WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, розробка бізнес-плану інвестиційного проекту - Контрольна робота

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, розробка бізнес-плану інвестиційного проекту - Контрольна робота


У світовій практиці операції з цінними паперами вважаються найдієвішими методами грошово-кредитного регулювання економіки. З метою кредитної експансії центральні банки купують державні цінні папери і, навпаки, продають їх, коли прагнуть обмежити розширення кредиту комерційних банків.
Центральні банки опосередковано впливають на інвестиційну діяльність і через регулювання норми обов'язкових або мінімальних резервів. Цей метод полягає у встановленійкомерційним банкам норм обов'язкових резервів у вигляді певного проценту від суми їх депозитів. що зберігаються у нього на рахунках. При збільшенні норм обов'язкових зменшується розмір кредитних ресурсів і, навпаки, при їх зниженні комерційні банки отримують можливість для розширення кредитних операцій, збільшення частки довгострокових кредитів імулюючи тим самим інвестиційний процес.
Встановлюючи вигідні умови (у вигляді ціни чи дивідендів) для своїх цінних паперів держава стимулює їх купівлю юридичними та фізичними особами і цим зменшуй кількість вільних грошей, які можуть бути використані для кредитування інвестицій через банківську систему. Погіршуючи цінові та дивідендні умови продажу своїх цінних паперів, держава стимулює їх викуп у юридичних і фізичних осіб. Унаслідок цього в останніх з'являються додаткові кошти кошти, які через банківську систему або безпосередньо використовують для фінансування інвестицій.
Захист національного інвестиційного ринку називається протекціонізмом, який здійснюється за допомогою
- високих митних зборів на товари, що імпортуються;
- податки на іноземні інвестиції;
- обмеження або заборону ввозу окремих товарів;
- заохочення розвитку національного товаровиробника:
субсидіювання національного інвестора. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату. інвестиційної привабливості окремих галузей чи регіонів здійснюється через:
- податкові пільги чи канікули:
- пільгові кредити:
- державні субсидії;
- заохочення створення підприємств з іноземними інвестиціями, міжнародних концернів і консорціумів вільних (офшорних) зон.
Отже, ринкова економіка розвивається циклічно: періоди швидкого зростання й інвестування змінюються економічними кризами, падінням темпів, а іноді й абсолютних рівнів ВВП. Мета державного регулювання - вирівнювати такі циклічні тенденції, гальмуючи надлишкову інвестиційну активність у періоди піднесення та стимулюючи перед спадами виробництва.
2. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту.
Бізнес-план є стандартним для більшості країн із ринковою економікою документ в якому детально обґрунтовується концепція підготовленого для реалізації реального інвестиційного проекту наводяться його основні характеристики.
У бізнес-плані повинні бути відображені наступні питання:
1) загальна характеристика підприємства: активи і основний капітал, форма власності. самостійності, наявність збутових підприємств, дочірніх підприємств та філій рівень сертифікації продукції:
2) науково-технічний потенціал підприємства, характеристика основного обладнання та технологій;
3) харектеристика допоміжних виробництв (складське, транспортне):
4) організація управління, праці, професіонально-кваліфікаційний склад;
5) фінансове забезпечення, основні результати фінансової діяльності попереднього року, оцінка сучасного стану, проектна модель фінансового забезпечення;
6) досвід зовнішньоекономічної діяльності: включаючи експортні поставки;
7) з висновках до проекту робляться основні висновки, вказуються його недоліки, оцінюється ймовірність здійснення та оцінюється ефективність проекту, що оцінюється.
Підходи до розробки та викладення бізнес-плану диференціюються залежно від характеру інвестиційного проекту. Для великих інвестиційних проектів, які вимагають значних капітальних а також для проектів, пов'язаних із виробництвом та впровадженням на ринок "нової продукції. товарів чи послуг, які не мають аналогів, розробляють повний варіант бізнес-плану (40-50 стор.). Для невеликих інвестиційних проектів можлива розробка короткого бізнес-плану який у подальшому на вимогу інвестора чи кредитора може уточнюватися чи доповнюватися (10-15 стор.)
Структура бізнес-плану:
Резюме (коротка характеристика інвестиційного проекту Із цього розділу інвестор повинен зробити висновок про відповідність проекту:
- його інвестиційній діяльності та інвестиційній стратегії,
- потенціалу наявних інвестиційних ресурсів;
- чи влаштовує його проект за періодом реалізації та термінами повернення Резюме повинно включати:
- викладення концепції інвестиційного проекту, до якої включається обґрунтування мети підприємницької ідеї на основі вивчення ринку та можливостей розширення діяльності;
- ступінь розробки інвестиційного проекту - наявність проекту намірів із основними фінансово-економічними показниками, типової документації і кошторису за проектом, наявність індивідуальної проектної документації та кошторису затрат з експертною оцінкою незалежного аудитора;
- необхідну суму інвестиційних ресурсів у національній валюті на момент розробки бізнес-плану при залучення іноземного інвестора, а також при високих темпах інфляції в доларах (США); період здійснення інвестицій до початку ефективної експлуатації окупності об'єкта. що проектується:
- для іноземних інвесторів повинні викладатися основні положення державного та правового регулювання даного бізнесу в Україні.
2. Характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний

 
 

Цікаве

Загрузка...