WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

ретроспекції
б) діагнозу
в) прогнозу
г) моделювання
44. Встановлення динамічної рівноваги між трудовими ресурсами та їх розподілом у відповідності з потребами виробництва - це зміст одного із методів планування кадрової роботи, а саме методу
а) порівняльного аналізу
б) балансового
в) економіко-математичного
г) експертних оцінок
45. У формі цільових комплексних програм переважно реалізовується один із видів кадрової роботи, а саме
а) перспективне планування
б) довгострокове планування
в) середньострокове планування
г) поточне планування
46. Який із видів планів кадрової роботи містить заходи із удосконалення, підготовки, перепідготовки та виховання кадрів
а) довгостроковий план
б) перспективний план
в) поточний план
г) середньостроковий план
47. Який із видів планів кадрової роботи містить показники чисельності кадрів за категоріями та посадами, питомої ваги працівників апарату управління, кількість працівників, яких планується направити на навчання
а) довгостроковий
б) перспективний
в) поточний план
г) середньостроковий
48. На принципах єдності, системності, сумісності, уніфікації, структуризації та однорідності інформації повинна будуватися
а) кадрова політика підприємства
б) інформаційна політика підприємства
в) автоматизована система управління персоналом
г) потреба в кадрах на наступний період
49. Загальна потреба в працівниках визначається на основі
а) виробничої програми
б) потреби на приріст посад
в) потреби для покриття природного вибуття
г) коефіцієнта плинності кадрів
50. Додаткова потреба в кадрах це
а) загальна потреба на плановий період
б) різниця між загальною потребою і фактичною наявністю кадрів на початок планового періоду
в) потреба на покриття природного вибуття працівників
г) потреба на часткову заміну практиків, які займають посади спеціалістів з вищою освітою, з врахуванням можливості їх навчання у ВУЗах
51. Який із методів розрахунку перспективної потреби у спеціалістах ґрунтується на планових показниках розрахунку виробництва, типових структурах і штатах, номенклатурах посад
а) нормативний
б) організаційно-штатний
в) номенклатурний
г) штатно-номенклатурний
52. Який із методів використовується при визначенні потреби у спеціалістах на довгострокову перспективу і при відсутності детальних планових показників
а) нормативний
б) метод коефіцієнта насиченості
в) номенклатурний
г) штатно-номенклатурний
53. Який із методів визначення потреби у спеціалістах передбачає розробку методики розрахунку нормативів чисельності керівників і службовців, які забезпечують оптимальне їх число для підприємства, галузі чи організації
а) метод коефіцієнта насиченості
б) штатно-номенклатурний
в) нормативний
г) економіко-математичний
54. Зайнятість це
а) діяльність громадян, яка не суперечить Конституції і пов'язана із задоволенням їх особистих і громадських потреб та, як правило, приносить їм дохід
б) робота кадрових служб з укомплектування підприємств і організацій необхідною кількістю працівників
в) багатогранна діяльність працівника апарату управління, яка здійснюється в межах відповідної посади
г) врахування основних принципів і управлінської технології при реалізації відповідних видів діяльності
55. Підбір персоналу це
а) робота кадрових служб з укомплектування підприємств і організацій необхідною кількістю працівників
б) процес підбору підходящих кандидатур на вакантні робочі місця, виходячи з наявного резерву кадрів на біржі праці і на підприємстві
в) врахування основних принципів і управлінської технології при підборі кадрів
г) багатогранна діяльність працівника апарату управління з набору персоналу
56. В процесі відбору персоналу після етапу ухвалення рішення про прийняття людини на роботу проводиться
а) заповнення анкети
б) медичнеобстеження
в) тестування
г) професійний відбір
57. В процесі відбору персоналу перевірка інформації про кваліфікацію проводиться
а) після співбесіди і тестування
б) перед тестуванням
в) після заповнення анкети
г) після рішення про розмір заробітної плати
58. Метод психологічної діагностики, в якому використовуються стандартизовані питання, тести і/або задачі це один із методів відбору претендентів на посаду, а саме
а) опитування
б) співбесіда
в) інтерв'ю
г) тестування
59. У відповідності із трудовим законодавством працівники повинні бути попереджені про звільнення у зв'язку із скороченням чисельності штату, реорганізацією чи ліквідацією не пізніше як за
а) 2 місяці
б) 2 тижні
в) 10 днів
г) 20 днів
60. У зв'язку із скороченням чисельності штату, реорганізацією чи ліквідацією адміністрація повинна попередити працівника
а) письмовим розпорядженням
б) письмовим повідомленням
в) письмовим розпорядженням під розписку
г) письмовим повідомленням під розписку
61. Якщо працівник звільняється у зв'язку із скороченням чисельності штату, реорганізацією чи ліквідацією підприємства, то протягом перших двох місяців він отримує допомогу
а) в розмірі заробітної плати, яку сплачує підприємство
б) в розмірі 75% від заробітної плати, яку сплачує підприємство
в) в розмірі заробітної плати, яку сплачує служба зайнятості
г) в розмірі 75% від заробітної плати, яку сплачує служба зайнятості
62. Більшість організацій надають перевагу у проведенні набору кадрів в основному
а) через біржі праці
б) всередині своєї фірми
в) через публікації оголошень в газетах
г) через звертання до навчальних закладів
63. До служб і підрозділів, які як правило, очолює заступник директора з персоналу не відноситься:
а) відділ підготовки кадрів
б) відділ кадрів
в) відділ соціального розвитку
г) відділ охорони праці
64. Кар'єра це
а) певний вид діяльності, яка зводиться до досягнення більш високих професійних результатів
б) успішне просування по службі в обраній сфері діяльності
в) сукупність цілей, які ставить перед собою людина, вступаючи на роботу
г) перспективне планування власного майбутнього людини
65. Планування кар'єри це
а) узгодження прагнень людини, яка робить кар'єру з можливостями організації, що тісно пов'язані з траєкторією кар'єри, яка обумовлена цими можливостями
б) реалізація можливих просувань і переміщень по службі
в) система поточного обліку молодих спеціалістів
г) застосування працівниками новітніх знань, навичок, технологій, що пов'язано з притаманними сучасним професіям змінами і розвитком
66. Траєкторія кар'єри це
а) послідовність робіт, через які проходить людина, яка може привести до досягнення особистої кар'єрної мети
б) плани на майбутнє стосовно управлінської кар'єри
в) потреба людини в тій чи іншій професіональній діяльності
г)

 
 

Цікаве

Загрузка...