WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

"switch"
81. Які угоди оформляються трьома контрактами:
а) угоди "про розподіл продукції"
б) паралельні угоди
в) угоди "офсет"
г) бартерні угоди
82. До торгово-посередницьких операцій не відносяться:
а) агентські
б) брокерські
в) авансові закупки
г) комісійні
83. Договором про посередництво є:
а) договір комісії
б) договір консигнації
в) агентський договір
г) усі відповіді вірні
84. Формою міжнародних розрахунків є:
а) авансовий платіж
б) інкасо
в) акредитив
г) усі відповіді вірні
85. Форма міжнародних розрахунків, за якої грошова сума чи майнова цінність, передана покупцем продавцю до відвантаження товару в рахунок виконання зобов'язань по контракту
а) інкасова форма розрахунків
б) відкритий рахунок
в) акредитив
г) вірна відповідь відсутня
86. До кількісних економічних показників належить:
а) обсяги зовнішньоекономічних операцій
б) ефективність операцій
в) віддача інвестицій в основний капітал
г) швидкість оберту оборотних засобів у зовнішньоекономічних операціях
87. Залежно від змісту економічні показники поділяють на:
а) натуральні і вартісні
б) кількісні і якісні
в) абсолютні і відносні
г) усі відповіді вірні
88. До якісних економічних показників належать:
а) віддача інвестицій в основний капітал
б) кількісні зміни в зовнішній торгівлі
в) обсяги зовнішньоекономічних операцій
г) обсяги імпорту
89. До макроекономічних показників ефективності зовнішньої торгівлі відносять:
а) ефективність зовнішньоторгового товарообміну
б) бюджетна ефективність експорту/імпорту
в) ефект державного бюджету від зовнішньоторгового товарообміну
г) усі відповіді вірні
90. Показниками стабільності зовнішнього ринку є:
а) політичний ризик
б) показник зовнішньої заборгованості
в) економічні перспективи
г) усі відповіді вірні
91. До основних показників аналізу ефективності експортної діяльності підприємства не відносять:
а) ефективність придбання та використання імпортного обладнання
б) ефективність реалізації експортних товарів на внутрішньому ринку
в) абсолютна (економічна) ефективність експорту
г) валютна ефективність експорту
92. Показниками аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства є:
а) абсолютні показники
б) відносні показники
в) показники ефективності (ефекту)
г) усі відповіді вірні
93. Зовнішньоторговий товарообмін буде ефективним, якщо:
а) торгове сальдо пасивне
б) торгове сальдо активне
в) торгове сальдо дорівнює нулю
г) вірна відповідь відсутня
94. Аналізу зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємств підлягають:
а) ефективність зовнішньоекономічної діяльності
б) виконання контрактних зобов'язань
в) динаміка зовнішньоекономічної діяльності
г) усі відповіді вірні
95. Залежно від часу проведення аналіз зовнішньоекономічної діяльності поділяється на:
а) поточний аналіз
б) комплексний аналіз
в) тематичний аналіз
г) локальній аналіз
96. Залежно від ступеня охоплення діяльності аналіз зовнішньоекономічної діяльності поділяється на:
а) попередній аналіз
б) подальший аналіз
в) комплексний аналіз
г) поточний аналіз
97. Основні прийоми аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства:
а) графічні
б) балансові
в) економіко-математичні
г) усі відповіді вірні
98. Основні задачі аналізу зовнішньоекономічної діяльності:
а) оцінка ефективності та структури зовнішніх зв'язків країни з іншими країнами
б) оцінка раціональності використання коштів і засобів при здійсненні ЗЕД
в) виявлення резервів і розробка заходів щодо покращання зовнішньоекономічної діяльності
г) усі відповіді вірні
99. У ході аналізу виконання зобов'язань за торговими угодами з'ясовується:
а) кількість і загальна сума укладених торгових угод
б) кількість і сума виконаних торгових угод
в) кількість, види і сума прострочених контрактів
г) усі відповіді вірні
100. Питома вага окремих груп товарів (послуг) у загальному обсязі експорту (імпорту) - це показник:
а) структури експорту (імпорту) товарів (послуг)
б) індекс концентрації експорту
в) індекс динаміки
г) індекс "умов торгівлі"
2.7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
УКЛАДАЧ: МОСІЙ О.Б.
1. Президент фірми "САМ" є:
а) суб'єктом управління
б) об'єктом управління
в) ланкою управління
г) рівнем управління
2. Управління - це:
а) процес встановлення завдань для організації, визначення найкращого шляху їх використання
б) послідовність дій менеджера
в) конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації
г) цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку в зв'язку із зміною обставин
3. Термін "менеджмент" застосовується до управління:
а) живою і неживою природою
б)технологічними процесами
в) соціально-економічними процесами на рівні підприємства, яке функціонує в умовах ринку
г) 2, 3
4. Термін "менеджмент" походить від англійського to manage і означає:
а) контролювати
б) "заробляти гроші"
в) керувати
г) працювати
5. Кінцевою метою менеджменту є:
а) забезпечення прибутковості діяльності фірми
б) задоволення споживачів
в) збільшення обсягів реалізації
г) ведення чесної конкурентної боротьби
6. Чи відрізняються категорії "управління" і "менеджмент"?
а) так, кардинально відрізняються
б) ні, вони тотожні
в) управління - це складова менеджменту
г) менеджмент - це складова управління
7. Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і:
а) менеджер
б) людина, яка бере на себе відповідальність і ризик за організацію власної справи
в) начальник відділу в універмазі
г) 1, 2
8. Начальник відділу внутрішнього туризму в фірмі "Робінзон" відноситься до:
а) нижчого рівня управління
б) середнього рівня управління
в) вищого рівня управління
г) технічного рівня управління
9. Керівники низової ланки управління:
а) координують і контролюють роботу молодших начальників
б) здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань
в) займаються перспективним плануванням
г) готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки
10. Менеджери середньої ланки управління:
а) здійснюють управління відносинами між організацією і зовнішнім середовищем
б) забезпечують надходження оперативної інформації для керівників вищих ланок
в) відповідальні за використання виділених ресурсів, персоналу, сировини, обладнання
г)
11. Менеджери вищої ланки управління:
а) здійснюють управління відносинами між організацією і зовнішнім середовищем
б) узгоджують різноманітні форми діяльності і зусилля різних підрозділів організації
в) приймають рішення щодо напрямів діяльності організації та вироблення

 
 

Цікаве

Загрузка...