WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

здійснюється на основі громадських санкцій
г) 1, 3
74. Неформальні групи виникають:
а) у результаті горизонтального поділу праці
б) у результаті вертикального поділу праці
в) спонтанно
г) за бажанням керівництва організації
75. Різновид групи, якій організація делегує виконання конкретного завдання - це:
а) цільова виробнича група
б) неформальна група
в) командна група
г) група за інтересами
76. Яка з наведених нижче груп працівників належать до цільових?:
а) група технологів
б) ревізійна комісія
в) комісія з розслідування причин та наслідків аварії
г) керівник та його заступники
77. Група, яка складається із керівника і його безпосередніх підлеглих, які також є керівниками - це:
а) виробнича група
б) комітет
в) група керівників
г) група вдосконалення процесів
78. Група, яка постійно діє всередині організації і має конкретну ціль - це:
а) постійний комітет
б) спеціальний комітет
в) командна група
г) неформальна група
79. Яка з наведених нижче груп не відноситься до комітетів?:
а) ревізійна комісія
б) група у складі президента компанії та віце-президента
в) група з усунення браку, що зафіксований на виробництві
г) комісія з розгляду скарг працівників
80. Функціональні конфлікти:
а) підвищують ефективність діяльності організації
б) не сприяють максимально ефективному використанню ресурсів
в) є негативними за змістом
г) є доброзичливими
81. Дисфункціональні конфлікти:
а) містять раціональне зерно
б) обмежують перспективи розвитку
в) є позитивними за змістом
г) призводять до розпаду колективу
82. До організаційних факторів, які можуть спричинити стресову ситуацію відносяться:
а) будь-яка невизначеність (щодо прав, обов'язків, пільг тощо)
б) відповідність між змістом роботи і можливостями працівника
в) поїздка у відпустку
г) особисте життя
83. Причиною опору перемінам може бути:
а) погрози звільнення з роботи
б) нестача інформації
в) залучення працівників до управління
г) переговори
84. Найоптимальнішим шляхом подолання опору перемінам є:
а) залучення підлеглих до прийняття рішень
б) звільнення директора
в) зміни виду діяльності
г) відмови від переміни
85. Формою влади менеджера є:
а) способи і прийоми впливу на бригаду робітників
б) експорт продукції
в) повноваження
г) експертна
86. Недоліками влади винагороди є:
а) відсутність довіри до керівництва
б) недостатнє використання потенціалу працівників
в) обмеження розмірів винагороди
г)
87. Влада примусу заснована на:
а) можливості фізичного впливу на підлеглого
б) вірі керівника в те, що йому все дозволено
в) впливі через страх підлеглих втратити роботу, бути покараним
г) управлінні конфліктами
88. Стиль керівництва - це:
а) відповідність між вимогами керівника та можливостями працівника
б) звична манера стосунків керівника з підлеглими
в) відносини, які складаються між керівниками організації
г) правильна відповідь відсутня
89. На вибір стилю керівництва впливають:
а) конкуренти
б) ризик
в) особисті якості підлеглих, ситуація, яка склалась на підприємстві
г) технологія
90. Авторитарний керівник характеризується:
а) небажанням приймати на себе відповідальність за рішення та їх наслідки
б) відсутністю розмаху діяльності та очікуванням вказівок зверху
в) схильністю до одноособового керівництва та надмірною централізацією влади
г) мало втручається у справи підлеглих, виступає в основному в ролі посередника
91. Керівник демократичного типу:
а) особисто займається тільки найбільш складними та важливими питаннями
б) вимагає пунктуального виконання своїх вказівок, часто втручається в роботу підлеглих
в) мало втручається у справи підлеглих, виступає в основному в ролі посередника
г) небажанням приймати на себе відповідальність за рішення та їх наслідки
92. Для керівника кризова ситуація є найтяжчим іспитом, якщо:
а) керівник - автократ
б) керівник - ліберал
в) керівник - демократ
г) керівник використовує владу експерта
93. Економісти, інженери та технологи відносяться до категорії:
а) керівники
б) спеціалісти
в) технічний персонал
г)
94. Кадрова служба на підприємстві займається:
а) проведенням соціологічних опитувань
б) дослідження атмосфери за межами підприємства
в) організацією процесу управління персоналом
г) підведенням підсумків результатів діяльностіпідприємства
95. З моменту приходу спеціаліста на підприємство заводиться:
а) особова справа
б) досьє
в) табель обліку робочого часу
г) трудова книжка
96. У функції відділу кадрів не входить:
а) добір, розстановка кадрів
б) оцінка й атестація персоналу
в) контроль за використання матеріальних ресурсів
г) формування кадрового резерву
97. Керівники низової ланки управління:
а) координують і контролюють роботу молодших начальників
б) здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань
в) займаються перспективним плануванням
г) готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки
98. До недоліків внутрішнього набору кадрів відноситься:
а) зберігання рівня оплати праці
б) більші витрати на залучення кадрів
в) обмежені можливості для вибору кадрів
г) тривалий період адаптації працівників
99. Організаційна адаптація включає:
а) засвоєння фізичних навантажень
б) засвоєння ролі і організаційного статусу
в) підготовка співробітників до сприйняття і реалізації нововведень
г) вдосконалення трудових і фахових навиків
100. Як розраховують коефіцієнт плинності кадрів?
а) за відношенням обороту персоналу до середньоспискової чисельності персоналу
б) за кількістю працівників звільнених з суб'єктивних причин
в) за відношенням чисельності звільнених (крім звільнених за скороченням штатів) до середньоспискової чисельності персоналу
г) за кількістю працівників, які є в списках організації за аналізований період
2.8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО
УКЛАДАЧІ: ПИЛИПЧАК Б.І., КІЦАНУ А.Л.
1. Предметом підприємницького права є:
а) Цивільні відносини
б) Господарські відносини
в) Фінансові відносини
г) Міжнародні відносини
2. Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність:
а) Особи, які не мають постійного місця проживання
б) Особи, які не мають закінченої середньої освіти
в) Військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади і управління
г) Іноземцям, особам без громадянства
3. Органи, що займаються державною реєстрацією суб'єктів підприємницької діяльності:
а) Державний нотаріат
б) Господарський суд
в) Органи суду
г)

 
 

Цікаве

Загрузка...