WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

урахуванням кількісних знижок, які можуть бути надані.
48.Яке із поданих тверджень відносно ціноутворення на промисловому ринку є найточнішим:
а)постачальнику з найнижчою ціною гарантується успіх на промисловому ринку.
б)різні сегменти промислового ринку однаково реагують на зміни цін на промислові товари.
в)покупці на промисловому ринку дуже чутливі до ціни при купівлі промислового обладнання.
г)покупці на промисловому ринку можуть зіткнутися з тим, що, купуючи товар за найнижчою ціною, вони можуть понести найбільші витрати у майбутньому.
49.Покупець на промисловому ринку, ґрунтуючись на витратах на підтримку товару на період життєвого циклу, при купівлі розливного обладнання буде спиратися на:
а)витрати на утримання обладнання.
б)енергетичні витрати.
в)витрати на обслуговування обладнання.
г)усе вище перераховане.
50.Яка стадія життєвого циклу товару найбільш ризикована і дорога:
а)розробки та впровадження.
б)зростання.
в)зрілість.
г)спад.
51.Які із зазначених нижче визначень краще відображають суть маркетингової стратегії:
а)розв'язання проблем і прийняття рішень.
б)збільшення обсягів реалізації товарів і поліпшення управління.
в)підвищення якості продукції і зниження цін.
г)орієнтація на споживача і прибутковий продаж.
52.Перепозиціонування товару необхідне:
а)у разі підвищення інтенсивності конкуренції.
б)у разі досягнення продуктом стадії спаду.
в)у період впровадження товару.
г)для кращого впізнавання товару на полицях магазинів.
53.Використання упаковки може призводити до таких негативних наслідків:
а)виснажуються природні ресурси.
б)відбувається зростання цін.
в)не справджуються сподівання.
г)всі наведені вище фактори.
54.Яка із ситуацій не відтворює стратегію "збирання вершків":
а)використовується на останній стадії життєвого циклу товару.
б)ефективно сегментує ринок за критерієм прибутків.
в)є захисною властивістю проти помилок у ціноутворенні.
г)утримує попит у відповідності з виробничою необхідністю фірми.
55.Визначення маркетингу містить в собі всі перераховані елементи, крім:
а)максимізації прибутків.
б)створення собівартості.
в)урахування суспільних цінностей.
г)створення цільового ринку.
56.Які з перерахованих факторів впливають на прийняття рішень і є зовнішніми:
а)ранг керівника.
б)природа продукту.
в)ціна продукту.
г)нормативна законодавча база.
57.Що з перерахованого нижче найбільшою мірою сприяє ринковому успіху продукту:
а)перевага продукту.
б)ефективна реклама.
в)усі фактори.
г)жоден із них.
58.У яких випадках споживачі частіше користуються прихильністю до марки:
а)придбання дорогих товарів.
б)покупка імпульсивних товарів.
в)придбання промислових товарів.
г)покупка недорогих товарів.
59.Якщо ви хочете здійснити тимчасове зниження цін, то кращою стратегією буде:
а)знизити ціни на існуючі товари, а не на нові марки.
б)знизити ціни у період найвищого попиту.
в)вдатися до частих знижок.
г)нічого з перерахованого.
60.Стратегія "збирання вершків" найбільш ефективна на:
а) стадії розробки та впровадження товару.
б)стадії зросту товару.
в)стадії зрілості товару.
г)стадії спаду товару.
61.Яке з тверджень про ринкову сегментацію неправильне:
а)ця концепція орієнтована на споживачів.
б)це спосіб зниження маркетингових витрат.
в)це відображення того, що ринок складається з декількох кривих попиту.
г)жодне із тверджень.
62.Які види діяльності входять в перелік обов'язків менеджера по розробці нових продуктів:
а)складання планів маркетингу.
б)вироблення стратегії реклами.
в)розробка бюджету.
г)всі види.
63.Які демографічні зміни негативно впливають на виробництво одягу:
а)збільшення частки людей похилого віку.
б)збільшення кількості працюючих жінок.
в)збільшення кількості випускників шкіл.
г)збільшення кількості новонароджених.
64.Які риси товару найважче рекламувати у маркетинговій стратегії:
а)дизайн.
б)колір.
в)марку.
г)якість.
65.Які з перерахованих видів діяльності лежать поза сферою маркетингу:
а)контроль запасів.
б)складське господарство.
в)планування продукту.
г)жоден із них.
66.Що з перерахованого найбільше сприяє успіху продукту:
а)переваги продукту.
б)ефективна реклама.
в)маркетингові переваги.
г)усі фактори.
67. Стратегія диференціації -
а) полягає в тому, що фірма виробляє один вид товару і працює в одному вибраному напрямку.
б)полягає в тому, що фірма виробляє різноманітні види товару, які розрізняються своїми споживчими властивостями, якістю, ціною.
в)спрямована на забезпечення конкурентоспроможності за рахунок більш низьких витрат на виробництво товарів.
г)полягає в тому, що фірма виробляє різноманітні товари, які схожі своїми споживчими властивостями.
68.Методи, які використовуються для розробки стратегії фірми:
а)матриця Бостонської консалтингової групи, матриця Дженерал Електрик, матриця Ансоффа, матриця PIMS, стратегічна модель М.Портера.
б)матриця Бостонської консалтингової групи, глобальні маркетингові стратегії, синергічного ефекту.
в)матриця PIMS, матриця конкурентних переваг, матриця Дженерал Електрик, стратегічна модель М.Портера.
г)матриця Ансоффа, матриця синергічного ефекту, глобальних маркетингових стратегій, стратегічна модель М.Портера.
69.Характерною особливістю послуг є:
а)незмінність.
б)відчутність.
в)нездатність до зберігання.
г)всі відповіді вірні.
70.Маркетинг-мікс є низкою завдань, згрупованих під заголовками:
а)товар, ціна, місце, просування.
б)товар, ціна, дистрибуція, просування.
в)послуга, ціна, розподіл, просування.
г)всі відповіді вірні.
71.Методи прогнозування попиту на послуги:
а) статистичні, засновані на трендових і факторних моделях.
б)методи аналогії, які ґрунтуються на подібності між об'єктами, що аналізуються.
в)методи експертизи, які свідчать про те, що на основі думок фахівців певної галузі можна побудувати адекватну картину майбутнього розвитку реалізації послуг.
г)статистичні методи, методи аналогії і методи експертизи.
72.Послуги з бізнес-консалтингу прийнято ділити на такі групи:
а)управлінське, фінансове, юридичнеконсультування.
б)маркетинг, управління виробництвом, розробка фінансових стратегій.
в)маркетингове управління, фінансове та юридичне консультування.
г)всі відповіді вірні.
73.Інвестиційний консалтинг - це:
а)надання послуг з пошуку інвесторів.
б)консультування інвесторів.
в)інженерно-консультаційні послуги зі спорудження об'єктів та їх експлуатації.
г)всі відповіді невірні.
74.Компанії використовують кілька альтернативних диверсифікаційних стратегій:
а)конгломеративна диверсифікація, вертикальна диверсифікація, горизонтальна

 
 

Цікаве

Загрузка...