WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

стратегії фірми
г) 1, 2, 3
12. За організаційно-правовою формою бізнесу в Україні є організації:
а) приватні, колективні, державні
б) приватні, державні
в) одноосібне володіння, товариство, корпорація
г) малі, середні, крупні
13. Товариство з обмеженою відповідальністю - це:
а) товариство закритого типу, акції якого розподіляються серед засновників та працівників
б) товариство учасники якого несуть відповідальність за борги фірми у межах своїх вкладів
в) товариство учасники якого не відповідають за борги фірми
г) товариство, яке разом з учасниками, що несуть відповідальність за зобов'язання товариства всім своїм майном, включає також учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства
14. Найважливішими елементами організації є:
а) працівники фірми
б) мета і завдання організації
в) фінансові ресурси фірми
г) культура і імідж фірми
15. Планування - це:
а) процес визначення майбутнього організації
б) використання адміністративних важелів на основі тактики, політики, процедури та правил
в) загальне керівництво для дій та прийняття рішень
г) методи досягнення мети організації
16. Які види планування виділяють у менеджменті?
а) стратегічне планування і планування реалізації стратегії
б) стратегічне і довгострокове планування
в) тактичне планування і планування реалізації стратегії
г)
17. Стратегія - це:
а) дії, які треба виконувати в конкретній ситуації
б) система показників, на основі яких здійснюється контроль результатів
в) всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії організації та досягнення її цілей
г) основний вид діяльності, яким буде займатись організація
18. Стратегічне планування відповідає на наступні запитання:
а) де ми знаходимось в даний час? куди ми хочемо рухатись?
б) яким чином досягнути цілей організації? хто буде виконувати функції управління?
в) в якому становищі знаходиться організація? що слід застосувати для досягнення поставлених цілей?
г) де ми знаходимось в даний час? куди ми хочемо рухатись? як це потрібно робити?
19. Метод розподілу ресурсів, що характеризується кількісно:
а) місія організації
б) рента
в) відсоток
г) бюджет
20. Процес передачі завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання має назву:
а) делегування
б) делегування повноважень
в) делегування відповідальності
г) відхилення повноважень
21. Повноваження - це:
а) зобов'язання виконувати поставлені завдання
б) обмежене, делеговане посаді право використовувати ресурси організації
в) обмежене, делеговане особі право використовувати ресурси організації
г)
22. Організаційна структура - це:
а) відокремлений орган, наділений функцією управління
б) сукупність ланок управління на певному щаблі ієрархії управління
в) сукупність підрозділів та зв'язків між ними, яка дає змогу управляти організацією
г) склад самостійних структурних підрозділів
23. Вимоги, яким повинна відповідати оргструктура:
а) простота
б) економічність
в) адаптивність
г) 1, 2, 3
24. Горизонтальний поділ праці - це:
а) комплекс функцій управління
б) поділ праці на завдання
в) поділ праці за рівнями управління
г) правильна відповідь відсутня
25. Характеристика не властива бюрократичній структурі:
а) прийом на роботу за діловими якостями та практичними навиками
б) велика кількість інструкцій, постанов
в) чітке розмежування функціональних обов'язків працівників
г) не гнучкий режим роботи
26. У централізованій структурі керівник:
а) залишає за собою право ухвалювати більшість рішень
б) надає перевагу самоконтролю працівників
в) менеджер керує творчим колективом
г) відрізняється демократичністю своїх поглядів
27. Управління виробничою діяльністю в організації здійснюють
а) начальник механічного цеху
б) працівник відділу реклами
в) заступник директора з виробництва
г) відділ економічного аналізу
28. Лінійний тип організаційної структури характеризується:
а) функціональною замкнутістю структурних підрозділів та конкретизацією сфери діяльності кожної керуючої ланки
б) здатністю пристосовувати до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі
в) концентрацією комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління
г) відповідність структури до стратегії
29. Недоліками функціонального типу організаційної структури є:
а) подвійне підпорядкування
б) збільшення кількості рівнів управління
в) перевантаження інформацією
г) узгодженість дій виконавців
30. Матрична організаційна структура:
а) не відповідає принципу адаптивності
б) не має недоліків
в)використовується організаціями, які реалізують одночасно декілька проектів
г) такої структури не існує
31. Якого типу організаційної структури не існує:
а) лінійно-функціональної
б) лінійно-штабної
в) функціонально-штабної
г) територіальної
32. Мотивація - це:
а) сукупність зовнішніх та внутрішніх рушійних сил, які стимулюють людину до діяльності
б) відчуття потреби в будь-чому
в) процес впливу на людину з метою спонукання її до дій
г) відокремлений вид управлінської діяльності, який передбачає виплату заробітку працівникові
33. Розрізняють такі види стимулів:
а) позитивні і негативні
б) матеріальні і моральні
в) загальні і часткові
г) генеральні і індивідуальні
34. До внутрішніх винагород відносяться:
а) почуття задоволення результатами роботи
б) заробітна плата
в) повага
г) просування по службі
35. Грошова винагорода, сплачувана організацією робітникові за конкретно виконану роботу:
а) надбавка
б) винагорода
в) мотивація
г) заробітна плата
36. На підприємствах найчастіше використовують такі форми оплати праці:
а) погодинна, відрядна і комісійна
б) погодинна і відрядна
в) погодинна, відрядна, комісійна і безтарифна
г) тарифна та безтарифна
37. Основою організації заробітної плати на підприємствах є:
а) тарифна система
б) тарифна сітка
в) тарифна ставка
г) тарифно-кваліфікаційний довідник
38. Комісійний заробіток:
а) ґрунтується на укладені договору між роботодавцем і виконавцем
б) складається з фіксованого окладу і комісійної винагороди
в) передбачає розподіл певної частини прибутку підприємства між працівниками
г) 1, 2
39. Відрядна форма оплати праці передбачає:
а) залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів за певний проміжок часу
б) оплату праці в залежності від відпрацьованого часу
в) оплату праці за поїздку у відрядження
г)
40. Основна мета контролю - це:
а) достовірність звітних даних
б) дотримання законодавства
в) забезпечення виконання

 
 

Цікаве

Загрузка...