WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

диверсифікація.
б)технологічна диверсифікація, горизонтальна диверсифікація, конгломеративна диверсифікація.
в)вертикальна диверсифікація, горизонтальна диверсифікація, змішана диверсифікація.
г)технологічна диверсифікація, змішана диверсифікація, конгломеративна диверсифікація.
75.Розрізняють такі основні якісні типи ризиків:
а)ризики володіння, ризики діяльності, ризики розрахунків.
б)ризики володіння, які стосуються майна і власності.
в)ризики діяльності, які пов'язані з поточною діловою активність фірми.
г)ризики розрахунків, які виникають при проведенні міждержавного руху фінансів.
76.Які сфери діяльності підприємства охоплює логістика:
а)сферу виробництва.
б)сферу матеріально-технічного забезпечення.
в)сферу збуту.
г)всі відповіді вірні.
77.Яку стратегію просування товару на ринок обрала фірма, якщо вона проводить потужну рекламну кампанію на телебаченні:
а)стратегію "проштовхування".
б)стратегію "притягування".
в)стратегію лідера.
г)стратегію "широкого проникнення на ринок".
78.Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт:
а)реклама.
б)персональний продаж.
в)стимулювання збуту.
г)"паблік рілейшнз".
79.Стимулювання збуту як складова комунікаційного комплексу спрямована насамперед на:
а)інформування потенційних покупців про товар.
б)нагадування споживачам про товар.
в)прискорення і посилення зворотного реагування ринку.
г)зменшення кількості споживачів даного товару.
80.До якого елемента системи маркетингових комунікацій належить встановлення і підтримання зв'язків із пресою:
а)реклама.
б)персонального продажу.
в)стимулювання збуту.
г)"паблік рілейшнз".
81.Ефективність якої складової системи маркетингових комунікацій найкраще піддається оцінці:
а)реклама.
б)персонального продажу.
в)стимулювання збуту.
г)."паблік рілейшнз".
82.Розроблення рекламної стратегії охоплює:
а)створення рекламного звернення.
б)розроблення концепції товару.
в)визначення цільової аудиторії.
г)всі відповіді вірні.
83.Найвища вибірковість аудиторії є перевагою:
а)реклами на телебаченні.
б)прямої поштової реклами.
в)зовнішньої реклами.
г)газетної реклами.
84.Які рекламні мотиви краще використовувати при рекламуванні електродвигунів у спеціалізованих виданнях:
а)раціональні.
б)емоційні.
в)моральні.
г)всі відповіді вірні.
85.Аналіз господарського "портфеля" підприємства проводиться для:
а)оцінювання фінансового стану фірми.
б)виявленні можливих маркетингових небезпек та можливостей, що відкриваються перед фірмою.
в)оцінювання рентабельності всіх підрозділів фірми та прийняття рішення щодо їх подальшого розвитку.
г)всі відповіді невірні.
86.Розширення діяльності підприємства через узяття під контроль або приєднання до нього інших підприємств належить до:
а)інтенсивного розвитку.
б)інтеграційного розвитку.
в)диверсифікації.
г)інтернаціоналізації.
87.Які з перелічених планів входять у план маркетингу:
а)план виробництва.
б)план випуску товарів.
в)план випуску конкуруючих товарів.
г)план ринкової діяльності суміжних фірм.
88.Яка з наведених далі оргструктур маркетингу на практиці реалізують у матричній формі:
а)функціональну-ринкову організацію маркетингу.
б)функціональну-товарну організацію.
в)товарно-ринкову організацію маркетингу.
г)товарно-функціональну організацію маркетингу.
89.Хто здійснює контроль за прибутковістю на підприємстві:
а)керівники відділів.
б)зовнішні фактори.
в)ревізор маркетингу.
г)контролер маркетингу.
90.Стратегічний контроль на підприємстві здійснюють за допомогою:
а)ревізії маркетингу.
б)оцінки рентабельності в розподілі по конкретних товарах та ринках.
в)фінансового контролю
г)управлінського контролю.
91.Маркетинг починається з:
а)розроблення і виробництва товару.
б)дослідження ринку та потреб споживачів.
в)інформаційної рекламної кампанії.
г)стимулюючих рекламних акцій.
92.Термін "комплекс маркетингу" включає:
а)товар, дослідження ринку, збут, просування.
б)дослідження ринку, ціноутворення, товар, розподіл.
в)ціноутворення, методи збуту, стратегічне планування, просування.
г)товар, ціна, методи розподілу та просування.
93.Основні сили, які діють у макросередовищі підприємства - це:
а)сили, які безпосередньо не стосуються підприємства.
б)сили, які безпосередньо стосуються основних конкурентів.
в)сили, які безпосередньо стосуються підприємства.
г)сили, які безпосередньо стосуються конкурентів і постачальників.
94.Основні типи конкурентів, які треба враховувати в ринковій діяльності:
а)товарно-родові конкуренти.
б)марки-конкуренти.
в)товарно-видові конкуренти.
г)усі раніше перелічені.
95.Основна функція банку моделей аналітичної системи маркетингу - це:
а)обробка статистичних даний.
б)допомога менеджеру з маркетингу у прийнятті маркетингових рішень.
в)збирання статистичних даних.
г)допомога менеджеру зібрати бази даних.
96.Які "польові" методи дослідження ринку використовують фахівці з маркетингу:
а)вибірковий продаж.
б)пробний продаж товару.
в)аналіз довідкової літератури.
г)усі раніше перелічені.
97.Основні недоліки первинної маркетингової інформації:
а)можлива наявність застарілих даних.
б)можлива відсутність необхідних даних через нечіткість методології проведеного дослідження.
в)збирання даних може забрати багато часу та коштів.
г) можливість отримання суперечливих даних.
98.Фактори, які впливають на купівельну поведінку індивідуального покупця:
а)комплекс маркетингу.
б)організаційні фактори.
в)психографічні фактори.
г)географічні фактори.
99.Стратегію масового маркетингу при виході на цільовий ринок недоцільно використовувати, якщо:
а)підприємство розглядає весь ринок як цільовий.
б)споживачі на ринку мають різноманітні потреби.
в)споживачі на ринку мають однорідні потреби.
г)підприємство може забезпечити задоволення потреб усіх споживачів на ринку.
100.Якість і конкурентоспроможність товару - це:
а) найвищий у світірівень якості товару.
б)здатність товару конкурувати на світовому ринку.
в)здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу.
г)найнижча собівартість цього товару.
2.3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УКЛАДАЧ: ГЕВКО І.Б.
1. Товар від послуги відрізняється тим, що
а) Він не є відчутним на дотик
б) Його перепродаж неможливий
в) Його можна продемонструвати перед продажем
г) Він не існує до моменту продажу
2. Продуктивність визначається як відношення
а) Якості до конкурентноздатності
б) Виробленої продукції (послуг) до затрат на її виробництво
в) Затрат на

 
 

Цікаве

Загрузка...