WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Місцеві органи влади
4. Казенне підприємство створюється в процесі...
а) реорганізації
б) ліквідації
в) злиття
г) поділу
5. Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава в особі:
а) Адміністративно - територіальні одиниці
б) Верховна Рада України
в) Територіальні громади сіл, селищ, міст.
г) Обласні, районні та міські ради
6. Набуття підприємством статусу з іноземними інвестиціями відбувається з...
а) Моменту заснування
б) Моменту державної реєстрації
в) Зарахування іноземних інвестицій на його баланс
г) Ратифікації ВР України
7. Домінуючим в об'єднанні капіталів господарських товариств є:
а) Майнові елементи
б) Обмеження ризику учасників товариства
в) Участь учасників в управлінні справами
г) Здійснення контролю
8. Основною ознакою державного комерційного підприємства є:
а) Функція власника майна
б) Наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності
в) Діє на підставі статуту
г) Належить до підприємств - не власників
9. Господарське товариство створюється для:
а) Об'єднання майна
б) Підприємницької діяльності
в) Отримання прибутку
г) Варіант а,б,в.
10. Персональними товариствами або об'єднаннями осіб є такі господарські товариства:
а) Повне товариство, командитне товариство
б) Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю
в) Товариство з додатковою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю
г) Акціонерне товариство закритого типу, акціонерне товариство відкритого типу
11. Які функції виконує господарсько - правова відповідальність?
а) Функція впливу та штрафна функція
б) Інформаційна та сигналізаційна функції
в) Координаційна та компенсаційно - відповідальна функції
г) Регулятивна та контрольно - інформаційна функції
12. Правове становище господарських товариств регулюється...
а) Трудовим та адміністративним кодексом України.
б) Господарським та цивільним кодексом України
в) Цивільним та адміністративним кодексом України
г) Трудовим та кримінальним кодексом України.
13. Які види діяльності не мають права здійснювати індивідуальні підприємці?
а) Що становлять монополію держави
б) Ломбардні операції
в) Банківська діяльність
г) Варіант а,б,в.
14. Закон "Про приватизацію державного майна" передбачає, що основними інфраструктурними організаціями приватизації є:
а) Юридичні особи інших держав
б) Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії
в) Юридичні особи, зареєстровані на території України
г) Державні підприємства
15. Характерними рисами підприємницької діяльності є:
а) Захист національного товаровиробника
б) Вільний рух капіталів
в) Самостійність здійснення підприємницької діяльності
г) Екологічна безпека
16. Господарське законодавство це:
а) Комплексні нормативні акти
б) Сукупність нормативно - правових актів та правових норм
в) Розгалуженість і наявність великої кількості нормативних актів
г) Кодифікованість господарського законодавства
17. До основних засад припинення діяльності відносяться:
а) Підстави припинення діяльності
б) Форми захисту кредиторів
в) Принцип публічності прийняття рішення
г) Варіант а,б,в.
18. Комісія з приватизації складає проект плану приватизації об'єкта, в якому враховуються пропозиції:
а) Господарського товариства, створеного працівниками підприємства, що приватизується, та інших покупців.
б) Місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації
в) Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень
г) Варіант а,б,в.
19. Від способу утворення, формування статутного фонду та управління підприємств розрізняють:
а) Приватні, колективні
б) Унітарні, корпоративні
в) Комунальні, державні
г) Змішані, казенні
20. Характерними рисами орендного підприємства є:
а) Господарська організація корпоративного типу
б) Обов'язковий контрольний орган
в) Мінімальний розмір статутного фонду
г) Відсутність у підприємства субсидіарної відповідальності
21. Основним нормативним актом, який регулює підприємницьку діяльність в Україні є:
а) Закон "Про відновлення платоспроможності або оголошення боржника банкрутом"
б) Закон "Про підприємництво"
в) Закон "Про підприємства в Україні"
г) Закон "Про товарну біржу"
22. Спеціальний дозвіл, що видається КМУ, або уповноваженим органом для здійснення певноговиду підприємницької діяльності це:
а) субсидія
б) субвенція
в) ліцензія
г) дотація
23. Наслідком скасування державної реєстрації підприємства є:
а) Припинення підприємницької діяльності
б) Видання свідоцтва про державну перереєстрацію
в) Відкриття рахунків в установах банків
г) Реорганізація
24. Що є підставою для відкриття рахунків в установах банків?
а) Свідоцтво про державну реєстрацію
б) Довідка податкових органів
в) Заява директора підприємства
г) Рішення аудиторської фірми
25. Суб'єкт підприємницької діяльності позбавляється статусу юридичної особи на підставі:
а) Рішення Фонду державного майна України
б) Рішення органу, що проводив державну реєстрацію
в) Після здійснення всіх заходів щодо ліквідації підприємства
г) Рішення господарського суду
26. Майно, що є державною власністю та закріплене за державним підприємством, належить йому на праві:
а) Колективної власності
б) Повного господарського відання
в) Спільної сумісної власності
г) Оперативного управління
27. Орган, який відшкодовує збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними особами:
а) Ліквідаційна комісія
б) Господарський суд
в) Власник майна
г) Державна податкова адміністрація
28. Коли здійснюється ліквідація підприємства:
а) У випадку банкрутства та ліквідації іншого підприємства
б) Добровільне припинення діяльності підприємства з ініціативи власника
в) Якщо рішенням суду будуть визнані недійсні установчі документи і рішення про створення підприємства
г) У випадку реорганізації
29. Згідно якої форми власності належить майно господарському об'єднанню?
а) державної
б) колективної
в) приватної
г) комунальної
30. Згідно з чиїм рішенням розподіляється майно, яке залишилось після ліквідації об'єднання між його учасниками?
а) Рішенням ліквідаційної комісії
б) Рішенням господарського суду
в) Кредиторами
г) Статутом об'єднання
31. Яку суму, повинен становити статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю?
а) 500 мінімальних заробітних плат
б) 200 мінімальних заробітних плат
в) 100 мінімальних заробітних плат
г) 1250 мінімальних заробітних плат
32. До підприємств колективної форми власності належать:
а) Унітарне дочірне підприємство
б) Виробничий кооператив
в) Колективне підприємство
г) Варіант

 
 

Цікаве

Загрузка...