WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Роль мотивації як функції управління - Реферат

Роль мотивації як функції управління - Реферат

підрозділу для обміну інформацією, доручення нових завдань. Такий режим рекомендується в першу чергу керівникам. Так, наприклад, контракт керівника бухгалтерії однієї з установ припускає наступний розклад робочого часу: 75% (30 годин у тиждень) - в установі, 25% (10 годин у тиждень) - вдома. Керівник бухгалтерії працює вдома майже тільки на комп'ютері, перевіряє цифрові данні фінансових документів, а в установі бере участь в нарадах та займається іншою роботою, яка потребує контактів з співпрацівниками.
Робота, яка виповнюється тільки дома, за комп'ютером, має назву "телеробота". Її основний недолік - ізоляція, однак, для деяких категорій працівників, до того ж які мають родину, саме така форма організації праці є переважною.
Один з дійових методів мотивації - створювання самоправних груп. У ролі приклада можна посилатися на досвід американської фірми "Digital Equipment", де такі групи сформувалися в управлінні загального обліку, який входить в один з 5-ти центрів управління фінансової діяльності. Групи самостійно вирішують питання з планування праці, проведення нарад, координація з іншими відділеннями. Члени груп почергово беруть участь в нарадах менеджерів компаній.
7. Висновки.
Велике значення для досягнення цілей організації має використання функції мотивації. Тобто мотивація - це процес стимулювання самого себе й інших до діяльності, спрямованих на досягнення індивідуальних і загальних цілей організації.
В процесі праці у людей цілеспрямовано формується заінтересоване відношення до неї та її результатів, оскільки мотивація посилює бажану поведінку людини, дає напрямок поведінки і ґрунтується на внутрішніх і зовнішніх факторах або на мотивах і стимулах. Мотив- це усвідомлена спонукуюча причина, основа, підстава до якоїсь дії чи вчинку. Мотив є суб'єктивним явищем, усвідомленням вчинків, які у кінцевому підсумку перетворюються у постановку цілі, що спонукає людину до дії внаслідок трансформації зовнішнього спонукуючого фактора (стимулу) і його усвідомлення індивідом.
Мотивація праці включає в себе багато складових. Серед них: кадрова політика, взаємостосунки всередині колективу, соціально-психологічні аспекти управління. Ключове ж місце займає визначення способів підвищення продуктивності, шляхів росту творчої ініціативи, а також стимуляція і мотивація робітників.
В сучасній філософії менеджменту мотивація, як функція управління, в основу впливу на людей покладає не примус а мотиваційні регулятори, побудовані на врахуванні психологічних особливостей людини.
Однією з найважливіших форм мотивації в організаціях є матеріальне стимулювання праці, яке становить процес формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу з планом згідно з дією закону розподілу за кількістю і якістю праці.
Система матеріальних стимулів праці складається з різноманітних спонукальних мотивів, які доповнюють один одного і пов'язані єдиним процесом зацікавленості в трудовій діяльності.
Формування систем матеріальних стимулів передбачає здійснення трьох етапів; встановлення мети, ресурсного забезпечення і побудови систем матеріальних стимулів праці.
Використання систематичних стимулів полягає у впровадженні системи стимулів праці та управлінні нею.
Розподіл включає оцінку кількості та якості затраченої праці, здійснення на її основі матеріального заохочення і матеріальних санкцій. Умови і порядок стимулювання, встановлені в процесі формування і використання систем матеріальних стимулів праці, передбачають види, характер і розміри матеріального заохочення та матеріальних санкцій.
Використання нематеріальної мотивації має не менш важливе значення. Такі стимули, як просування по кар'єрі (підвищення), подяка, підвищення кваліфікації, безкоштовне харчування, путівки (курорт, санаторій), надання автомобіля, мобільного телефону та ін. є тими факторами, що сприяють заохоченню і більшій відповідальності працівника до роботи.
Отже, мотивація - це процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. Теорії мотивації не нові, але вони не втратили своєї цінності з часом, і тому допомагають пояснити людську поведінку в багатьох випадках і сьогодні. Все ж, вступивши у ХХІ століття, ми повинні усвідомлювати, що події останніх років призвели до суттєвих змін в трудовому житті людей. Змінилися способи винагороди працівників: вони далеко не завжди є чисто фінансовими.
Список використаної літератури:
1. Журнал "Управление компанией", Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей фірми. № 13-14, липень 2000 р.
2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995
3. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1997
4. Дафт Р. Л. Менеджмент. - СПб.: Изд-во "Питер", 2000. - 832 с.
5. Жигалов И. Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 1994. - 224 с.
6. Жмалев В.Г. Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності - К.: Україна, 1994. - 454 с.
7. Завадський Й.С. Менеджмент. - Т. 1. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 543 с.
8. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. Посіб. для. студ. вищ. навч. закл. - К.: МАУП, 2003. - 304 с.:іл..
9. Осовська Г.В., Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник. Житомир: ЖІТІ, 1998. - 600 с.
10. Осовська Г.В., Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: "Кондор", 2003 - 556 с.
11. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 304 с.
12. Пєлих О. Мотиваційний механізм ефективності управління, //Економіст № 11, листопад 1999 р.
13. Платонов С.В., Третяк В.И., Черкасов В.В. Исскуство управленческой деятельности. - К.: ООО "Издательство Либра", 1996. - 416 с.
14. Сладкевич В. П., Чернявский А.Д. Современныйменеджмент: Опорный конспект лекций. - 3-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 152 с.
15. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - 351 с.
16. Червінська Л.П. Основи мотивації в менеджменті. - Суми, ВВП "Мрія-І" ЛТД, 1997. - 191 с.
17. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации (учебно-практическое пособие). - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1996. - 300 с.
18. Щокін Г. В. Управління бізнесом. - 3-тє вид., перероб і доп. - К.: МАУП, 1998. - 204 с.
19. Щокін Г. В. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод. Посібник. - К.: МАУП, 1998. - 256 с.
20. Щокін Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - Кн. 1: Планирование и организация управления кадрами. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: МЗУУП, 1993. - 188 с.
21. Щокін Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - Кн. 2: Подбор, обучение и развитие персонала. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: МЗУУП, 1993. - 200 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...