WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

частка імпортної сировини більша за частку вітчизняної
в) високий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку
г)
52. Головним документом в морських перевезеннях є:
а) рахунок-фактура
б) коносамент
в) транспортна накладна
г)
53. Валютні умови нараховують такі позиції:
а) валюта ціни
б) валюта платежу
в) валюта ціни та валюта платежу
г)
54. Банківський переказ є:
а) безоплатною операцією банку
б) платною комісійною операцією банку
в) не є операцією банку
г)
55. Основними операціями купівлі-продажу товарів являються:
а) експортні та імпортні
б) реекспортні та реімпортні
в) експортні, імпортні, реекспортні та реімпортні
г)
56. Авансовий платіж:
а) не відіграє жодної ролі у відносинах експортера та імпортера
б) відіграє позитивну роль тільки для експортера
в) відіграє позитивну роль тільки для імпортера
г)
57. На формування організаційної структури управління ЗЕД значний вплив здійснюють такі фактори:
а) кваліфікація працівників відділу ЗЕЗ
б) розмір фірми
в) ступінь диверсифікації і складність продукції, що випускається
г) усі відповіді вірні
58. Ставки в митному тарифі розділяються на:
а) максимальні - діють для країн, з якими відсутні торгівельні угоди
б) мінімальні - встановлюються по відношенню до країн, яким надається режим найбільшого сприяння
в) префенційні - встановлюються по відношенню до ввозу окремих товарів з окремих країн
г) всі попередні відповіді вірні
59. Акцепт - це:
а) згода платника на оплату
б) банківська розрахункова операція
в) грошова сума, чи майнова цінність
г) зобов'язання банку одержати кошти за дорученням
60. Вибір партнерів на світовому ринку визначається:
а) характером зовнішньоторгової угоди(експортна, імпортна)
б) предметом угоди(купівля-продаж товару, надання послуг)
в) політична й економічна стабільність
г) всі відповіді вірні
61. Завданням розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни є:
а) об'єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину функціонуючу систему
б) розширення ринку збуту продукції
в) підвищення конкурентоздатності підприємств
г) участь в різних формах міжнародного підприємництва
62. Основні мотиви розвитку ЗЕД на рівні підприємства:
а) участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки
б) залучення іноземних інвестицій з метою зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових ринках
в) закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання
г) усі відповіді вірні
63. Регулювання ЗЕД в Україні здійснюється з врахуванням наступної мети:
а) організація системи управління ЗЕД на підприємстві
б) створення сприятливих умов для входження економіки України в систему міжнародного розподілу праці
в) здійснення зовнішньоторгової політики
г) всі відповіді вірні
64. Втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність, введення різних обмежень по відношенню до зарубіжних товарів з метою підтримки національного виробника має назву
а) вільна торгівля
б) фритредерство
в) протекціонізм
г) ліквідація монополії
65. Державне регулювання ЗЕД забезпечує:
а) захист економічних інтересів України і законних інтересів суб'єктів ЗЕД
б) створення рівних можливостей для суб'єктів ЗЕД з метою розвитку всіх видів підприємницької діяльності
в) розвиток конкуренції і ліквідацію монополії
г) всі відповіді вірні
66. Квота, яка встановлюється для товарів без визначенння конкретних країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються називається
а) груповою
б) глобальною
в) індивідуальною
г) одноразовою
67. Квота, яка встановлюється для товарів з визначенням групи країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються називається
а) груповою
б) глобальною
в) індивідуальною
г) одноразовою
68. Квота, яка встановлюється для товарів з визначенням конкретної країни, куди вони можуть експортуватися чи з якої вони можуть імпортуватися називається
а) груповою
б) глобальною
в) індивідуальною
г) одноразовою
69. Обмеження у вигляді одержання права чи дозволу від уповноважених державних органів на ввіз (вивіз) певного об'єму товарів має назву
а) ліцензування
б) квотування
в) "добровільні" обмеження експорту
г) тарифне регулювання
70. До основних зовнішньоторгових операцій не відносяться операції:
а) по обміну товарами в матеріально-речовій формі
б) транспортно-експедиторські
в) арендні, в тому числі лізингові
г) по міжнародному туризму
71. До допоміжних зовнішньоторгових операцій не відносяться операції:
а) по міжнародних перевезеннях
б) по страхуванню вантажів
в) по міжнародних розрахунках
г) по обміну науково-технічними знаннями в формі торгівлі патентами, ліцензіями
72. Продаж і вивезення із країни раніше ввезеного до неї товару безякого-небудь перероблення називається
а) експортною операцією
б) імпортною операцією
в) реекспортною операцією
г) реімпортною операцією
73. Закупівля і ввіз іноземних товарів для дальшої їх реалізації на внутрішньому ринку своєї країни чи використання підприємством-імпортером називається
а) експортною операцією
б) імпортною операцією
в) реекспортною операцією
г) реімпортною операцією
74. Експортні угоди, що не відбулися, тобто ввіз в країну раніше вивезеного товару, який там не перероблявся називається
а) експортною операцією
б) імпортною операцією
в) реекспортною операцією
г) реімпортною операцією
75. Продаж і вивіз товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту називається
а) експортною операцією
б) імпортною операцією
в) реекспортною операцією
г) реімпортною операцією
76. ЗЕД в Україні регулюють за допомогою:
а) Законів України
б) економічних методів оперативного регулювання в межах законів України
в) договорів, укладених суб'єктами ЗЕД, які не суперечать законам України
г) усі відповіді вірні
77. Органом державного регулювання ЗЕД є:
а) Верховна Рада України
б) Кабінет Міністрів України
в) Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України
г) усі відповіді вірні
78. В залежності від способів фіксації ціни розрізняють такі види цін:
а) тверда
б) гнучка
в) з наступною фіксацією
г) усі відповіді вірні
79. До форс-мажорних обставин не відносяться:
а) стихійні лиха
б) невідповідність якості товару
в) політичні дії
г) торгово-політичні дії
80. Операції по обміну узгодженої кількості одного товару на інший без використання грошових форм розрахунків відносяться до:
а) бартерних угод
б) угод "офсет"
в) паралельних угод
г) угод

 
 

Цікаве

Загрузка...