WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

?
а) наука про суспільство на різних стадіях його розвитку
б) наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів
в) наука про управління підприємствами для досягнення максимального прибутку
г) наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем
2. До основних економічних цілей суспільства не можливо віднести:
а) досягнення економічного зростання
б) досягнення стабільного рівня цін
в) забезпечення зайнятості
г) підвищення рентабельності підприємства
3. Кого найчастіше називають "батьком "економічної науки?
а) Арістотеля
б) А. Сміта
в) Д. Рікардо
г) Ф. Кене
4. Інтенсивний шлях розширення виробництва - це:
а) зростання обсягів виробництва високими темпами
б) розширення виробництва за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів
в) високі темпи зростання за рахунок додаткових ресурсів
г) освоєння нових видів продукції
5. До факторів екстенсивного зростання належать:
а) збільшення кількості ресурсів без зміни їх ефективності
б) продовження функціонування незмінних за кількістю ресурсів
в) удосконалення організації виробництва
г) правильно вказане у п. а, б
6. Яке визначення точніше відображає суть товарного виробництва?
а) виробництво продуктів для споживання іншими
б) виробництво продуктів для обміну через купівлю-продаж
в) створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва
г) переробка природної сировини для надання їй властивостей, здатних задовольняти потреби людини
7. Що спричинило зміну величини попиту на бензин?
а) зміна цін за літр бензину
б) зміна пори року
в) зміна кількості автомобілів
г) правильно вказане у п. а, б, в
8. Прикладами еластичного попиту можуть слугувати попит на:
а) сіль
б) ритуальні послуги
в) хліб
г) відвідування кінотеатрів
9. Що є основним фактором зміни величини пропозиції будь-якого товару?
а) витрати виробника
б) ціни за одиницю товару
в) мода на товар
г) правильно вказане у п. а, б
10. Що належить до функцій ринку?
а) доведення товару до споживача
б) регулювання економічних зв'язків
в) соціальний захист населення
г) правильно вказане у п .а, б
11. Метою приватизації не може бути:
а) зміна розподілу власності у державному секторі
б) розвиток конкуренції
в) пошук нових, ефективніших власників
г) правильна відповідь відсутня
12. Для олігополії не характерні:
а) наявність певного контролю за ринковими цінами з боку окремих суб'єктів
б) порівняно легкий вхід на ринок нових фірм
в) наявність кількох великих фірм, які виробляють подібні товари та надають послуги
г) правильно вказане у п. б, в
13. Що не належить до доходів суб'єктів, отриманих в результаті пропозиції економічних ресурсів?
а) заробітна плата
б) процент за надання позики
в) прибуток
г) правильна відповідь не названа
14. Встановлена державою мінімальна заробітна плата - це
а) рекомендована нижня межа індивідуального доходу
б) розмір прожиткового мінімуму
в) показник, на основі якого визначається динаміка заробітної плати у країні
г) нижня межа заробітної плати робітника будь-якого підприємства
15. Товариство з обмеженою відповідальністю передбачає:
а) суворо обмежену кількість його членів
б) участь тільки фізичних осіб
в) додаткові обмеження на використання прибутку у невиробничих цілях
г) відповідальність у межах паю
16. Бюджетна політика держави - це
а) управління фінансами усіх підприємств
б) управління фінансами державних підприємств
в) надання різних видів фінансової допомоги збитковим підприємствам
г) формування та використання грошових засобів держави
17. Валюта - це
а) грошова одиниця певної країни
б) грошові знаки іноземних держав, які зберігаються у Національному банку України
в) національні грошові знаки, якими володіють нерезиденти
г) правильно вказане у п .а, б, в
18. На валютний курс не впливає
а) стан торгового балансу
б) рівень інфляції
в) співвідношення попиту і пропозиції іноземної валюти
г) правильна відповідь не названа
19. У якому році США повністю відмовились від зобов'язань щодо вільного обміну доларів на золото або іноземну валюту з фіксованим курсом?
а) 1916 р.
б) 1932 р.
в) 1946 р.
г) 1971 р.
20. ВВП, як показник, занижує обсяг національного виробництва, бо не враховує
а) результатів економічної діяльності в тіньовому секторі економіки
б) тієї частини продукції, яка вироблена за допомогою ресурсів, що належать іноземцям
в) державних закупівель товарів і послуг
г) збільшення запасів на кінець року
21. Одна з реальних проблем державного боргу полягає в тому, що
а) держава може збанкрутувати
б) скорочується нерівність у доходах
в) збільшується частка заощаджень за всіх рівнів використовуваного доходу
г) усі твердження неправильні
22. Хто першим ввів в користування термін "політична економія"?
а) Ф.Кене
б) А.Монкретьєн
в) А.Сміт
г) У.Петті
23. Кого з названих економістів можна віднести до найвідоміших представників монетаристької школи?
а) Дж. Гелбрейта
б) П. Самуельсона
в) Дж. Сакса
г) М. Фрідмена
24. Чим товар відрізняється від нетовару?
а) він здатний задовольняти потреби людини
б) він здатний обмінюватися на інші товари
в) він єпродуктом людської праці
г) правильна відповідь відсутня
25. Яке з наведених понять пов'язане з повною заміною грошей у національній економіці?
а) дефляція
б) інфляція
в) нуліфікація
г) ревальвація
26. Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:
а) внутрішня купівельна спроможність національної грошової одиниці знизилася
б) уряд підвищив ціну, за якою закуповуватиме золото
в) уряд зменшив кількість грошей, що перебувають в обігу
г) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют
27. Яким чином попит пов'язаний з потребами?
а) у попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта
б) у попиті відображаються найнагальніші потреби
в) у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям
г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі
28. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин?
а) вільний рух цін
б) точний облік виробниками можливостей покупців
в) ефективна збутова політика підприємств
г) планування з боку державних органів
29. Як вплине подорожчання бензину на ціну рівноваги картоплі на базарі?
а) залишиться незмінною
б) зросте, оскільки обсяги постачання скоротяться і попит підвищиться
в) знизиться через активізацію попиту на інші товари
г) зросте, оскільки пропозиція цього товару на ринку зменшиться за незмінного попиту
30. Збитковим

 
 

Цікаве

Загрузка...