії його експлуатації (у випадку, якщо проект пов'язаний із створенням нової компанії). При цьому може вказуватися кандидатура керівника та відповідні дані про його вік, освіту, базову спеціальність, загальний трудовий стаж і стаж роботи на підприємстві даної галузі;
- можливість реалізації інвестиційного проекту самостійно (без відповідної організаційної та фінансової підтримки інвестора) чи необхідність залучення підрядника чи субпідрядника;
- у випадку залучення підрядника чи субпідрядника в бізнес-плані відображаються його характеристики: наявність досвіду роботи в даній галузі та з аналогічними інвестиційними проектами, рівень технологічного і кадрового забезпечення, ділова та фінансова репутація;
10. Оцінка ризиків та їх страхування. Розглядаються наступні ризики:
- ризик затримки початку реалізації проекту;
- ризик несвоєчасного закінчення будівельно-монтажних робіт за проектом;
- ризик суттєвого збільшення кошторисної вартості проекту;
- ризик невиходу на заплановані показники зовнішньоекономічної діяльності у зв'яжу зі зміною експортної політики держави (введенням ліцензування, квотування, нових процедур митного регулювання, валютного регулювання);
- ризик зниження запланованого рівня ефективності діяльності та збільшення періоду окупності капіталу у зв'язку з державним регулюванням рівня цін, посиленням податкового регулювання.
За кожним із видів ризиків повинен визначатися їх рівень. Бажано також визначити

 
 

Цікаве

Загрузка...