WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

видів робіт працівниками
б) визначення резервів підвищення рівня віддачі працівника та рівня продуктивності праці
в) кадрові заходи, призначені оцінити відповідність рівня праці людей, якостей і потенціалу особистості потребам діяльності
г) процедура оцінки "вартості" та цінності людських ресурсів
88. Яка складова частина атестації дозволяє вивчити ступінь підготовленості працівника до виконання саме того виду діяльності та виявити рівень його потенційних можливостей
а) оцінка праці
б) оцінка персоналу
в) оцінка праці та оцінка персоналу
г) елементи атестації
89. Яка складова частина атестації спрямована на порівняння змісту і якості об'єму фактичної праці із запланованими результатами
а) оцінка праці
б) оцінка персоналу
в) оцінка праці та оцінка персоналу
г) елементи атестації
90. До функцій лінійних керівників в процесі підготовки і проведення атестації відносяться
а) виділення суттєвих параметрів оцінки персоналу
б) організація атестаційних процедур
в) зберігання і використання кадрової інформації обробка і аналіз результатів атестації
г) розробка загальних принципів оцінки персоналу
91. До функцій кадрових служб в процесі підготовки і проведення атестації відносяться
а) підготовка характеристик та рекомендацій
б) участь в атестаційних процедурах в якості експертів
в) обробка і аналіз результатів атестації
г) виділення суттєвих параметрів оцінки персоналу
92. До характерних рис лідера на відміну від рис менеджера відноситься те, що він
а) працює за цілями інших
б) покладається на людей
в) покладається на систему
г) контролює
93. Управлінську гратку з п'яти основних стилів лідерства розробили
а) Фідлер
б) Лайкерт
в) Блей та Моутон
г) Мак-Грегор
94. Квартальне преміювання працівників проводиться з
а) прибутку підприємства
б) резервного фонду на випадку втрат підприємства
в) з фонду оплати праці
г) розрахунку економії фактичного фонду заробітної плати
95. При безтарифній системі оплати праці заробітна плата працівників розраховується на основі
а) виробітку працівника
б) кількості відпрацьованих годин
в) стажу роботи працівника
г) коефіцієнта трудової участі
96. Організаційна (корпоративна) культура це
а) етика соціальних і професійних відносин працівників компанії із зовнішнім середовищем
б) набір найважливіших принципів і цінностей, заявлених організацією, які є орієнтирами поведінки та дій її працівників
в) загально прийнята політика підприємства максимального делегування працівникам повноважень та відповідальності
г) сукупність кадрових процедур, які забезпечуються відповідну посаду кожній людині в компанії
97. До внутрішніх елементів корпоративної культури не відноситься
а) усвідомлення себе і свого місця в організації
б) зовнішній вигляд і поведінка в організації
в) цінності і критерії оцінки
г) віра у щось чи відношення до чогось в організації
98. До регламентів управління в сфері персоналу відносяться
а) правила внутрішнього трудового розпорядку
б) моделі робочих місць
в) типові форми документів
г) інструкції з техніки безпеки
99. Положення про підрозділи
а) регламентує призначення і місце працівників в системі управління, їх функціональні обов'язки, права та відповідальність
б) містить порядок прийому на роботу, організацію праці та відпочинку, оплату та стимулювання праці, соціальні блага і гарантії
в) визначає призначення і місце підрозділу на підприємстві, його функції, завдання управління; права, відповідальність і форми заохочення працівників підрозділу
г) визначає призначення і місце підрозділу на підприємстві, його функції та завдання управління;
100. Відповідно до теоріїМакГрегора "Х" (підхід орієнтований на роботу)
а) люди споконвічно не люблять трудитися і при будь-якій можливості уникають роботи
б) праця - процес природний, люди не тільки приймають відповідальність, але і прагнуть до неї
в) ідеальним є демократичний керівник, що добре застосовує теорію людських відносин
г) здатність до творчого рішення проблем зустрічається часто, а інтелектуальний потенціал людини використовується лише частково
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Авдеенко В.Н., Котлов В.А., производственный потенциал промышленого предприятия. - М.: Экономика, 1989. - 240 с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ стратегии и практики. - М.: Центр зкономики й маркетинга, 1996.
3. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 1985.-327с.
4. Амиров Ю.Д. Научно-техническая подготовка производства. - М.: Экономика, 1989. - 230 с.
5. Андрушків Б. М. Основи теорії і практики управління. - Львів,1993.
6. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: Практ. руководство. - М., 1996.
7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. - СПб.:ПитерКом, 1999.
8. Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика 1989. - 519с.
9. Баб"як О.С., Біленчук П.Д. Екологічне право України: Навч. посібн.- К.: Атіка, 2000. - 216 с.
10. Белошапка А.И. Резервы повышения ефективности ремонтных служб. - К.: Техника, 1990. - 128 с.
11. Берл Густав і др. " Мгновенный бизнес - план. Двадцать быстрых шагов к успеху " - пер с англ. -М.: " Дело ЛТД " 1995.
12. Бернс В. Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер. с англ., перераб. и доп. изд. - М.: АОЗТ "Интерспорт", ИНФРА - М, 1995. - 528 с.
13. Білявський Г. О., Падун М. М.,Основи загальної екології: Підруч., - К.: Либідь, 1995. - 368 с.
14. Бланк И. А. Торговый менеджмент. - К.: УФИМГ, 1997.
15. Блейк Р.Р., Моутон Д.С. Научные методы управления. - К.: Наукова думка, 1990. - 247 с.
16. Борман Д. и др. Менеджмент: предпринимательская деятельность в рыночной экономике. - Гамбург, 1992.
17. Боумзн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. -М.: Банки й биржи: ЮНИТИ, 1997.
18. Василенко В.А. Теорія і практика управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 420 с.
19. Васильев Ю.П. Управление развитием производства: опыт США. - К.: Техника, 1990. - 128 с.
20. Васильев Г.А. Ускорение автоматизации производства на предприятии: Вопросы социально-экономической еффективности. - М.: Экономика, 1988. - 159 с.
21. Веснин Б. Р. Основы менеджмента. - М., 1996.
22. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
23. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1995.
24. Власов Б.В. Выбор рациональных форм организации производства. - М.: Машиностроение 1979. - 240с.
25. Влехерман М.Х. Гибкие производственные системы: /Организационо-экономические аспекты/. - М.: Экономика 1988. - 221с.
26. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. - М.: Экономика, 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...