WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

споживачів.
г)рівень життя покупців, врахування інтересів суспільства.
8.Залежно від цілей обміну, результатів діяльності розрізняють:
а)інвестиційний маркетинг; некомерційний маркетинг, комерційний маркетинг.
б)комерційний маркетинг; інвестиційний маркетинг.
в)некомерційний маркетинг, комерційний маркетинг.
г)некомерційний маркетинг, комерційний маркетинг, інноваційний маркетинг.
9.Існують такі форми внутрішнього маркетингу:
а)локальний маркетинг; регіональний маркетинг, національний маркетинг.
б)регіональний маркетинг; іррегіональний маркетинг, національний маркетинг.
в)національний маркетинг; локальний маркетинг, ірраціональний маркетинг.
г)ірраціональний маркетинг, локальний маркетинг, національний маркетинг.
10.За територіальною ознакою маркетинг поділяють на :
а)внутрішній; зовнішній.
б)зовнішній; міжнародний.
в)міжнародний; внутрішній.
г)внутрішній, зовнішній, міжнародний.
11.Залежно від виду діяльності окремої особистості або організації існує:
а)маркетинг організацій; маркетинг окремої особистості (егомаркетинг); соціальний маркетинг.
б)маркетинг споживача, соціальний маркетинг.
в)маркетинг організацій, егомаркетинг.
г)маркетинг окремої особистості, соціальний маркетинг.
12. Залежно від ступеню ринкової орієнтованості фірми та періоду, на який розробляється маркетингова політика фірми, розрізняють: а)стратегічний маркетинг та тактичний маркетинг.
б)стратегічний маркетинг, оперативний маркетинг.
в)стратегічний маркетинг, тактичний маркетинг, глобальний маркетинг.
г)стратегічний маркетинг, глобальний маркетинг.
13. Залежно від попиту існують таки види маркетингу:
а) креативний маркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, егомаркетинг, глобальний маркетинг.
б)конверсійний, ремаркетинг, протидіючий маркетинг, стимулюючий маркетинг, демаркетинг, креативний маркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг.
в)протидіючий маркетинг, глобальний маркетинг, конверсійний маркетинг, де маркетинг, стимулюючий маркетинг, синхромаркетинг.
г)конверсійний маркетинг, ремаркетинг, протидіючий маркетинг, синхромаркетинг, креативний маркетинг, егомаркетинг, зовнішній маркетинг.
14.Стратегія маркетингу ґрунтується на аналізі стану підприємства, оцінюванні привабливості ринків і потребує розробки заходів, а саме:
а) товарної, цінової, політики розподілу та просування товару.
б)товарної та цінової політики.
в)політики розподілу та товарної політики.
г)товарної політики та політики просування товару.
15.Маркетингові дослідження включають:
а)дослідження попиту і пропозиції, вивчення споживачів, аналіз кон'юнктури ринку.
б)аналіз та прогнозування ринку, дослідження кон'юнктури ринку, вивчення споживачів.
в)аналіз та прогнозування ринку, вивчення споживачів, вивчення конкурентів, вивчення фірмової структури ринку.
г)дослідження ринкової структури ринку, співставлення попиту та пропозиції.
16.Заходи щодо просування товарів мають сприяти реалізації маркетингових цілей, до яких належать:
а)зміна ціни продукції, виведення інноваційного товару, формування позитивного іміджу фірми, впізнання торгової марки.
б)розробка нового товару, розширення кола споживачів, зміна розподілу продукції, зміна іміджу фірми.
в)формування позитивного іміджу фірми через забезпечення певного рівня поінформованості щодо цінової політики фірми, виведення нового товару на ринок.
г)збільшення обсягу продажу, частки ринку, виведення на ринок нових товарів, формування позитивного іміджу фірми через забезпечення певного рівня поінформованості щодо товару, впізнавання марки.
17.Основна мета комплексного дослідження ринку -
а) забезпечення менеджерів фірми всіх рівнів надійною інформацією для прийняття отриманих маркетингових рішень.
б)забезпечення менеджерів фірми всіх рівнів надійною інформацією про кон'юнктуру ринку.
в)забезпечення менеджерів фірми всіх рівнів надійною інформацією про цінову політику на фірмі.
г)забезпечення менеджерів фірми всіх рівнів надійною інформацією про співставлення попиту і пропозиції на ринку.
18. Маркетинг неприбуткових організацій називають ще:
а)егомаркетингом.
б)політмаркетингом.
в)некомерційним маркетингом.
г)інноваційним маркетингом.
19.Які основні показники кон'юнктури:
а)показники матеріального виробництва, які характеризують пропозицію товарів; показники попиту на товари; ціни.
б)показники попиту на товари.
в)показники матеріального виробництва.
г)показники ціноутворення.
20.Що таке насиченість ринку:
а)це показник, який характеризує співвідношення попиту з пропозицією.
б)це показник, який характеризує зміну кон'юнктури ринку.
в)це показник, який характеризує співвідношення споживачів, які вже придбали товар.
г)це показник, який характеризує перспективи зміни попиту (у%) і визначається як відношення кількості покупців, які вже придбали товари, до загальної кількості споживачів.
21.Які Ви знаєте основні методи збирання первинної інформації:
а)опитування, експеримент, спостереження, панель.
б)анкетування, спостереження, панель.
в)опитування, експеримент, анкетування.
г)панель, експеримент.
22. З яких частин складається анкета?
а)дані про респондента, основна частина.
б) Вступ, основна частина, дані про респондента.
в)вступ, основна частина.
г)дані про респондента, вступ.
23.Індивідуалізований маркетинг - це:
а)Маркетинг, який передбачає розробку окремого комплексу маркетингу для кожного споживача.
б)Маркетинг, який передбачає розробку окремого комплексу маркетингу для всіх сегментів.
в)маркетинг, який передбачає вибір одного або ж декількох сегментів.
г)Маркетинг, який оцінює привабливість отриманих сегментів.
24.Які варіанти спеціалізації обираються в разі застосування стратегії диференційованого маркетингу?
а)Товарна спеціалізація (один товар пропонується різним ринковим сегментам);
б)Сегментна спеціалізація (фірма пропонує всі товари одному сегменту);
в)Вибіркова (селективна) спеціалізація (обраним сегментам компанія пропонує різні товари);
г)Повне охоплення ринку (фірма пропонує різні товари всі групам споживачів).
25.Що таке стратегія репозиціонування?
а)Це стратегія, яка використовується для зміни позицій товару в свідомості споживача (модифікація несприятливого позиціонування).
б)Це стратегія, яка використовується для фіксації позиції товару у свідомості споживача.
в)Це стратегія, якавикористовується для модифікації сприятливого позиціонування.
г)Це стратегія, яка використовується для зміни позиції товару в очах конкурентів.
26.Концентрований маркетинг - :
а)передбачає відсутність суттєвих різниць між споживачами на ринку.
б)припускає звернення фірми до двох і більше сегментів ринку.
в)припускає роботу фірми в одному обраному сегменті.
г)передбачає

 
 

Цікаве

Загрузка...