WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Вантажно-розвантажувальні роботи
г) варіанти б і в
58. Заробітна плата - це:
а) Винагорода в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану роботу
б) Сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із суспільних фондів споживання
в) Заново створена кожним робітником вартість, що виділяється державою для їх особистого споживання виражену у грошовій формі
г) Абсолютна сума грошових засобів, отриманих працівниками пропорційно кількості і якості праці
59. Додаткова заробітна плата визначається у відсотках від:
а) Суми основної зарплати і премій
б) Цільових витрат
в) Основної зарплати
г) премій
60. Вкажіть основні форми заробітної плати:
а) непряма відрядна
б) погодинно-преміальна
в) погодинна
г) усі вірні
61. Тарифна сітка містить
а) Умови преміювання
б) Вимоги до кожного розряду
в) Тарифні коефіцієнти
г) усі вірні
62. Собівартість продукції - це
а) Витрати на виробництво і прибуток підприємства
б) Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
в) Витрати праці на виробництво і реалізацію продукції
г) Грошова форма виразу витрат на виробництво і реалізацію продукції
63. Вкажіть правильну відповідь:
а) Собівартість продукції дорівнює її вартості
б) Собівартість може бути вища, нижча чи рівна вартості продукції
в) Вартість продукції вища її собівартості
г) Собівартість продукції вища її вартості
64. Які витрати входять до складу невиробничих витрат
а) Витрати на утримання дитячих закладів
б) Витрати на утримання спортивних закладів
в) Витрати на тару і упаковку
г) усі вірні
65. Які витрати відносяться до умовно-постійних:
а) Електроенергія на технологічні потреби
б) Амортизаційні відрахування
в) Зарплата робітників-погодинників
г) усі вірні
66. Назвіть основні шляхи зниження собівартості продукції
а) Скорочення і ліквідація браку
б) Підвищення фондовіддачі
в) Ріст продуктивності праці
г) варіанти а і в
67. Назвіть витрати, які не залежать від обсягу виробництва
а) постійні
б) прямі
в) змінні
г) валові
68. Калькулювання - це:
а) Обчислення собівартості товарної продукції
б) Обчислення собівартості валової продукції
в) Обчислення собівартості реалізованої продукції
г) Обчислення собівартості окремих видів продукції
69. Який з видів цін включає одержаний ефект
а) Гуртова ціна
б) Максимальна ціна
в) Мінімальна ціна
г) Роздрібна ціна
70. Роздрібна ціна містить:
а) Торгову надбавку
б) Гуртову ціну промисловості
в) Постачальницько-збутову націнку
г) варіанти а і б
71. Гуртова ціна підприємства містить:
а) прибуток
б) Торгову надбавку
в) собівартість
г) варіанти а і в
72. Назвіть функції цін:
а) соціальна
б) регулювальна
в) стимулююча
г) усі вірні
73. Виручка від позареалізаційних операцій містить грошові засоби, отримані від:
а) Реалізації основних фондів
б) Реалізації основної продукції
в) Реалізації нематеріальних активів
г) Здачі майна в оренду
74. Балансовий прибуток містить
а) Чистий дохід підприємства виражений у грошовій формі
б) Прибуток від діяльності підсобних господарств
в) Першочергові платежі в бюджет
г) варіанти б і в
75. Рентабельність - це:
а) Чистий прибуток підприємства
б) Дохід підприємства
в) Відношення прибутку до витрат на його одержання
г) Абсолютний показник ефективності діяльності підприємства
76. Назвіть види рентабельності
а) Чиста рентабельність
б) Загальна рентабельність
в) Рентабельність виробу
г) варіанти б і в
77. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства може визначатись:
а) За коефіцієнтом фінансування важко ліквідних активів
б) За вартістю основних фондів
в) Аналізу коефіцієнтів загальної ліквідності підприємства
г) усі вірні
78. Рівень поточної загрози банкрутства підприємства визначається через:
а) Коефіцієнт оборотності
б) Коефіцієнт автономії
в) Коефіцієнт абсолютної платоспроможності
г) Коефіцієнт рентабельності
79. Ліквідаційну вагу підприємства-банкрута складають:
а) Орендоване майно
б) Майно підприємства
в) Об'єкти державного житлового фонду
г) усі вірні
80. Реструктуризація включає в себе
а) Підвищення конкурентоспроможності продукції
б) Підвищення конкурентоспроможності підприємства
в) Відновлення конкурентоспроможності підприємства
г) Вихід підприємства на нові ринки збуту
2.2.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗІ
УКЛАДАЧ: ЗЯЙЛИК М.Ф.
1. Потреба - це:
а) бажання з урахуванням наявної купівельної спроможності.
б) все, що може задовольнити потребу або бажання.
в)відчуття людиною нестачі чогось необхідного, спрямоване на його зменшення чи ліквідацію.
г)відчуття бажання та нестачі, того, що може задовольнити людську потребу.
2. Комплекс маркетингу включає:
а)дослідження ринку; розподіл продукції та ціну продукції.
б)товар, ціну товару, розподіл продукції, просування.
в)ціну товару; паблік рілейшнз, перший рівень товару та рекламу.
г)товар; ціна, просування та прямий маркетинг.
3.Маркетингове середовище - це:
а) сукупність суб'єктів, умов та сил, що діють за межами фірми і здатні вплинути на її маркетингову діяльність.
б)сукупність суб'єктів, умов та сил, що діють всередині фірми і здатні вплинути на її маркетингову діяльність.
в)сукупність умов та сил, які сприяють впливу зовнішнього середовища.
г)сукупність суб'єктів, умов внутрішнього середовища, які діють всередині фірми.
4.Контактні аудиторії - це:
а)групи, що виявляють інтерес до комунікаційної політики фірми і не можуть вплинути на досягнення поставлених цілей.
б)групи, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можуть вплинути на досягнення поставлених цілей.
в)окремі групи аудиторій, які у власних інтересах використовують свій вплив.
г)засоби масової інформації, які не виявляють інтересу до фірми але можуть вплинути на неї.
5.Найважливішими факторами політико-правового середовища є:
а)законодавство; урядову установи.
б)стабільність національної валюти; урядові установи.
в)темпи інфляції; законодавство.
г)урядові установи, стабільність національної валюти.
6.Виробнича концепція фірми у ринковому просторі висуває:
а)виробництво та збут продукції;
б)виробництво та просування продукції;
в)виробництво продукції;
г)виробництво та розподілпродукції.
7.Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу вимагає збалансування таких факторів:
а)прибуток організацій; врахування інтересів суспільства
б)рівень задоволення запитів споживачів; прибуток організацій, врахування інтересів суспільства.
в)врахування інтересів суспільства; прибуток організацій, рівень життя

 
 

Цікаве

Загрузка...