WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

вважається підприємство, де:
а) відсутній прибуток
б) низька рентабельність
в) низька заробітна плата
г) витрати перевищують виручку
31. Який варіант приватизації підприємств характерний для української економіки 90-х років
а) безоплатна передача трудовим колективам
б) виключно викуп приватними особами та їх об'єднаннями
в) поєднання безоплатної передачі та продажу
г) правильна відповідь відсутня
32. Монополістична конкуренція це:
а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей
б) домінування на ринку певного виробника
в) наявність на ринку єдиного виробника
г) домінування на ринку обмеженої кількості виробників
33. Міськводоканал, який постачає велике місто водою:
а) не є монополією
б) є природною монополією
в) є монополією, яка ґрунтується на диференціації продукту
г) правильна відповідь відсутня
34. Які фактори не впливають на ставку заробітної плати?
а) попит на працю
б) пропозиція праці
в) діяльність держави у сфері заробітної плати
г) співвідношення приватного та державного секторів в економіці
35. Яка з перелічених характеристик є спільною для акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю?
а) при виході із товариства одного з учасників воно перестає існувати
б) учасники відповідають за зобов'язаннями товариства тільки своїми вкладами до статутного фонду
в) частина членів товариства несе повну відповідальність, а частина - обмежену
г) усі члени товариства мають абсолютно рівні можливості в управлінні підприємством
36. Амортизація дозволяє підприємству здійснювати
а) розширене відтворення
б) відтворення основних фондів
в) розширене відтворення основних та оборотних фондів
г) відтворення основних та оборотних фондів
37. Яку економічну функцію держави реалізує вимога про внесення у маркування товару штрихового коду?
а) досягнення макроекономічної стабільності
б) антимонопольне регулювання
в) соціальне забезпечення
г) формування з законних "правил гри";
38. Більшість економістів уважають , що основну причину зростання безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у:
а) високих темпах збільшення населення
б) щедрих виплатах безробітним
в) зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно з попитом на некваліфікованих працівників
г) різкому зменшенні зайнятості у с/г секторі
39. За рахунок міжнародних економічних зв'язків неможливо
а) подолати вузькість національного ринку
б) уникнути обмеженості національної ресурсної бази
в) налагодити спеціалізацію виробництва, зробивши його ефективнішим
г) проводити ефективну антициклічну політику
40. Країна живе в борг за умови:
а) активного сальдо торгового балансу
б) пасивного сальдо торгового балансу
в) активного використання офіційних валютних резервів країни
г) пасивного сальдо торгового балансу та використання офіційних валютних резервів
41. Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт?
а) обов'язкове перебування золотих монет у грошовому обігу
б) встановлення золотого вмісту грошової одиниці
в) вільне ввезення золота в країну та вивезення з неї
г) різкі коливання курсів валют
42. Якщо українська гривня і російський рубль вільно плавають і попит на українську гривню зростає то це означає, що:
а) пропозиція українських гривень зменшилась або зменшиться
б) ціна української гривні у валюті Росії знизиться
в) пропозиція російських рублів зменшилась
г) ціна російського рубля в українській валюті знизиться
43. Зміна цін на проїзд у приміських електричках може позначитися на величині попиту:
а) поїздок міжміським автобусним транспортом
б) поїздок у міському транспорті
в) авіаперевезень
г) правильна відповідь відсутня
44. Графік пропозиції побудовано за умови: Q =12+0.2p.Якою повинна бути ціна щоб забезпечити пропозицію на рівні 20 одиниць:
а) 20
б) 16
в) 8
г) 40
45. Які фактори не можуть обумовлювати зміни пропозиції м'яса на Центральному ринку Тернополя?
а) зміна цін на пасажирський міський транспорт
б) зміна цін на корми
в) зміна кількості продавців
г) цінові очікування виробників м'яса
46. Прикладом якого типу конкуренції можна вважати роботу кіоску, на якому зроблений рекламний напис: "Наші пиріжки - завжди теплі" та роботу дискотеки з рекламою: "У нашій дискотеці - найкрутіший рок!"
а) досконалої конкуренції
б) монополістичної конкуренції
в) олігополії
г) чистої конкуренції
47. Монопсонія - це
а) монополія продавця на ринку
б) монополія покупця на ринку
в) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець
г) ринок , де приватній монополії протистоїть монополія держави
48. Закон Оукена виражає кількісну залежність між
а) зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття
б) рівнем безробіття і темпами інфляції
в) зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою
г) фактичним і природним обсягами національного виробництва
49. це:
а) дефлятор ВВП
б) загальний індекс інфляції
в) індекс споживчих цін
г) всі відповіді неправильні
50. ВВП у США становить 5 000 млрд. дол. Жителі країни отримують доходи на власніфактори виробництва, які знаходяться за кордоном, на суму 150 млрд. дол. Іноземці отримують зі США платежів на суму 90 млрд. дол. Якою буде величина ВНП?
а) 5150 млрд. дол.
б) 5060 млрд. дол.
в) 5090 млрд. дол.
г) 4760 млрд. дол.
51. ВНП становить 50 млрд. грн., амортизація - 2 млрд. грн., а непрямі податки - 1 млрд. грн. Обчисліть величину національного доходу:
а) 53
б) 47
в) 51
г) 49
52. Товари - це
а) Господарські блага, як і обертаються на ринку, незалежно від їх походження
б) Продукт праці, виготовлений для обміну
в) Продукти фабрично-заводського виробництва
г) Споживчі продукти
53. Що є основною причиною появи ринку?
а) Суспільний поділ праці
б) Гроші
в) Розвиток торгівлі
г) Розвиток транспорту
54. Ринок за своєю природою не може забезпечити:
а) Формування рівноважних цін
б) Міжгалузевого переливу капіталу
в) Стимулів до продуктивної праці
г) Обов'язкового задоволення спочатку більш важливих потреб, а потім менш важливих
55. Яке визначення попиту є правильним:
а) Попит - це потреба у якомусь товарі
б) Попит - це нужда
в) Попит - це взаємозв'язок між ціною та кількістю товару, яку споживачі вважають купувати за інших однакових умов протягом певного періоду часу
г) Попит - це те поєднання ціни і величини попиту на товар, яке зображається окремою точкою на кривій попиту
56. До фактору, що впливають на попит не належать:
а) Доходи споживачів
б) Смаки і вподобання
в) Пропозиція товару
г)

 
 

Цікаве

Загрузка...